Aktuálně
Aktuální informace

16.7.2024

Aktualizace mobilní aplikace Raci v ČR.

Na Google Play jsme zveřejnili aktualizaci mobilní aplikace „Raci v ČR“. Aplikace nyní používá pro zadání polohy nálezu v mapě technologii Leaflet a podkladovou mapu OpenStreetMap (OSM). Další podrobnosti naleznete na stránkách projektu "Invazní raci a ryby" ("Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů").

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

12.6.2024

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byly doplněny aktuální informace o průběhu řešení, prezentace ze závěrečných seminářů projektů a informace o realizovaných výstupech.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ stránkách projektu.

28.5.2024

Aktualizace evidence Koupací oblasti.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Koupací oblasti

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

30.4.2024

Zpřístupnění stránek projektu Efektivní a udržitelné nakládání s potravinovými odpady v obcích.

Byly zveřejněny stránky projektu „Efektivní a udržitelné nakládání s potravinovými odpady v obcích“.

Viz stránky projektu.

17.4.2024

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

5.4.2024

Aktualizace stránek projektu Řešení rybníků a malých vodních nádrží z hlediska možnosti dodržování MZP a bezpečnosti při povodních.

Na stránkách projektu byly doplněny výstupy.

Viz stránky projektu.

11.03.2024

Aktualizace stránek projektu HOPEM.

Na stránkách projektu byly doplněny aktuální informace.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

8.3.2024

Pozvánky na závěrečné semínáře projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byly na záložce „Aktuálně“ zveřejněny pozvánky na závěrečné semináře projektu, které se uskuteční 4.4.2024 v Českých Budějovicích a 11.4.2024 v Praze.

Viz záložka „Aktuality“ stránkách projektu.

4.3.2024

Doplnění prezentace z interního semináře na téma hodnocení stavu povrchových vod podle požadavků Rámcové směrnice.

Na stránky jsme doplnili prezentaci z interního semináře „Hodnocení stavu povrchových vod podle požadavků Rámcové směrnice a další související činnosti VÚV“.

Viz odkaz „Služby > Semináře HEIS“.

29.2.2024

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byla aktualizována záložka "Implementace projektu".

Viz záložka „Implementace projektu“ na stránkách projektu.

19.2.2024

Aktualizace stránek projektu Vzorkování.

Byly doplněny informace o novinkách v předpisech týkajících se vzorkování.

Viz odkaz stránky projektu.

7.2.2024

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

31.1.2024

Zpřístupnění stránek projektu Řešení rybníků a malých vodních nádrží z hlediska možnosti dodržování MZP a bezpečnosti při povodních.

Byly zveřejněny stránky projektu „Řešení rybníků a malých vodních nádrží z hlediska možnosti dodržování MZP a bezpečnosti při povodních“.

Viz stránky projektu.

31.1.2024

Zpřístupnění stránek Plánu pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky.

Byly zveřejněny stránky „Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky“.

Viz stránky plánu.

31.1.2024

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byla doplněna záložka "Implementace projektu".

Viz záložka „Implementace projektu“ na stránkách projektu.

31.1.2024

Aktualizace stránek projektu Definování a hodnocení ploch rozhodných pro dotaci strategických zdrojů podzemních vod s ohledem na jejich ochranu a stabilizaci.

Na stránkách projektu byly na záložku „Výstupy“ doplněny články, které vzniky v rámci projektu.

Viz stránky projektu.

12.1.2024

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byla doplněna do seznamu nová publikace.

Viz záložka „Publikace a prezentace výsledků“ na stránkách projektu.

12.1.2024

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu byla doplněna informace o publikovaném článku „Přírodní koupání v pražských řekách a rybnících“.

Viz záložky „Aktivita II“ - „Aktuality“ na stránkách projektu.

20.12.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byly na záložkách „Aktuálně“ a „Výstupy“ doplněny aktuální informace o průběhu prací na jednotlivých loklitách (včetně fotogalerií) a informace o ralizovaných přednáškách a článcích.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ na stránkách projektu.

14.12.2023

Aktualizace stránek projektu PESPOM.

Na stránkách projektu byly na záložce „Výstupy“ aktualizovány některé mapy zobrazující dynamiku vnosu organických látek do vodárenských nádrží, aktualizovány byly také související informace na stránce.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

11.12.2023

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

7.12.2023

Aktualizace stránek projektu Pitná voda.

Na stránkách projektu byl aktualizován obsah záložky „Aktuality“.

Viz stránky projektu.

21.11.2023

Aktualizace stránek projektu Rámcová směrnice.

Na stánkách projektu „Rámcová směrnice“ byly doplněny vlivy, výjimky a opatření u útvarů podzemních a povrchových vod.

Viz záložka „Souhrnné údaje“ na stránkách projektu.

20.11.2023

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Na stánkách projektu „Voda pro Prahu - Pražské potoky“ byly doplněny realizované výstupy s právní ochranou (užitné vzory).

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

26.10.2023

Aktualizace stránek projektu PESPOM.

Na stránkách projektu byly na záložce „Výstupy“ doplněny další mapy zobrazující dynamiku vnosu organických látek do vodárenských nádrží.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

10.10.2023

Rozšíření podkladových map mapového prohlížeče o OpenStreetMap (OSM).

Dostupné podkladové mapy v mapovém prohlížeči (v režimu zobrazení „HVMAP“) jsme doplnili o mapu OpenStreetMap (OSM). Tato podkladová mapa může být užitečná zejména při práci s mapou v pohraničních oblastech mimo území ČR, kam ostatní podkadové mapy nedosahují.

Viz „Mapa VH a ochrana vod“ dostupná z hlavní stránky portálu (změna zobrazení podkladové mapy se provádí tlačítkem „Podkladové mapy“ v horní části mapového okna).

13.9.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byl na záložce „Výstupy“ doplněn text článku „Naši vs. invazní raci v České republice“, který vyšel v čísle 4/2023 časopisu VTEI.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

11.9.2023

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu byla doplněna informace o publikovaném článku „Vliv odpadních vod na mikrobiální kontaminaci Vltavy pod Prahou“.

Viz záložky „Aktivita II“ - „Aktuality“ na stránkách projektu.

7.9.2023

Aktualizace stránek projektu IMDUKR.

Na stránkách projektu byla doplněna datová sada ke stažení „IMDUKR“ (Mapy specifické zranitelnosti podzemních vod k průniku radioaktivních látek při radiační události v okolí JE Dukovany a JE Temelín) obsahující mapové výstupy realizované v rámci řešení projektu.

Viz stránky projektu.

18.8.2023

Aktualizace mobilní aplikace Raci v ČR.

Na Google Play jsme zveřejnili aktualizaci mobilní aplikace „Raci v ČR“. Tato aktualizace je primárně technického charakteru a souvisí s požadavky obchodu Google Play. Další podrobnosti naleznete na stránkách projektu "Invazní raci a ryby" ("Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů").

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

28.7.2023

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

21.7.2023

Aktualizace evidence Koupací oblasti.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Koupací oblastiů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

20.7.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byly na záložce „Aktuality“ doplněny fotografie z návštěvy zástupce norského partnera projektu a dále byly doplněny překlady textů aktualit v anglické verzi stránek.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

13.7.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byl na záložku „Aktuality“ doplněny informace o návštěvě zástupce norského partnera projektu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

15.6.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byl na záložku „Aktuality“ doplněny informace o dalších realizovaných přednáškách, tentokrát v Zákolanech a v Aveiru v Portugalsku.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

15.6.2023

Aktualizace stránek projektu Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

Na stránkách projektu byl na záložku „Výstupy“ doplněn nový článek „Optimalizační síťový model vodohospodářských soustav a vodárenských systémů“, který vyšel v čísle 3 časopisu VTEI.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

15.6.2023

Aktualizace obsahu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byl doplněn ukazatel („semafor“) aktuálního stavu výsledků měření (zkušební provoz DaphTox).

Viz záložka „DaphTox“ na stránkách projektu.

31.5.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byl na záložku „Výstupy“ doplněn nový leták „Naši vs. invazní raci v Česku“.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

5.5.2023

Zpřístupnění stránek projektu Definování a hodnocení ploch rozhodných pro dotaci strategických zdrojů podzemních vod s ohledem na jejich ochranu a stabilizaci.

Byly zveřejněny stránky projektu „Definování a hodnocení ploch rozhodných pro dotaci strategických zdrojů podzemních vod s ohledem na jejich ochranu a stabilizaci“, zkráceně „Dotace zdrojů PZV“.

Viz stránky projektu.

4.5.2023

Aktualizace stránek projektu Atmosférická depozice.

Na stránky projektu byla doplněna souhrnná zpráva projektu.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

3.5.2023

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byla doplněna záložka VTEI a aktualizována metodika.

Viz záložky „Výstupy" - „Metodika“ a „Výstupy" - „VTEI" na stránkách projektu.

3.5.2023

Aktualizace stránek projektu Pitná voda.

Na stránkách projektu byl aktualizován obsah záložky „Aktuality“.

Viz stránky projektu.

19.4.2023

Zpřístupnění stránek projektu PESPOM.

Byly zveřejněny stránky projektu „Studie vnosu pesticidů a dalších mikropolutantů do vodárenských nádrží v povodí Moravy a Dyje“ (zkráceně „PESPOM“). Na stránkách byla zároveň publikována první část mapových výstupů.

Viz stránky projektu.

3.4.2023

Aktualizace stránek projektu Atmosférická depozice.

Na stránky projektu byly přidány mapy rizikovosti mezipovodí vodních útvarů z hlediska atmosférické depozice pro jednotlivé ukazatele.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

6.3.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byly doplněny zbývající texty v anglické verzi stránek a zároveň byla do aktualit doplněna informace o realizované přednášce na ČRS.

Viz záložka „Aktuality“ (vč. anglické verze) na stránkách projektu.

24.2.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byl na záložku „Výstupy“ doplněn tematický kalendář „Raci 2023“ a dále byly doplněny texty v anglické verzi stránek (na doplnění některých dílčích částí textů v anglické verzi stránek se ještě dále pracuje).

Viz anglická verze stránek a záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

14.2.2023

Aktualizace stránek projektu Pitná voda.

Na stránkách projektu byl aktualizován obsah záložky „Aktuality“.

Viz stránky projektu.

9.2.2023

Aktualizace stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Na stránkách projektu byly doplněny a aktualizovány informace o aktuálně probíhajících činnostech na jednotlivých lokalitách. Doplněny byly též informace a prezentace z účasti na konferencích.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

7.2.2023

Zpřístupnění stránek projektu Kanály.

Byly zveřejněny stránky projektu „Komplexní přístupy k identifikaci, ochraně a údržbě historických systémů retence a distribuce vody v horských oblastech České republiky s ohledem na památkovou péči“, zkráceně „Kanály“.

Viz stránky projektu.

3.2.2023

Úprava zobrazení legendy ve službách WMS.

Upravili jsme způsob publikace legendy ve službách WMS. Legenda se nyní zobrazuje také v aplikaci QGIS, v níž její zobrazení dosud nebylo funkční.

Popis a adresy lsužeb WMS viz nabídka Databáze > Služby WMS.

2.2.2023

Aktualizace nápovědy portálu HEIS VÚV.

Na stránkách portálu HEIS VÚV jsme, v návaznosti na změny ve struktuře a uspořádání portálu provedené v průběhu minulého roku, aktualizovali nápovědu. Viz odkaz „Nápověda“ v horní části hlavní stránky portálu.

25.1.2023

Zpřístupnění stránky projektu IMDUKR.

Byly zveřejněny stránky projektu „IMDUKR“ (Mapy specifické zranitelnosti podzemních vod k průniku radioaktivních látek při radiační události v okolí JE Dukovany a JE Temelín) obsahující mapové výstupy realizované v rámci řešení projektu.

Viz stránky projektu.

18.1.2023

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly doplněny výstupy projektu (přílohy souhrnné zprávy projektu).

Viz záložka „Výstupy projektu COVMON“ na stránkách projektu.

16.1.2023

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

11.1.2023

Aktualizace stránek projektu Závlahy.

Na stránkách projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ byly doplněny výstupy o články a dokumenty ke stažení.

Viz záložka „Výstupy - Vzdělávací materiály“ na stránkách projektu.

9.1.2023

Aktualizace stránek projektu Závlahy.

Na stránkách projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ byly doplněny výstupy o audiovizuální materiály (videa).

Viz záložka „Výstupy - Vzdělávací materiály“ na stránkách projektu.

3.1.2023

Aktualizace stránek projektu Atmosférická depozice.

Na stránkách projektu „Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí“ byly přidán odkaz na nově publikovaný článek.

Viz záložka „Výstupy na stránkách projektu.

21.12.2022

Aktualizace stránek projektu Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

Na stránkách projektu byl aktualizován obsah záložky „Výstupy“.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

16.12.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

15.12.2022

Aktualizace stránek projektu Atmosférická depozice.

Na stránkách projektu byly doplněny výstupy.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

13.12.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

13.12.2022

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

12.12.2022

Doplnění prezentací ze seminářů HEIS VÚV.

Do prezentací proběhlých seminářů HEIS VÚV jsme doplnili prezentace z interních seminářů konaných na pobočkách v Brně (7.6.2022) a Ostravě (18.10.2022) a na pracovišti v Praze (12.12.2022).

Viz odkaz „Služby > Semináře HEIS > Proběhlé semináře“.

9.12.2022

Úpravy zobrazení podkladových map.

Vzhledem ke změnám v licenční politice vztahující se k použití mapových služeb „mapy.cz“ (omezení možností bezplatného použití) jsme tento podklad z mapových pohledů, kde byl dosud k dispozici, odstranili a nahradili jej podklady ČÚZK (pro území ČR) a OpenStreetMap (zejména zahraniční oblasti). U většiny mapových pohledů byly tyto podklady použity již dříve a u těchto mapových pohledů k žádné změně nedochází.

1.12.2022

Aktualizace stránek projektu HOPEM.

Na stránkách projektu byly doplněny aktuální informace.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

28.11.2022

Aktualizace stránek projektu Závlahy.

Na stránkách projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ byly aktualizovány informace a meteriály (katalog) k výstavě.

Viz záložka „Výstupy - Výstava a katalog“ na stránkách projektu.

25.11.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

23.11.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu a zároveň byla anglická verze stránek také doplněna o komentáře výsledků.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

15.11.2022

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byla doplněna anglická verze metodiky (Metodika klasifikace a hodnocení průmyslového dědictví z pohledu památkové péče – vodní hospodářství).

Viz záložka „Výstupy - Metodika“ na stránkách projektu.

11.11.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

4.11.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

26.10.2022

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byl doplněn soubor úplného textu katalogu k výstavě.

Viz záložka „Výstupy - Výstava a katalog“ na stránkách projektu.

25.10.2022

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byly aktualizovány materiály (katalog, finální texty jednotlivých kapitol) k výstavě.

Viz záložka „Výstupy - Výstava a katalog“ na stránkách projektu.

24.10.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

13.10.2022

Aktualizace stránek projektu Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

Na stránkách projektu byl doplněna informace o článku „Bilance zdrojů podzemní vody a potřeb pro pitné účely v podmínkách klimatické změny“, který vyšel v čísle 5/2022 časopisu VTEI.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

11.10.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

30.9.2022

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byly doplněny informace a materiály (leták, videa, katalog) k právě začínající výstavě.

Viz záložka „Výstupy - Výstava a katalog“ na stránkách projektu.

30.9.2022

Aktualizace stránek projektu Závlahy.

Na stránkách projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ byly doplněny informace a meteriály k právě začínající výstavě.

Viz záložka „Výstupy - Výstava a katalog“ na stránkách projektu.

29.9.2022

Úprava / oprava funkčnosti tisku v rámci mapového prohlížeče.

Upravili jsme funkčnost tisku z mapového prohlížeče (v režimu zobrazení „HVMAP“). Funkce tisku, která nebyla v uplynulém období vždy dostupná, je nyní již plně funkční.

Viz například „Mapa VH a ochrana vod“ dostupná z hlavní stránky portálu nebo další mapové pohledy dostupné přímo z portálu nebo v rámci stránek projektů.

27.9.2022

Aktualizace datové sady odběry a vypouštění.

Datová sada „odběry a vypouštění“ byla aktualizována zpracovanými daty za rok 2021.

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

26.9.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

26.9.2022

Aktualizace stránek projektu Rámcová směrnice.

Na stránkách projektu „Implementace Rámcové směrnice o vodách“ byly doplněny metodické dokumenty platné pro 3. plánovací cyklus

Viz záložka „Metodické dokumenty“ stránkách projektu.

20.9.2022

Aktualizace stránek projektu Závlahy.

Na stránkách projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ byl doplněn výstup „Databáze vybraných závlahových soustav a objektů“ a dále také informace k připravované putovní výstavě.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

13.9.2022

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byla doplněna záložka "Výstava a katalog".

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

12.9.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

2.9.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

29.8.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu a přidány grafy s přepočtem na 100 tis. obyvatel.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

26.8.2022

Aktualizace stránek projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byl doplněn mapový výstup „Raci - mapa nálezů račího moru v letech 2017 až 2020“.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

24.8.2022

Zpřístupnění stránek projektu Raci / Crayfish 2022.

Byly zveřejněny stránky projektu „Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR“ (zkráceně „Raci / Crayfish 2022“).

Viz stránky projektu.

22.8.2022

Aktualizace stránek projektu HOPEM.

Na stránkách projrktu byly doplněny aktuální informace - Implementation Plan for cluster of excellence RedCoPollutants a aktualizace Who-is-Who brochure.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

22.8.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

18.8.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu. Zároveň byla také upravena struktura stránek (oddělení popisu monitoringu od aktuálních výsledků na samostatnou záložku).

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

15.8.2022

Aktualizace stránek projektu Rámcová směrnice.

Na stránkách projektu „Implementace Rámcové směrnice o vodách“ byly aktualizovány/doplěny souhrnné údaje k podzemním vodám platné pro 3. plánovací cyklus

Viz záložka „Souhrnné údaje“ stránkách projektu.

8.8.2022

Aktualizace stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Na stránkách projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“) byly aktualizovány výsledky monitoringu.

Viz záložka „Aktuální výsledky monitoringu“ na stránkách projektu.

4.8.2022

Zpřístupnění stránek projektu Monitoring odpadních vod.

Byly zveřejněny stránky projektu „Monitoring odpadních vod - odpadní voda jako diagnostické médium“ (zkráceně „Monitoring odpadních vod“).

Viz stránky projektu.

28.7.2022

Doplnění výstupů na stránkách projektu Atmosférická depozice.

Na stránkách projektu byl doplněn soubor map atmosférické depozice o mapy pro arsen a nikl.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

25.7.2022

Aktualizace stránek projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byl doplněn článek „Long-term changes in the prevalence of the crayfish plague pathogen and its genotyping in invasive crayfish species in Czechia“, která právě vyšel v časopisu Neobiota.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ na stránkách projektu.

19.7.2022

Aktualizace stránek projektu Závlahy.

Na stránkách projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ byl doplněn výstup „Soubor map Závlahy ČR“.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

14.7.2022

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byl doplněn výstup "Soubor map ČR".

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

13.7.2022

Aktualizace stránek projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byl proveden update nálezové databáze a byly publikovány poslední nálezy od uživatelů mobilní aplikace.

Viz záložky „Aktuality“ a „Nálezy“ na stránkách projektu.

29.6.2022

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byly doplněny výstupy "Soubor map Čáslavsko" a "Soubor map Ploučnice".

Viz záložka „Výstupy“ na stránky projektu.

29.6.2022

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity III projektu byla doplněna záložka „Výsledky“.

Viz záložky „Aktivita III“ - „Výsledky“ na stránkách projektu.

28.6.2022

Zpřístupnění stránek projektu Závlahy.

Byly zveřejněny stránky projektu „Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace“ (zkráceně „Závlahy“).

Viz stránky projektu.

10.06.2022

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

3.6.2022

Aktualizace uživatelského rozhraní a obsahu portálu HEIS VÚV.

Stránky portálu HEIS VÚV jsme upravili po stránce struktury i obsahu. Cílem úprav bylo zejména jejich zpřehlednění. Bylo realizováno zjednodušení struktury stránek (vypuštění druhé úrovně vodorovné nabídky, přeskupení obsahu) a zároveň proběhla dílčí revize obsahu. Další, již drobnější úpravy portálu budou ještě v následujícím období následovat, provoz portálu by však neměly nijak omezit.

2.6.2022

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Na stánkách projektu „Voda pro Prahu - Pražské potoky“ byly doplněny aktuální výstupy (článek a poster).

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

15.5.2022

Aktualizace stránek projektu HOPEM vč. zpřístupnění anglické verze stránek.

Byla zpřístupněna anglická jazyková verze stránek projektu, zároveň byl také aktualizován obsah stránek.

Viz záložky „O projektu“, „Řešení projektu“ a „Aktuality“ na stránkách projektu.

2.5.2022

Aktualizace evidence Stav vodních útvarů a ekologický potenciál silně ovlivněných a umělých vodních útvarů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Stav vodních útvarů a ekologický potenciál silně ovlivněných a umělých vodních útvarů

2.5.2022

Aktualizace evidence Vodní útvary včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Vodní útvary včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů

20.4.2022

Doplnění výstupů na stránkách projektu Atmosférická depozice.

Na stránkách projektu byl zveřejněn Soubor map atmosférické depozice benzo[a]pyrenu a vybraných těžkých kovů (kadmium, olovo) pro vybrané roky.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

15.3.2022

Doplnění aktualit na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byla do aktualit doplněna informace o přednášce na téma regulace invazních raků na proběhlém podzimním semináři na Vysočině.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

10.3.2022

Aktualizace stránek projektu Vzorkování.

Byly doplněny informace týkající se roku 2022 a byla změněna kontaktní osoba.

Viz odkaz stránky projektu.

11.2.2022

Aktualizace stránek projektu Rámcová směrnice.

Na stránkách projektu „Implementace Rámcové směrnice o vodách“ byly aktualizovány/doplněny souhrnné údaje k povrchovým a podzemním vodám platné pro 3. plánovací cyklus

Viz záložka „Souhrnné údaje“ stránkách projektu.

4.2.2022

Aktualizace na stránkách projektu Surová voda.

Na stránkách projektu jsme doplnili podslední dostupná data o jakosti surové vody za rok 2020 (v rozsahu ukazatelů, které máme k dispozici: dusičnany, dusitany, celkový dusík, amonné ionty, foforečnany, fosfor celkový a fosfor celkový po filtraci, pH vody v laboratoři (25°C), teplota vody v terénu, pH vody v terénu).

Viz záložky „Aktuální informace“ a „Online databáze“ na stránkách projektu.

1.2.2022

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu „Raci/Crayfish“ byly doplněny informace kontrolách instalovaných informačních cedulí provedených v roce 2021, včetně jejich aktuálních fotografií.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ na stránkách projektu.

1.2.2022

Zpřístupnění stránek projektu Pitná voda.

Byly zveřejněny stránky projektu „Nástroje pro posouzení rizik částí povodí souvisejících s místy odběru vody určené k lidské spotřebě“ (zkráceně „Pitná voda“).

Viz stránky projektu.

11.1.2022

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ bylo doplněno osvědčení od Ministerstva kultury o schválení specializovaných map (Nmap) pro povodí Moravice.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

21.12.2021

Aktualizace stránek projektu Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí se zohledněním klimatických podmínek.

Na stránkách projektu byl publikován Soubor map distribuce znečištění mechu a nadložního humusu atmosférickými spady v zájmových povodích.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

21.12.2021

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

20.12.2021

Technická aktualizace mapové aplikace na stránkách projektu Erozní smyv.

Na stránkách projektu byla po technické stránce aktualizována (inovována) mapová aplikace. Datový obsah aplikace se nemění, aplikace by však měla být stabilnější a rychlejší.

Viz odkaz „Interaktivní databáze“ na stránkách projektu.

17.12.2021

Aktualizace stránek projektu Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

Na stránkách projektu byla doplněna prezentace ze semináře k projektu konaného 7. prosince 2021.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

17.12.2021

Doplnění výstupů na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byl do výstupů projektu doplněn text metodiky „Metodika regulace a eradikace invazních druhů ryb: výběr vhodných metod v závislosti na charakteru vodního útvaru“.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

13.12.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly aktualizovány výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

10.12.2021

Akatualizace stránek projektu HOPEM.

V aktulitách na stránkách projektu byla doplněna informace o prezentaci projektu na konferenci Životní prostředí – Prostředí pro život

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

26.10.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly aktualizovány výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

27.9.2021

Aktualizace datové sady odběry a vypouštění.

Datová sada „odběry a vypouštění“ byla aktualizována zpracovanými daty za rok 2018.

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

21.9.2021

Aktualizace na stránkách projektu Atmosférická depozice.

Na stránkách projektu „Atmosférická depozice“ byl přidán poster publikovaný v rámci konference Životní prostředí - prostředí pro život.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

13.9.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly aktualizovány výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

23.8.2021

Nová verze mobilní aplikace „Raci v ČR“ na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Byla publikována aktualizace mobilní aplikace „Raci v ČR“. Aktualizace zahrnuje řadu větších či menších změn, aplikace je nyní mj. dvojjazyčná (čeština/angličtina), byl rozšířen obsah aplikace a dále byla provedena řada dílčích úprav.

Viz záložky „Aktuality“ a „Mobilní aplikace“ na stránkách projektu.

18.8.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly doplněny nové výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

9.8.2021

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme opět aktualizovali novými daty obsah záložky „Monitoring“ (doplnění aktuálních výsledků za rok 2021).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

2.8.2021

Odkaz na rozhovor o racích a račím moru na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme přidali odkaz na rozhovor o racích a račím moru, který proběhl ve vysílání Dopoledního Regionu Českého rozhlasu v pondělí 19.7.2021 v rámci reportáže o přípravě převodu vody z Berounky do vodní nádrže Klíčava.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

2.8.2021

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali novými daty obsah záložky „Monitoring“ (nové doplnění výsledků za rok 2021).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

27.7.2021

Aktualizace stránek projektu VH objekty.

Na stránkách projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ byly doplněny nové realizované výstupy (soubor specializovaných map pro povodí Moravice).

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

26.7.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly aktualizovány výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

26.7.2021

Aktualizace stránek projektu Vodní prvky.

Byly doplněny výstupy z projektu.

Viz odkaz stránky projektu.

26.7.2021

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali novými daty obsah záložky „Monitoring“ (aktualizace a doplnění dalších výsledků za rok 2021).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

23.7.2021

Aktualizace Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů.

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v. v. i., a jejich výstupů

23.7.2021

Aktualizace Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů.

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v. v. i., a jejich výstupů

22.7.2021

Aktualizace stránek projektu Vzorkování.

Byly doplněny informace o novinkách v předpisech týkajících se vzorkování.

Viz odkaz stránky projektu.

20.7.2021

Akatualizace stránek projektu HOPEM.

V aktulitách na stránkách projektu byla doplněna informace o úspěšné nominaci projektu do výzvy TAP Action 2022.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

19.7.2021

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali novými daty obsah záložky „Monitoring“ (doplnění výsledků za rok 2021).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

1.7.2021

Zpřístupnění stránek projektu SIMPHOS-LABE.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Modelování významnosti zdrojů znečištění fosforem a návrhy efektivních opatření k naplnění cílů Strategie ke snížení obsahu živin ve vodách v povodí Labe“ (zkrácené označení: „SIMPHOS-LABE“). Na stránkách naleznete informace o projektu a o předmětu jeho řešení. Stránky dále obsahují také část „Pro řešitele“, která je určená k pracovním účelům a je dostupná pouze spoluřešitelům projektu.

Viz stránky projektu.

29.6.2021

Zpřístupnění stránek projektu HOPEM.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Využití effect-based metod k hodnocení stavu povrchových vod v kontextu Rámcové směrnice o vodě“ (akronym projektu: „HOPEM“). Na stránkách naleznete informace o projektu, o předmětu jeho řešení a dále také aktuální informace a fotografie z průběhu řešení.

Viz stránky projektu.

14.6.2021

Aktualizace stránek projektu Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o článku „Zabezpečenost odběrů vody z vodárenských nádrží v podmínkách klimatické změny“, který vyšel v čísle 3/2021 časopisu VTEI.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

14.6.2021

Aktualizace stránek projektu Adaptační opatření.

Na stránkách projektu „Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy“ byly doplněny realizované výsledky a výstupy.

Viz záložka „Výsledky“ stránkách projektu.

04.05.2021

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

19.4.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly aktualizovány výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

12.4.2021

Aktualizace dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly aktualizovány výsedky monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

31.3.2021

Zpřístupnění evidence Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v ČR.

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v ČR

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

29.3.2021

Aktualizace datové sady Odvodnění zemědělských půd.

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Odvodnění zemědělských půd

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

18.3.2021

Publikace prvních dostupných dat monitoringu na stránkách projektu Bečva.

Na stránkách projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“ byly publikovány první získané výsedky zahájeného monitoringu jakosti vody.

Viz záložka „Monitoring“ na stránkách projektu.

25.2.2021

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu „Raci/Crayfish“ byly doplněny informace o provedených kontrolách instalovaných informačních cedulí, včetně jejich aktuálních fotografií.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ na stránkách projektu.

11.2.2021

Aktualizace na stránkách projektu Surová voda.

Na stránkách projektu jsme doplnili podslední dostupná data o jakosti surové vody za rok 2019 (v rozsahu ukazatelů, které máme k dispozici: dusičnany, dusitany, celkový dusík, amonné ionty, foforečnany, fosfor celkový a fosfor celkový po filtraci).

Viz záložky „Aktuální informace“ a „Online databáze“ na stránkách projektu.

2.2.2021

Zpřístupnění stránky projektu Historické využití území.

Byla zpřístupněna stránka projektu „Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice“. Na stránce naleznete základní informace o projektu a informace o předmětu jeho řešení.

Viz stránka projektu.

1.2.2021

Zpřístupnění stránky projektu Bečva.

Byla zpřístupněna stránka projektu „Sledování jakosti vody v Bečvě“. Na stránkách naleznete mj. informace o připravovaném monitoringu jakosti vody.

Viz stránky projektu.

28.1.2021

Aktualizace evidence Správa vodních toků (CEVT).

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Správa vodních toků (CEVT)

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

22.1.2021

Aktualizace evidence Vodní toky (CEVT).

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Vodní toky (CEVT)

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

22.1.2021

Aktualizace evidence Vodní nádrže (evidované podle vyhlášky č. 252/2013 Sb.).

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Vodní nádrže (evidované podle vyhlášky č. 252/2013 Sb.)

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

20.1.2021

Aktualizace evidence Objekty na vodních tocích.

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Objekty na vodních tocích

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

18.1.2021

Aktualizace stránek projektu Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

Na stránkách projektu byla zpřístupněna pracovní mapa „Rizikové zdroje“.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

22.12.2020

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

10.12.2020

Aktualizace informací na stránkách projektu Odpady a předcházení jejich vzniku.

Na stránkách projektu „Odpady a předcházení jejich vzniku“ jsme na záložkách „Průběh řešení“ a „Výsledky“ doplnili informace k 5. etapě řešení projektu. Byly přidány výstupy z projektu.

Viz záložky „Průběh řešení“ a „Výsledky“ na stránkách projektu.

3.12.2020

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu byla doplněna informace o publikovaném článku „Praha a možnosti vodní rekreace - od historie po současnost“.

Viz záložky „Aktivita II“ - „Aktuality“ na stránkách projektu.

27.11.2020

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu byly doplněny informace o realizovaných výsledcích řešení projektu.

Viz záložky „Aktivita II“ - „Výsledky“ na stránkách projektu.

26.11.2020

Aktualizace evidence Zranitelné oblasti.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Zrannitelné oblasti

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

24.11.2020

Doplnění aktualit na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o článku „Podkladová data pro monitoring invazních druhů“, který právě vyšel v aktuálním čísle časopisu Fórum ochrany přírody.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

24.11.2020

Doplnění aktualit na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o probíhajícím odchytu (eradikaci) raka mramorovaného na Prostředním rybníku v Dolních Chabrech v Praze.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

11.11.2020

Aktualizace datové sady Povodí profilů sledování množství povrchových vod.

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Povodí profilů sledování množství povrchových vod

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

6.11.2020

Aktualizace datové sady Povodí významných vodních nádrží.

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Povodí významných vodních nádrží

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

6.11.2020

Aktualizace datové sady Povodí nádrží pro vodárenské využití .

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Povodí nádrží pro vodárenské využití

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

1.10.2020

Zpřístupnění stránek projektu VH objekty.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu“ (zkráceně „VH objekty“), obsahující mj. realizované výstupy projektu (soubor specializovaných map).

Viz stránky projektu.

16.9.2020

Aktualizace informací na stránkách projektu Želivka.

Na stránkách projektu „Želivka“ jsme doplnili prezentaci a článek z přednášky „Emise a imise produkce nutrientů z bodových zdrojů znečištění v povodí VN Švihov“ uspořádané v rámci konference „Vodárenská biologie 2020“.

Další informace naleznete na záložce „Aktuality“ na stránkách projektu.

14.9.2020

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu „Raci/Crayfish“ byl doplněn text článku „Movement patterns of juvenile and adult noble crayfish (Astacus astacus) in a small stream, determined by radiotelemetry“.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ na stránkách projektu.

19.8.2020

Aktualizace Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů.

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů

19.8.2020

Doplnění aktualit na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o nově potvrzeném výskytu račího moru.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

3.8.2020

Doplnění aktualit na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o novém článku „Lze zastavit invazi nepůvodních raků?“ publikovaném v srpnovém čísle časopisu Rybářství, které právě vychází.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

13.7.2020

Zpřístupněnínění datové sady Povodí významných vodních nádrží.

Databáze > Mapy a data > Informace o datech > Povodí významných vodních nádrží

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

9.7.2020

Aktualizace na stránkách projektu Rámcová směrnice.

Na záložce „Prohlížení dat (mapa)“ jsme zpřístupnili údaje o stavu chráněných oblastí s vazbou na vodu: evropsky významných lokalit a ramsarských mokřadů).

Viz záložka „Prohlížení dat (mapa)“ na stránkách projektu.

9.7.2020

Doplnění datové sady Stav ramsarských mokřadů (3. plány).

Databáze > Mapy a data > Stažení dat > Stav ramsarských mokřadů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

9.7.2020

Doplnění datové sady Stav evropsky významných lokalit s vazbou na vodu (3. plány).

Databáze > Mapy a data > Stažení dat > Stav evropsky významných lokalit s vazbou na vodu

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

7.7.2020

Nové články o racích na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme přidali texty, resp. odkazy na nově vyšlé články o racích a račím moru.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ na stránkách projektu.

30.6.2020

Zpřístupnění stránek projektu Atmosférická depozice.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Dopady atmosférické depozice na vodní prostředí se zohledněním klimatických podmínek“ (zkráceně „Atmosférická depozice“). Stránky obsahují základní i podrobné informace o projektu, aktuální informace o řešení projektu, část určenou pro řešitele atp.

Viz stránky projektu.

26.6.2020

Aktualizace evidence Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

29.5.2020

Odkaz na rozhovor o racích na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme přidali odkaz na rozhovor o racích, který proběhl ve vysílání Radiožurnálu Českého rozhlasu v úterý 26.5.2020.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

21.5.2020

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity III projektu jsme aktualizovali novými daty obsah všech záložek (Úvod, Pilotní lokality, Stav řešení).

Viz záložka „Aktivita III“ na stránkách projektu.

12.5.2020

Doplnění informace o výskytu račího moru na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Byla doplněna informace o dalším potvrzeném případu račího moru v oblasti Rožnovské Bečvy.

Viz záložka „Data“ na stránkách projektu.

7.5.2020

Doplnění aktualit na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Byly doplněny odkazy na články o mobilní aplikaci „Raci v ČR“ zveřejněné na internetových stránkách MŽP a zpravodajských serverech.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

26.3.2020

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Byla publikována aktualizace mobilní aplikace „Raci v ČR“. Akatualizace doplňuje do aplikace raka červeného a přináší také některé nové funkce.

Viz záložka „Mobilní aplikace“ na stránkách projektu.

26.3.2020

Aktualizace stránek projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla zpřístupněna interaktivní mapa „Integrovaná mapa rizikových oblastí“.

Viz záložka „Výsledky - Koncept IV.“ na stránkách projektu.

16.3.2020

Aktualizace stránek projektu Vzorkování.

Byly doplněny informace o novinkách v předpisech týkajících se vzorkování.

Viz odkaz stránkyh projektu.

11.3.2020

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Mobilní aplikace „Raci v ČR“ byla nově přepracována a je nyní dostupná v obchodě Google Play.

Viz záložka „Mobilní aplikace“ na stránkách projektu.

10.3.2020

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsem aktualizovali a doplnili fotogalerie raků (nově přidán rak červený, aktualizovány a doplněny fotogalerie ostatních raků) a dále jsme doplnili také tabulkový klíč pro rozlišování raků (soubor pdf).

Viz záložka „Podrobnosti“ na stránkách projektu.

3.3.2020

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali novými daty obsah záložky „Monitoring“ (aktualizace výsledků za roky 2019 a 2018).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

17.2.2020

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na záložce „Aktuality“ jsme doplnili informaci o novém článku „Původní raci versus vetřelci z račí říše“, který právě vyšel v aktuálním čísle časopisu Rybářství (2/2020).

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

30.1.2020

Aktualizace informací na stránkách projektu Odpady a předcházení jejich vzniku.

Na stránkách projektu „Odpady a předcházení jejich vzniku“ jsme na záložkách „Průběh řešení“ a „Výsledky“ doplnili informace k 2. až 4. etapě řešení projektu. Byly přidány výstupy z projektu.

Viz záložky „Průběh řešení“ a „Výsledky“ na stránkách projektu.

11.12.2019

Upozornění: prohíhající úpravy datových sad.

Byl zahájen plánovaný převod znakových sad publikovaných dat, a to ze stávající znakové sady CP-1250 (Windows) do univerzální znakové sady UTF-8. Po dobu převodu múže dočasně docházet u některých publikovaných dat k nesprávnému zobrazení znaků s diakritikou. Úplné dokončení převodu předpokládáme do středy 18.12.2019.

9.12.2019

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na záložce „Aktuality“ jsme doplnili informaci o novém článku „Jak bránit šíření račího moru“, který právě vyšel v aktuálním čísle časopisu Rybářství (12/2019).

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

29.11.2019

Aktualizace stránek projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byly doplněny informace o 10. a 11. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

19.11.2019

Aktualizace na stránkách projektu Surová voda.

Na stránkách projektu jsme doplnili podslední dostupná data o jakosti surové vody za období 2014 až 2018.

Viz záložky „Aktuaální informace“ a „Online databáze“ na stránkách projektu.

19.11.2019

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na záložce „Data“ jsme doplnili nové údaje o výskytu raka pruhovaného v Brněnské přehradě.

Viz záložka „Data“ na stránkách projektu.

14.10.2019

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na záložce „Data“ jsme doplnili nové údaje o výskytu raka pruhovaného.

Viz záložka „Data“ na stránkách projektu.

14.10.2019

Aktualizace na stránkách projektu Rámcová směrnice.

Na záložce „Pro řešitele“ jsme doplnili vybrané datové sady ve struktuře podle datového modelu.

Viz záložka „Pro řešitele“ na stránkách projektu.

3.10.2019

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na záložce „Aktuality“ jsme doplnili informaci o novém článku o racích „Dokážete rozlišit raky v přírodě?“, který právě vyšel v aktuálním čísle časopisu Rybářství (10/2019).

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

3.10.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali novými daty obsah záložky „Monitoring“ (aktualizace průběžných výsledků za rok 2019 a výsledků za rok 2018).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

30.9.2019

Aktualizace datové sady odběry a vypouštění.

Datová sada „odběry a vypouštění“ byla aktualizována zpracovanými daty za rok 2018.

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

27.8.2019

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na záložce „Aktuality“ jsme doplnili informaci o článku o racích, který (včetně odkazu na naši mobilní aplikaci) vyšel v aktuálním čísle Zpravodaje MŽP. Dále jsme doplnili také informace o prvních datech o racích získaných od uživatelů naší mobilní aplikace.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

19.8.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme opět aktualizovali novými daty obsah záložky „Monitoring“ (aktualizace průběžných výsledků za rok 2019).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

13.8.2019

Nové stránky projektu Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou.

Byly zveřejněny stránky projektu „Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou“. Stránky jsou v úvodní fázi projektu určeny zejména pro řešitele projektu a jejich veřejná část zatím obsahuje pouze základní charakteristiku a informace o projektu.

Viz stránky projektu.

30.7.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali obsah záložky „Monitoring“ (aktualizace průběžných výsledků za rok 2019).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

22.07.2019

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

15.7.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme aktualizovali obsah záložky „Monitoring“ (výsledky analýz odběrů 2018 a průběžné výsledky 2019).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ na stránkách projektu.

2.7.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách aktivity II projektu jsme doplnili nové záložky „Monitoring“ (s orientačními výsledky mikrobiologických analýz z prvních odběrů v roce 2019) a „Aktuality“ (aktuální informace).

Viz záložky „Aktivita II“ - „Monitoring“ a „Aktuality“ na stránkách projektu.

28.06.2019

Aktualizace evidence Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

24.6.2019

Aktualizace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme doplnili prezentaci z přednášky konané ve VÚV TGM, v.v.i., v rámci semináře „Nové nástroje a technologie v HEIS VÚV“.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

24.6.2019

Doplnění prezentací ze seminářů HEIS VÚV.

Do prezentací proběhlých seminářů HEIS VÚV jsme doplnili prezentace z dnes konaného semináře „Nové nástroje a technologie v HEIS VÚV“.

Viz odkaz „Služby > Semináře HEIS > Proběhlé semináře“.

20.6.2019

Aktualizace Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů.

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů

17.6.2019

Aktualizace stránek projektu Voda pro Prahu.

Na stánkách projektu „Voda pro Prahu“ byly doplněny informace o výsledcích projektu.

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

17.6.2019

Aktualizace stránek projektu Rámcová směrnice.

Na stránkách věnovaných Rámcové směrnici o vodách jsem přidali zprávu o postupu implementace plánovaných opatření podle Rámcové směrnce o vodách.

Viz záložka „Souhrnné údaje“ na stránkách projektu.

14.6.2019

Pozvánka na konferenci Věžové vodojemy.

Zveme vás na zářijovou konferenci na téma věžových vodojemů, realizovanou v rámci řešení projektu „Věžové vodojemy - identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití“.

Další informace naleznete na záložce „Aktuality“ na stránkách projektu.

12.6.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách projektu jsme aktualizovali text a doplnili odkazy v informacích o řešení aktivity II.

Viz záložka „Aktivita II - Koupání v Praze“ na stránkách projektu.

11.6.2019

Nové informace na stránkách projektu Rámcová směrnice.

Na stránkách věnovaných Rámcové směrnici o vodách jsem přidali nové prostředí pro prohlížení a vyhledávání údajů.

Viz záložka „Souhrnné údaje“ na stránkách projektu.

31.5.2019

Nová informace na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme zveřejnili leták "ZABRAŇTE ŠÍŘENÍ RAČÍHO MORU!"

Viz záložky „Aktuality“ a „Podrobnosti“ na stránkách projektu.

27.5.2019

Úprava prohlížení dat na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme přepracovali a přenastavili zobrazení mapového prohlížeče. Nově nastavený výchozí režim prohlížení je o něco rychlejší a poskytuje také více funkcí.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

23.5.2019

Aktualizace stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách projektu jsme doplnili aktuální informace o řešení aktivity II.

Viz záložky „Aktivita II - Stav řešení“ a „Průběh řešení“ na stránkách projektu.

23.5.2019

Aktualizace stránek projektu Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje.

Na stránkách projektu „Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje“ byl doplněn text závěrečné zprávy.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

2.5.2019

Aktualizace stránek projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byly doplněny aktuální informace o řešení projektu a dále byla zpřístupněna první verze mobilní aplikace „Raci v ČR“ určená zejména všem příznivcům ochrany našich původních raků.

Viz záložky „Aktuality“ a „Mobilní aplikace“ na stránkách projektu.

2.5.2019

Aktualizace datové sady Corine.

V mapových pohledech byla aktualizována datová sada krajinného pokryvu „Corine“ (Corine Land Cover 2018).

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

24.4.2019

Plné obnovení funkčnosti portálu po poruše serveru.

Byly dokončeny všechny nutné instalace a konfigurace portálu a jednotlivých aplikací po reinstaci serverů.

Obnovena byla funkčnost tisku z mapového prohlížeče a funkčnost aplikace na stránkách projektu věnovaného problematice eroznímu smyvu.

16.4.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Želivka.

Na stránkách projektu „Želivka“ jsme doplnili prezentaci a článek z přednášky „Variabilita koncentrací makronutrientů v typových obcích povodí VN Švihov a jejich transformace ve vodních ekosystémech“ uspořádané v rámci konference „Vodárenská biologie 2019“.

Další informace naleznete na záložce „Aktuality“ na stránkách projektu.

16.4.2019

Obnovení funkčnosti portálu po poruše serveru.

V uplynulých dnech proběhla reinstalace serverů portálu vynucená technickou poruchou serveru, naprostá většina funkcí portálu by však již měla být opět plně dostupná.

Aktuálně není funkční již pouze funkce tisku z mapového prohlížeče a aplikace na stránkách projektu věnovaného problematice eroznímu smyvu (na zprovoznění těchto částí se v současné době pracuje).

1.4.2019

Aktualizace stránek projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 9. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

22.3.2019

Upozornění k práci s mapou v režimu „HVMAP“.

Vzhledem k častým dotazům uživatelů v souvislosti s přechodem na režim prohlížení map „HVMAP“ upozorňujem, že při práci s mapou v tomto režimu je třeba pro zapnutí (zobrazení) mapové vrstvy v legendě vždy zapnout také všechny nadřízené úrovně legendy.

Podrobnosti (včetně ukázky obrazovky s příslušným nastavením) nalezente v nápovědě k režimu prohlížení „HVMAP“ dostupné z hlavní stránky portálu nebo prostřednictvím odkazu v pravém horním rohu mapového okna.

19.3.2019

Aktualizace Rozvodnice ČR .

Aktualizace hydrologických pořadí ČR, zdroj ČHMÚ, stav k 6.12.2018.

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

13.3.2019

Zpřístupnění stránek projektu Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území v kontextu jejich ekonomické udržitelnosti.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Nové postupy optimalizace systémů integrované ochrany území v kontextu jejich ekonomické udržitelnosti“.

Viz stránky projektu.

12.3.2019

Aktualizace stránek projektu Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje.

Na stránkách projektu „Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje“ byly doplněny další výstupy projektu (metodika pro navrhování adaptačních opatření k eliminaci dopadů nedostatku vody, publikační výstupy).

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

12.3.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Želivka (pouze pro řešitele projektu).

Na stránkách projektu „Želivka“ jsme pro řešitele projektu zpřístupnili některé další pracovní materiály/fotodokumentaci (neveřejné, určené pouze řešietelům projektu po zadání přiděleného přístupového hesla).

Další informace naleznete na záložce „Pro řešitele“ na stránkách projektu.

12.3.2019

Doplnění plné verze metodiky na stránkách projektu Rámcová směrnice.

Dokument Metodiky hodnocení chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR byl nahrazen svou plnou verzí.

Viz záložka „Metodické dokumenty“ na stránkách projektu.

6.3.2019

Změna nastavení výchozího režimu prohlížení dat v rámci portálu a ukončení podpory režimu „JAVA“.

Jako výchozí režim prohlížení dat je nyní v rámci portálu nastaven režim „HVMAP“, volitelně lze použít zjednodušší režim „AJAX“.

Zároveň byla zcela ukončena podpora režimu „JAVA“. K tomuto kroku jsme přistoupili velice neradi, je ale vynucen ukončením podpory technologie Java ve všech aktuálních verzích všech běžných inetrnenových prohlížečů (Chrome, Opera, Firefox, Edge).

Vysvětlení: Režim „JAVA“ podporovaly již pouze neaktuální verze internetových prohlížečů, které jsou však problematické z hlediska kompatibility se současnými standardy webových technologií. Další podpora tohoto režimu již není bohužel nadále možná, protože začala omezovat jiné funkce portálu.

4.3.2019

Doplnění informace o dosažených výsledcích na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byly doplněny informace o již dosažených výsledcích a o postupu prací na projektu.

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

26.2.2019

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu „Raci/Crayfish“ byl doplněn text článku „Telemetry of co-occurring noble crayfish (Astacus astacus) and stone crayfish (Austropotamobius torrentium): diel changes in movement and local activity“.

Viz záložky „Aktuality“ a „Výstupy“ na stránkách projektu.

25.2.2019

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Na stánkách projektu „Voda pro Prahu - Pražské potoky“ byl doplněn text závěrečné zprávy.

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

25.2.2019

Aktualizace stránek projektu Voda pro Prahu.

Na stánkách projektu „Voda pro Prahu“ byla doplněna záložka „Výsledky“.

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

20.2.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 8. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

13.2.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 7. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

25.1.2019

Aktualizace/doplnění dat modelu pro výpočet vodní stopy.

V aplikaci pro výpočet vodní stopy byla aktualizována (opravena) data charakterizačního faktoru pro zdroj vody typu vodovod (hydrologická data).

Viz aplikace pro sestavení a ověření vodní stopy.

24.1.2019

Zpřístupnění stránek projektu Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Zajištění dostupnosti vodních zdrojů ve vybraných oblastech Karlovarského kraje“. Obsah stránek se upravuje a je zatím z části pouze pracovního charakteru.

Viz stránky projektu.

22.1.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byly přidány informace o dalším výskytu raka signálního a pruhovaného a o potvrzeném výskytu račího moru.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

14.1.2019

Doplnění mapových výstupů na stránkách projektu Vodní stopa.

Na stránkách projektu „Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy“ byly doplněny mapové výstupy ke stažení.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

14.1.2019

Aktualizace stránek projektu Voda pro Prahu.

Na stránkách projektu „Voda pro Prahu“ byl doplněn text sborníku ze semináře „Vltava v Praze – vliv města na řeku a řeky na město“ ke stažení.

Viz záložka „Ke stažení“ na stránkách projektu.

10.1.2019

Aktualizace textu metodiky na stránce projektu Metodika podpory perlorodky říční.

Na stránce projektu „Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)“ byl zveřejněn aktualizovaný text metodiky.

Viz stránka projektu.

9.1.2019

Aktualizace/doplnění dat modelu pro výpočet vodní stopy.

V aplikaci pro výpočet vodní stopy byla doplněna data charakterizačního faktoru pro zdroj vody typu vodovod/kanalizace.

Viz aplikace pro sestavení a ověření vodní stopy.

2.1.2019

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 6. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

14.12.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byly přidány informace o dalším potvrzeném výskytu raka signálního a pruhovaného.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

11.12.2018

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

11.12.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byly přidány informace o dalším potvrzeném výskytu raka signálního.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

5.12.2018

Aktualizace Správního členění ČR .

Pravidelná, každoroční aktualizace správních hranic ČR dle dat z ČSÚ.

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

4.12.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Rámcová směrnice o vodě.

Na stránkách projektu byla zveřejněna finální podoba datového modelu (verze 2.2).

Viz záložka „Pro řešitele“ na stránkách projektu.

30.11.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 5. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

29.11.2018

Zpřístupnění stránek projektu Polutanty v rybách.

Po přenosu obsahu od externího poskytovatele byly na našich servrech zpřístupněny stránky „Polutanty v rybách“, realizované v rámci řešení projektu „Kvalita rybího masa z volných vod a akvakultury v České republice aneb víme, co jíme?“

Viz stránky projektu.

20.11.2018

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Na stánkách projektu „Voda pro Prahu - Pražské potoky“ byly doplněny aktuální informace a výstupy a dále byly do fotogalerií experimentálních lokalit doplněny fotografie vloženého dřeva.

Viz záložky „Průběh řešení“, „Lokality“ a „Výsledky“ na stránkách projektu.

15.11.2018

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu „Raci/Crayfish“ jsou na záložkách „Výstupy“ a „Data“ nyní volně dostupné dokumenty a data doposud chráněné heslem.

Viz záložka „Aktuality“, resp. záložky „Výstupy“ a „Data“ na stránkách projektu.

7.11.2018

Aktualizace evidence Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

5.10.2018

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

4.10.2018

Úpravy zobrazení a aktualizace rastrových mapových podkladů.

V mapových pohledech publikovaných na portálu (mapa „Mapa VH a ochrana vod“, „Souhrnná mapa evidencí ISVS-VODA“ atd.) jsme upravili nastavení zobrazení rastrových podkladových map a vybrané mapy jsme aktualizovali (týká se zejména režimu zobrazení „AJAX“).

3.10.2018

Aktualizace textu metodiky na stránce projektu Metodika podpory perlorodky říční.

Na stránce projektu „Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)“ byl zveřejněn aktualizovaný (finální) text metodiky.

Viz stránka projektu.

3.10.2018

Informace o účasti na konferenci (poster) na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránky projektu byl doplněn poster prezentovaný na 18th International Nutrition & Diagnostic Conference.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

2.10.2018

Zpřístupnění stránek projektu Vzorkování.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod“. Stránky obsahují informace o projektu a jeho řešení a především pak realizované výsledky a výstupy.

Viz odkaz stránkyh projektu.

24.9.2018

Stránky projektu Zatopené dědictví - aktualizace.

Na stránky projektu byla přidána verze dokumentu „Život v obcích před zatopením“ optimalizovaná pro tisk.

Viz odkaz „Aktuality“ na stránkách projektu.

22.9.2018

Aktualizace datové sady odběry a vypouštění.

Byla aktualizována datová sada „odběry a vypouštění“.

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

17.9.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byla doplněna informace o 4. jednání projektového týmu.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

31.8.2018

Zpřístupnění stránek projektu (oblasti výzkumu) Zdroje vodohospodářských informací.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Využívání a popularizace historických a současných vodohospodářských zdrojů informací pro rozvoj environmentálně příznivé společnosti“.

Další informace naleznete stránkách projektu.

31.8.2018

Úprava vzhledu mapových oken s doplněním přímých odkazů na nápovědu.

Mapová okna (zejména mapová okna zobrazovaná přímo z hlavní stránky, resp. z menu „Databáze“) byla doplněna o záhlaví a zápatí. Záhlaví okna nově obsahuje v pravém horním rohu přímý odkaz na nápovědu (dosud dostupnou výhradně z hlavního okna portálu).

27.8.2018

Zpřístupnění nového režimu mapového prohlížeče „HVMAP“.

Zpřístupnili jsme nový režim mapového prohlížeče „HVMAP“. Nový režim je alternativou k režimu „AJAX“ a nahrazuje původní režim „JAVA“, který již není na naprosté většině počítačů funkční z důvodu ukončení podpory prostředí Java v internetových prohlížečích.

Při otevírání map v tomto novém režimu vyčkejte vždy při zahájení prohlížení načtení celé legendy (seznamu mapových vrstev) v pravé části okna (tato operace může chvíli trvat).

Před zahájením používání režimu „HVMAP“ doporučujeme též věnovat pozornost nápovědě pro tento režim dostupné prostřednictvím tlačítka v pravém dolním rohu hlavního okna.

Režim mapového prohlížeče „HVMAP“ je dostupný v mapových pohledech zobrazovaných z hlavního okna portálu (úvodní stránka a dále odkaz „Databáze“) prostřednictvím přepínačů zobrazení dat, viz také popis režimů prohlížení v nápovědě.

20.8.2018

Doplnění obrázků stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu „Invazní raci a ryby“ jsme do fotogalerií raků doplnili další obrázky raka mramorovaného.

Viz záložka „Podrobnosti“ na stránkách projektu.

14.8.2018

Aktualizace dat na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu „Invazní raci a ryby“ jsme do mapového prohlížeče doplnili informace o dalším aktuálně potvrzeném výskytu račího moru, tentokrát na Klenském potoce.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

7.8.2018

Aktualizace dat na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu „Invazní raci a ryby“ jsme do mapového prohlížeče doplnili informace o dalším aktuálně potvrzeném výskytu račího moru, tentokrát na řece Blanici.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

13.7.2018

Online dotazník na stránkách projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách projektu jsme zpřístupnili online dotazník cílený na zjištění zájmu a stavu informovanosti o vodní rekreaci v Praze. Máte-li 5 minut času, prosíme o spolupráci zodpovězením otázek uvedených v dotazníku.

Odkaz na dotazník a další informace naleznete na záložce „Průběh řešení“ na stránkách projektu.

29.6.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Odpady a předcházení jejich vzniku.

Na stránkách projektu „Odpady a předcházení jejich vzniku“ jsme na záložkách „Průběh řešení“ a „Výsledky“ doplnili informace a fotodokumentaci (fotogalerie) k 1. etapě řešení projektu.

Viz záložky „Průběh řešení“ a „Výsledky“ na stránkách projektu.

25.6.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byly aktualizovány informace o průběhu řešení (doplnění informace o třetí schůzce projektového týmu na záložce „Aktuality“).

Další informace naleznete stránkách projektu.

19.6.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránky projektu byla doplněna informace o přednášce na konferenci VITATOX 2018 (včetně prezentace).

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

6.6.2018

Aktualizace Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů.

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů

4.6.2018

Aktualizace dat na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu „Invazní raci a ryby“ jsme do mapového prohlížeče doplnili informace o dalším aktuálně potvrzeném výskytu račího moru.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

31.5.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách projektu byly aktualizovány informace o průběhu řešení (doplnění informace o pracovní schůzce, včetně prezntace).

Další informace naleznete stránkách projektu.

30.5.2018

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

30.5.2018

Doplnili jsme přepínač velikosti zobrazení stránky v prohlížení dat.

Velikost zobrazení výpisu dat si nyní můžete změnit pomocí přepínače „<>“ v pravém horním rohu stránek s výpisem dat. Funkce je dostupná v zobrazení tabulkových dat (výsledek výběru dat z mapového okna nebo z formuláře pro výběr dat) a netýká se stránek projektů.

11.5.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Odpady a předcházení jejich vzniku.

Na stránkách projektu „Odpady a předcházení jejich vzniku“ jsme doplnili novou záložku „Data“ s interaktivní mapou obsahující fotodokumentaci zájmových lokalit.

Viz záložky „Průběh řešení“ a „Data“ na stránkách projektu.

19.4.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránky projektu byly doplněny aktuální informace o průběhu řešení a o informace přednášce (včetně prezentace) uskutečněné v rámci semináře na Krajském úřadu Kraje Vysočina.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

11.4.2018

Zpřístupnění stránek projektu Věžové vodojemy.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Věžové vodojemy - identifikace, dokumentace, prezentace, nové využití“.

Další informace naleznete stránkách projektu.

14.3.2018

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

1.3.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Želivka.

Na stránkách projektu „Želivka“ jsme doplnili prezentaci a článek z přednášky „Denní odnosy živin z obcí prizmatem jejich velikosti a vodohospodářské infrastruktury“ uspořádané v rámci konference „Vodárenská biologie 2018“. Pro řešitele projektu jsme dále zpřístupnili některé pracovní materiály (neveřejné, určené pouze řešietelům projektu po zadání přiděleného přístupového hesla).

Další informace naleznete na záložce „Aktuality“ (a řešitelé projektu též na záložce „Pro řešitele“) na stránkách projektu.

23.2.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu „Raci/Crayfish“ jsme doplnili informaci o posledních realizovaných přednáškách.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

21.2.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránky projektu byla doplněna prezentace projektu z jednání výboru pro životní prostředí, infrastrukturu a technickou vybavenost Zastupitelstva hlavního města Prahy.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

16.2.2018

Přechod na zebezpečené připojení HTTPS.

Od dnešního dne používáme pro poskytování přístupu k portálu HEIS VÚV i všem stránkám projektů zabezpečené připojení (HTTPS). Použití zabezpečeného připojení se v internetovém prohlížeči projeví zobrazením ikony zabezpečeného připojení v levé části adresního řádku.

Pokud máte uložené odkazy na stránky HEIS VÚV nebo na stránky projektů, budou tyto odkazy i nadále funkční (připojení se při zobrazení stránek automaticky změní z „HTTP“ na „HTTPS“). Z uživatelského hlediska se pro Vás nic nemění, pouze komunikace mezi našimi servery a Vaším internetovým prohlížečem bude tzv. zabezpečená (šifrovaná), odbodně jako je tomu např. u systémů internetového bankovnictví apod.

Zároveň upozorňujeme, že se obdobně mění i adresa poskytovaných služeb WMS (změna adres z „http://...“ na „https://...“), viz také informace k WMS službám na stránkách portálu.

12.2.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Čistá voda - zdravé město.

Na stránkách projektu byly aktualizovány informace o průběhu řešení (doplnění informace o první schůzce projektového týmu na záložce „Aktuality“).

Další informace naleznete stránkách projektu.

8.2.2018

Aktualizace informací na stránkách projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Na stránkách projektu byly aktualizovány informace o průběhu řešení (doplnění informace o úvodní pracovní a informační schůzce).

Další informace naleznete stránkách projektu.

19.1.2018

Aktualizace dat na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu „Invazní raci a ryby“ jsme do aktuálních informací o řešení projektu doplnili informaci k zahájení ověřování postupů mechanické regulace invazních raků.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

8.1.2018

Zpřístupnění stránek projektu Rekreační poteciál vody v Praze.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Rekreační poteciál vody v Praze - stav a výhledy“.

Další informace naleznete stránkách projektu.

8.1.2018

Zpřístupnění stránek projektu Čistá voda - zdravé město.

Byly zpřístupněny stránky projektu „ČISTÁ VODA - ZDRAVÉ MĚSTO - Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti“.

Další informace naleznete stránkách projektu.

8.1.2018

Zpřístupnění stránek projektu Adaptační opatření.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace na vodní režim v oblasti vnější Prahy“.

Další informace naleznete stránkách projektu.

8.1.2018

Zpřístupnění stránek projektu Odpady a předcházení jejich vzniku.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Odpady a předcházení jejich vzniku - praktické postupy a činnosti při realizaci závazků Krajského Plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy“.

Další informace naleznete stránkách projektu.

3.1.2018

Aktualizace dat na stránkách projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu „Invazní raci a ryby“ jsme do mapového prohlížeče doplnili informace o dalším aktuálně potvrzeném výskytu račího moru.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

4.12.2017

Aktualizace stránek projektů Invazní raci a ryby a Raci/Crayfish.

Na stránky projektů zabývajících se raky jsme přidali leták „Morová rána v našich vodách - Nerozšiřujte račí mor!“ upozorňující na nebezpečí spojená s račím morem a poskytujícím informace jak předcházet jeho šíření.

Na stránkách projektu „Invazní raci a ryby“ jsme dále začali do mapového prohlížeče doplňovat informace o zjištěných a potvrzených výskytech račího moru.

Viz stránky projektů „Invazní raci a ryby“ a „Raci/Crayfish“.

4.12.2017

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránky projektu byl přidán leták „Morová rána v našich vodách - Nerozšiřujte račí mor!“. Leták nalezene také na stránkách

Viz záložky „Aktuality“ a „Podrobnosti“ na stránkách projektu.

4.12.2017

Zveřejněna stránka projektu ResiBil.

Byla zveřejněna stránka s informacemi o projektu „Bilance vodních zdrojů ve východní části česko-saského pohraničí a hodnocení možnosti jejich dlouhodobého užívání (ResiBil)“.

Viz stránka projektu.

29.11.2017

Stránky projektu Zatopené dědictví - aktualizace.

Na stránky projektu byl přidán odkaz na právě vyšlé mimořádné číslo Časopisu VTEI „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ věnované výsledkům projektu.

Viz odkaz „Aktuality“ na stránkách projektu.

9.11.2017

Zveřejněna stránka projektu Metodika podpory perlorodky říční.

Byla zveřejněna stránka projektu „Metodika podpory perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)“. Na stránce naleznete ke stažení text metodiky, který vznikla jako výstup tohoto projektu.

Viz stránka projektu.

9.11.2017

Aktualizace stránek projektu Perlorodka.

Na stránkách projektu „Monitoring chemismu a biomonitoring Horní Malše se zaměřením na nároky perlorodky říční“ byl doplněn soubor s výsledky vyhodnocení jakosti vody ve sledovaných profilech.

Viz záložka „Ke stažení“ na stránkách projektu.

6.11.2017

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Stránky projektu (aktivity) „Voda pro Prahu - Pražské potoky“ byly upraveny (úprava struktury stránek), na stránky byly doplněny fotogalerie monitorovaných a experimentálních lokalit a zároveň byly publikovány informace o výsledcích řešení první etapy projektu.

Viz záložky „Lokality“ a „Výsledky“ na stránkách aktivity projektu.

30.10.2017

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

5.10.2017

Doplnění publikačních výstupů ke stažení na stránkách projektu Vodní stopa.

Na stránkách projektu „Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy“ byly doplněny publikační výstupy ke stažení.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

22.9.2017

Aktualizace datové sady odběry a vypouštění.

Byla aktualizována datová sada „odběry a vypouštění“.

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

13.9.2017

Aktualizace publikačních výstupů na stránkách projektu Vodní stopa.

Na stránkách projektu „Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy“ byly aktualizovány publikační výstupy.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

11.9.2017

Zpřístupnění stránek projektu Želivka.

Zpřístupnili jsme stránky projektu „Ochrana kritické infrastruktury – vodního zdroje Želivka – před účinky PPCP a pesticidů v podmínkách dlouhodobého sucha“ (doposud byly stránky přístupné pouze pro řešitele projektu).

Další informace naleznete na stránkách projektu.

23.8.2017

Doplnění prezentací ze seminářů na téma HEIS VÚV.

Na stránky jsme doplnili prezentace ze seminářů na téma HEIS VÚV realizovaných v letošním roce (seminář pro studenty ČVUT v Praze, květen 2017 a semináře na pracovištích VÚV TGM v Praze, Brně a Ostravě, leden 2017).

Viz odkaz „Služby > Semináře HEIS“.

11.8.2017

Aktualizace stránek projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu jsme začali postupně do mapového prohlížeče doplňovat informace o výskytu invarních druhů raků. Zároveň jsme pro řešitele podílející se na řešení projektu zpřístupnili také editační režim mapové aplikace.

Viz záložky „Data“ a „Aktuality“ na stránkách projektu.

10.8.2017

Úpravy systému zobrazování tabulkových dat.

Provedli jsme funkční úpravy systému zobrazování tabulkových dat. Pokud je výsledkem dotazu pouze jeden záznam, automaticky se nyní zobrazí ve formátu detailní informace (na tzv. „souhrnné“ zobrazení, tedy zobrazení vybraného záznamu jako řádku tabulky, je možné přejít pomocí tlačítka pod zobrazením dat vybraného záznamu). Zároveň jsme provedli drobné úpravy funkčnosti ovládacích prvků (tlačítek) aplikace.

Viz například Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů.

31.7.2017

Doplnění a aktualizace stránek Vyhodnocení vlivu sucha na užívání vod.

Doplnili a aktualizovali jsme informace dostupné na stránkách Výstupů dílčího úkolu „Vyhodnocení dopadu sucha na užívání vod“, řešeného v rámci podpory výkonu státní správy v problematice sucho.

Viz stránky projektu.

26.7.2017

Stránky projektu Zatopené dědictví - aktualizace.

Úvodní stránka projektu „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ byla aktualizována, na stránku jsme doplnili nové obrázky/fotografie.

Viz stránky projektu.

20.7.2017

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

14.7.2017

Aktualizace stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Na stránkách aktivity byla doplněna stručná informace o průběhu řešení první etapy a zároveň byly doplněny, resp. aktualizovány obrázky v záhlaví a textu stránek.

Viz stránky aktivity projektu.

23.6.2017

Doplnění prezentace z přednášky na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránky projektu byl přidán soubor s prezentací „Vliv predátorů na migraci raků v toku“ z březnové přednášky ve Vílanci u Jihlavy.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

20.6.2017

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

16.6.2017

Stránky projektu Zatopené dědictví - aktualizace obsahu stránek a doplnění výstupů.

Stránky projektu „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ byly aktualizovány, v záhlaví stránek byly doplněny rychlé odkazy na vybrané výstupy, byla upravena úvodní stránka a dále byly přidány další výstupy (prezentace, odkazy na videa na YouTube).

Viz stránky projektu.

12.6.2017

Aktualizace publikačních výstupů na stránkách projektu Spotřeba vody.

Na stránkách projektu „Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody“ byly aktualizovány (doplněny) publikační výstupy.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

7.6.2017

Aktualizace stránek projektu Vodní stopa.

Stránky projektu „Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy“ byly přepracovány, došlo k dílčím úpravám jejich obsahu a zároveň byly na stránky doplněny nové publikační výstupy.

Viz stránky projektu.

1.6.2017

Doplnění grafů na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu byly do výstupů doplněny nové grafy (organické látly v biotě - venlafaxine ve svalovině). Zároveň byly provedeny drobné úpravy zobrazení některých dalších grafů.

Viz záložky „Výstupy“ a „Data“ na stránkách projektu.

26.5.2017

Aktualizace stránek projektu Spotřeba vody.

Stránky projektu „Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody“ byly přepracovány do nové, přehlednější podoby, zároveň došlo k drobným aktualizacím obsahu.

Viz stránky projektu.

23.5.2017

Aktualizace stránek projektu Invazní raci a ryby.

Na stránkách projektu byla do fotogalerií raků doplněna (zatím první) fotografie raka mramorovaného, šestého druhu raka vyskytujícího se v naší přírodě. Dále byly také aktualizovány informace o průběhu řešení projektu (realizovaná koordinační schůzka).

Viz záložky „Podrobnosti“ a „Aktuality“ na stránkách projektu.

18.5.2017

Stránky projektu Zatopené dědictví - doplnění výstupů a dokumentů.

Na stránky projektu „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ byly přidány další výstupy (výstupy Edukačního programu - prezentace, video) a dokumenty (texty zpráv za rok 2016 a závěrečné zprávy).

Viz záložka „Výsledky“ na stránkách projektu.

4.5.2017

Informace o projektu Raci/Crayfish v brožuře EHP a Norských fondů.

Byla vydána brožura „Pečujeme. O životní prostředí.“ věnovaná vybraným projektům podpořeným z EHP a Norských fondů v rámci programu „CZ02 - Biodiverzita, monitoring a změna klimatu“. Těší nás, že mezi projekty prezentované v brožuře byl vybrán také náš projekt „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

26.4.2017

Aktualizace evidence Zranitelné oblasti.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Zrannitelné oblasti

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

12.4.2017

Upozornění na ukončení podpory zásuvných modulů Java v prohlížeči Firefox!

Problém: Po aktualizaci prohlížeče Firefox nelze zobrazit mapy v režimu „Java“.

Příčina: Ukončení podpory technologie NPAPI v prohlížeči Firefox (od verze 52, březen 2017).

Řešení: Použijte internetový prohlížeč Internet Explorer nebo prohlížejte data v režimu „Ajax“. Nový režim prohlížeče, který nahradí režim „Java“, se připravuje.

12.4.2017

Zpřístupnění stránek aktivity projektu Voda pro Prahu - Pražské potoky.

Byly zpřístupněny stránky aktivity „Využití umělých a přírodních struktur pro revitalizace a zvýšení biologické a morfologické pestrosti pražských potoků“ řešené v rámci projektu „Voda pro Prahu“.

Další informace naleznete stránkách aktivity projektu.

12.4.2017

Zpřístupnění stránek projektu Voda pro Prahu.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Voda pro Prahu“.

Další informace naleznete stránkách projektu.

11.4.2017

Zpřístupnění stránek projektu Invazní raci a ryby.

Byly zpřístupněny stránky projektu „Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů“.

Projekt volně navazuje na výsledky projektu „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“ řešeného v letech 2015 až 2016.

Další informace naleznete stránkách projektu.

24.3.2017

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

6.3.2017

Úprava zobrazení hlavní stránky při zobrazení na menších monitorech.

Provedli jsme úpravu zobrazení hlavní stránky. Rychlé odkazy na další data se nyní při zobrazení na menších monitorech (nebo při výrazném zmenšení výšky okna prohlížeče) neskrývají, ale zmenší se a seskupí se vedle sebe.

10.2.2017

Doplnění posledních výstupů na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu byly doplněny poslední realizované výstupy projektu.

Viz záložka „Výstupy“ na stránkách projektu.

9.2.2017

Pozvánka na křest knihy Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy.

Dne 15.2.2017 se bude od 15 hodin ve Výzkumném ústavu vodohospodářském T. G. Masaryka, v.v.i., v Brně konat křest knihy „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“.

Bližší informace a pozvánku naleznete na stránkách projektu Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy.

1.2.2017

Stránky projektu Zatopené dědictví - aktualizace, kniha ve formátu pdf.

Stránky projektu „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“ byly převedeny pod správu systému HEIS VÚV. Stránky byly zároveň aktualizovány, byly provedny drobné formální úpravy obsahu a mezi výsledky projektu byla nově doplněna kniha „Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy“, která je na stránkách projektu k dispozici ke stažení ve formátu pdf.

Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy.

31.1.2017

Akatualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu byl publikován leták „Raci v České republice - co se smí, co se nesmí, co dělat, co nedělat“ (nelzente jej pod fotogalerií raků na záložce „Podrobnosti“) a dále byly doplněny fotografie a texty informačních cedulí realizovaných v rámci řešení projektu v Evropsky významných lokalitách (nelzene je ve fotogaleriích jednotlivých EVL publikovaných na záložkách „Podrobnosti“ a „Data“).

Viz záložka „Podrobnosti“ na stránkách projektu.

4.1.2017

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

15.12.2016

Akatualizace dat a dalších informací na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu poračuje doplňování výstupů projektu.

V datové části byly nově přidány další výsledky monitoringu makrozoobentosu, v aktuálních informacích o řešení projektu pak informace ze závěrečného semináře k projektu (mj. prezetnace, fotodokumentace) a aktuální informace o realizovaných přednáškách.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

9.12.2016

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

6.12.2016

Akatualizace dat na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu poračuje doplňování dalších výstupů projektu. Nově byly přidány grafy s výsledky vyhodnocení analýz organických látek v biotě.

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

22.11.2016

Upravili jsme zobrazení úvodní stránky.

Zobrazení úvodní stránky se nyní automaticky přizpůsobuje velikosti okna prohlížeče. Je-li okno prohlížeče příliš malé, automaticky se zmenší rozsah zobrazovaných informací v jeho horní části.

I nadále lze pomocí přepínače v pravém horním rohu úvodní stránky celou její horní část s vybranými přímými odkazy a aktuálními informacemi zcela skrýt (nebo naopak zpětně zobrazit).

11.11.2016

Aktualizace stránek projektu Vodní stopa.

Na stránkách projektu byly doplněny informace z workshopu „Vodní stopa jako nástroj udržitelného nakládání s vodou“ konaného 3.11.2016.

Viz záložka „Workshopy“ na stránkách projektu.

10.11.2016

Pozvánka na závěrečný seminář projektu Raci/Crayfish konaný 7.12.2016.

Na stránkách projektu byla zveřejněna pozvánka na závěrečný seminář projektu a zároveň byly aktualizovány informace o průběhu řešení.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

9.11.2016

Aktualizace evidence Zranitelné oblasti.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Zrannitelné oblasti

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

9.11.2016

Aktualizované stránky s mapami limitů vsakování odpadních vod.

V rámci úprav internetových stránek došlo k aktualizaci stránek věnovaných problematice vsakování odpadních vod..

Byl upraven vzhled a uspořádání stránek, byly doplněny některé textové informace a prohlížení online map bylo rozšířeno o režim „AJAX“ (věcný obsah map se nezměnil). Odkaz na stránky projektu je dostupný přímo z dolní části úvodní stránky portálu.

Mapy limitů vsakování odpadních vod.

2.11.2016

Nové aktuality na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu byly doplněny nové aktuální informace a fotodokumentace k realizovaným přednáškám a dalším aktivitám.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

1.11.2016

Další nově zpřístupněné stránky projektů.

V rámci úprav internetových stránek VÚV TGM došlo k publikaci dalších dvou stránek projektů na portálu HEIS VÚV. Odkazy na stránky projektů jsou dostupné přímo z dolní části úvodní stránky portálu.

Ohrožené památky (aktuálně též doplněn text certifikované metodiky ke stažení)

Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod

17.10.2016

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

14.10.2016

V přehledu aktuálních informací jsme doplnili barevné rozlišení informací podle jejich aktuálnosti.

Červenou a oranžovou barvou jsou označeny nejaktuálněší informace (publikované v uplynulých 7, resp. 21 dnech), ostatní informace jsou označené zeleně.

Po kliknutí na barevnou značku vybrané aktuální informace se pak zobrazí detailní výpis události s dalšími informacemi.

13.10.2016

Na úvodní stránku jsme doplnili přepínač zobrazení.

Červeným přepínačem v pravém horním rohu lze nyní skrýt (nebo zpětně zobrazit) horní část úvodní stránky s vybranými přímými odkazy a aktuálními informacemi a tím zvětšit zobrazení dolní části stránky s odkazy na stránky projektů.

Tato funkce může být užitečná zejména při zobrazení stránek na monitorech s menším rozlišením, ale také např. v situaci, kdy monitor sice má velké rozlišení, ale okno prohlížeče není zobrazeno přes celou obrazovku.

13.10.2016

Projekt Vodní stopa - pozvánka na workshop konaný 3.11.2016.

Na stránkách projektu „Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy“ (Vodní stopa) byla zveřejněna pozvánka na workshop „Vodní stopa jako nástroj udržitelného nakládání s vodou ve firemním sektoru“.

Pozvánka je zveřejněna na úvodní stránce projektu

7.10.2016

Další nově zpřístupněné stránky projektů.

V rámci úprav internetových stránek VÚV TGM došlo k publikaci dalších dvou stránek projektů na portálu HEIS VÚV. Odkazy na stránky projektů jsou dostupné přímo z dolní části úvodní stránky portálu.

GRACE

Výzkum možností optimalizace provozu a zvýšení účinnosti čištění odpadních vod z malých obcí pomocí extenzivních technologií

1.9.2016

Nové aktuality na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu byly doplněny nové aktuální informace.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

1.9.2016

Nově zpřístupněné stránky projektů.

V rámci úprav internetových stránek VÚV TGM došlo k publikaci stránek vybraných (aktuálních i starších) projektů na portálu HEIS VÚV. Odkazy na stránky projektů jsou dostupné přímo z dolní části úvodní stránky portálu.

Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí

Monitoring chemismu a biomonitoring Horní Malše se zaměřením na nároky perlorodky říční

Výzkum a ochrana hydrosféry

Nové metodické přístupy pro kontrolu a hodnocení povrchových vod ke koupání

Optimalizace metody stanovení asimilovatelného organického uhlíku s využitím optické detekce

Vyhodnocení starých zátěží z hlediska ohrožení hydrosféry nebezpečnými látkami

31.8.2016

Aktualizovali jsme vybrané rastrové podklady v mapových pohledech.

V mapových pohledech jsme aktualizovali vybrané rastrové podkladové mapy (Základní mapy v měřítcích 1:200 000 a 1:500 000) na aktuální verzi.

25.8.2016

Aktualizace evidence Stav vodních útvarů a ekologický potenciál silně ovlivněných a umělých vodních útvarů.

Prohlížení dalších dat > Mapy a data > ISVS - VODA > Stav vodních útvarů a ekologický potenciál silně ovlivněných a umělých vodních útvarů

Prohlížení dalších dat > Mapy a data > ISVS - VODA > Souhrnná mapa evidencí ISVS-VODA

25.8.2016

Aktualizace evidence Vodní útvary včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů.

Prohlížení dalších dat > Mapy a data > ISVS - VODA > Vodní útvary včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů

Prohlížení dalších dat > Mapy a data > ISVS - VODA > Souhrnná mapa evidencí ISVS-VODA

22.8.2016

Byl zpřístupněn mapový pohled Souhrnná mapa evidencí ISVS-VODA.

Prohlížení dalších dat > Mapy a data > ISVS - VODA > Souhrnná mapa evidencí ISVS-VODA

11.8.2016

Byla provedena kompletní aktualizace nápovědy.

V návaznosti na aktualizaci stránek portálu provedenou z květnu byla nyní kompletně revidována a aktualizována také nápověda (viz okaz „Nápověda“ v pravém dolní části okna).

12.7.2016

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

1.7.2016

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish - data a fotodokumentace.

Na stránkách projektu byly formou grafů publikovány nové výsledky rozborů (kovy v biotě) a zároveň byla doplněna fotodokumentace k monitorovaným místům (profilům).

Viz záložky „Aktuality“ a „Data“ na stránkách projektu.

20.6.2016

Aktualizace stránek projektu Raci/Crayfish.

V aktuálních informacích o průběhu řešení projektu byly doplněny informace o uspořádaných přednáškách, byl doplněn zápis z posledního jednání řídícího výboru projektu, byly doplněny fotografie do galerií a dále byly také doplněny informace o vydaných článcích v časopisech.

Viz záložka „Aktuality“ na stránkách projektu.

1.6.2016

Projekt Raci/Crayfish - pozvánka na přednášku o racích na Dni otevřených dveří 4.6.2016.

V rámci „Dne otevřených dveří Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.“, který se bude konat v sobotu 4. června 2016 u příležitosti Světového dne životního prostředí, bude pro návštěvníky uspořádána přednáška o našich racích, jejíž součástí bude mj. také ukázka živých raků.

Pozvánku najdete na stránkách projektu na záložce „Aktuality“.

27.5.2016

Aktualizace evidence Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

24.5.2016

Aktualizace stránek portálu HEIS VÚV.

Byla provedena rozsáhlá aktualizace stránek portálu HEIS VÚV. V rámci aktializace došlo ke změně vzhledu stránek, zcela byla přepracována úvodní stránka a dále byly provedeny úpravy ve struktuře a funkčnosti stránek.

23.5.2016

Nové služby WMS a zpřístupnění dat z projektu Biosucho.

Na adrese http://heis.vuv.cz/data/webmap/wmsheis.dll byla zpřístupněna nová služba určená pro poskytování dat z projektů řešených VÚV TGM, v.v.i., prostřednictvím WMS služeb. Tato nová služba rozšiřuje (doplňuje) nabídku našich stávajícíh WMS služeb.

Více informací viz Služby > Poskytované služby > WMS služby

Prostřednictvím této nové služby je nyní dostupná mapa z projektu Biosucho.

13.5.2016

Doplnění a aktualizace dat na stránkách projektu Raci/Crayfish.

Na stránkách projektu byla, kromě běžných aktualizací a publikaci aktuálních informací o průběhu řešení, nově doplněna data z výsledků monitoringu makrozoobentosu a zároveň byla také aktualizována data monitoringu raků.

Viz stránky projektu: Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků

19.4.2016

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

24.3.2016

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

17.12.2015

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

24.9.2015

Aktualizace evidence Vodní útvary včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Vodní útvary včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů

24.9.2015

Aktualizace evidence Chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

22.9.2015

Aktualizace evidence Zranitelné oblasti.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Zranitelné oblasti

22.9.2015

Upozornění na problém s prohlížením dat v prohlížeči Google Chrome!

Problém: Při pokusu o prohlížení dat v režimu „Java“ v prohlížeči Google Chrome se místo map zobrazí hlášení „Tento plugin není podporován.“

Příčina: Ukončení podpory technologie NPAPI v prohlížeči Chrome.

Řešení: Použijte jiný internetový prohlížeč (např. Firefox, Internet Explorer, Safari) nebo prohlížejte data v režimu „Ajax“.

23.6.2015

Změna adresy poskytovaných WMS služeb.

Upozorňujeme, že od 23.6.2015 jsou WMS služby poskytovány na adrese „http://heis.vuv.cz/data/webmap/wms.dll“.

Dostupnost původních WMS služeb, poskytovaných na adrese „http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll“, bude k 1.7.2015 ukončena.

Viz také Služby > Poskytované služby > WMS služby

28.4.2015

Upozornění na možný problém s prohlížením dat v prohlížeči Google Chrome!

Problém: Po (automatické) aktualizaci prohlížeče Google Chrome se místo map v režimu „Java“ zobrazí hlášení „Tento plugin není podporován.“

Příčina: Chybné nastavení aktivace pluginů v prohlížeči Google Chrome po aktualizaci (duben 2015).

Řešení: Úprava nastavení aktivace pluginů v nastavení prohlížeče Google Chrome.

Postup:

Krok 1: Spusťte prohlížeč Google Chrome.

Krok 2: Do řádku pro zadání url adresy zadejte (bez uvozovek) „chrome://flags/#enable-npapi“.

Krok 3: V zobrazeném okně zvolte v části „Aktivovat rozhraní NPAPI“ volbu „Aktivovat“.

Krok 4: Restarujte prohlížeč.

Poznámka: Problém se týká výhradně prohlížeče Google Chrome. V případě přetrvávajícíh potíží použijte jiný prohlížeč (nejlépe Firefox) nebo použijte pro prohlížení map místo režimu „Java“ režim „Ajax“.

25.4.2015

Aktualizace na stránkách projektu Surová voda.

Na stránkách projektu jsme doplnili podslední dostupná data o jakosti surové vody za období 2012 a 2013.

Viz záložky „Aktuaální informace“ a „Online databáze“ na stránkách projektu.

27.3.2014

Aktualizace datové sady Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > Stažení dat > Záplavová území

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

5.2.2014

Upozornění na možný problém s prohlížením dat po aktualizaci aplikace Java!

Problém: Po automatické aktualiazci aplikace Java na počítači přestane fungovat prohlížení dat.

Příčina: Chyby v aktualizačním procesu aplikace Java (Oracle).

Řešení: Odstranění všech starých (i updatovaných) verzí Javy a její opětovná instalace.

Postup:

Krok 1: Klikněte na tlačítko „Start“ a dále vyberte „Ovládací panely > Programy > Odinstalovat program“.

Krok 2: Odinstalujte všechny staré verze Javy (záznamy začínají „Java...“).

Krok 3: V internetovém prohlížeči nalistujte stránky www.java.com.

Krok 4: Stáhněte a nainstalujte aktuální verzi Javy. Pak by mělo vše opět fungovat.

Poznámka: Pro provedení uvedeného postupu musíte mít právo instalovat programy na vašem počítači. Pokud toto oprávnění nemáte, obraťte se na vašeho správce počítačové sítě.

31.7.2013

Aktualizace datové sady Hydrologická povodí.

Databáze > Mapy a data > Stažení dat > Hydrologická povodí

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

29.7.2013

Aktualizace datové sady Vodní toky (DIBAVOD).

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

2.7.2013

Aktualizace datové sady Dílčí povodí ČR.

Databáze > Mapy a data > Stažení dat > Dílčí povodí ČR

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

13.5.2013

Zpřístupnění datové sady Jakost povrchových vod v české části česko-saské příhraniční oblasti.

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Jakost povrchových vod v české části česko-saské příhraniční oblasti

17.04.2013

Upozornění: Plánovaná výluka provozu serverů 3.5.2013 - 6.5.2013.

Z důvodu údžby a revize rozvodny el. energie dojde v období od pátku 3.5.2013 17:00 hodin do pondělí 6.5.2013 9:00 hodin k výpadku provozu stránek HEIS VÚV.

12.04.2013

Ukončení omezení provozu z důvodu přesunu stránek na nový server.

Stránky HEIS VÚV byly přesunuty na nový server a jsou již v běžném provozu.

03.04.2013

Omezení provozu z důvodu přesunu stránek na nový server.

V období od středy 10.4.2013 do úterý 16.4.2013 bude probíhat přesun stránek HEIS VÚV na nový server. Z uvedeného důvodu budou stránky HEIS VÚV (nebo některé jejich části) v uvedeném období dočasně nedostupné.

29.8.2012

Aktualizace datové sady Zranitelné oblasti: revize zranitelných oblastí.

Databáze > Mapy a data > Stažení dat > Zranitelné oblasti

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

10.8.2012

Zpřístupnění údajů z centrální evidence vodních toků (CEVT), včetně údajů o správě a identifikace vodních toků v kategorii "významný" v mapovém prohlížeči.

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat - VODA > Vodní hospodářství a ochrana vod

1.8.2012

Přesunutí samostatné součásti ISVS spravovaná MŽP/VÚV TGM, v.v.i.: Registr chráněných oblastí. v důsledku ukončení sdílení dat evidencí ISVS-VODA přímo na portálu HEIS VÚV.

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Registr chráněných oblastí

28.3.2012

Aktualizace na stránkách projektu Vyhodnocení jakosti povrchových vod v profilech sledování.

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Vyhodnocení jakosti povrchových vod v profilech sledování

Publikována aktualizace dat na základě kontroly provedeného vyhodnoceníjakosti povrchových vod (online prohlížení).

08.03.2012

Aktualizace Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů.

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Evidence úkolů řešených ve VÚV TGM, v.v.i., a jejich výstupů

22.2.2012

Aktualizace datové sady Útvary povrchových vod: doplnění údaje o délce páteřního úseku vodního toku.

Databáze > Mapy a data > Stažení dat > Útvary povrchových vod

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat > Vodní hospodářství a ochrana vod

15.02.2012

Registr chráněných oblastí - aktualizace informačních stránek a dat ke stažení.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Registr chráněných oblastí

07.02.2012

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

03.01.2012

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

15.12.2011

Registr chráněných oblastí - zveřejnění registru jako samostatné evidence ISVS.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Registr chráněných oblastí

16.11.2011

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

14.10.2011

Aktualizace na stránkách projektu Vyhodnocení jakosti povrchových vod v profilech sledování.

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Vyhodnocení jakosti povrchových vod v profilech sledování

Publikovány výsledky vyhodnocení pro aktualizovaná data (online prohlížení).

Dále publikovány mapy pro skupiny a vybrané jednotlivé ukazatele a aktualizovaná data ke stažení.

10.10.2011

Aktualizace evidence Ochranná pásma vodních zdrojů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Ochranná pásma vodních zdrojů

24.08.2011

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

01.06.2011

Zpřístupnění projektu Vyhodnocení jakosti povrchových vod v profilech sledování.

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Vyhodnocení jakosti povrchových vod v profilech sledování

31.03.2011

Doplnění údajů týkajících se vymezení dílčích povodí (podle vodního zákona), koordinačních oblastí a „sub-units“.

Databáze > Mapy a data > Stažení dat > Dílčí povodí

Databáze > Mapy a data > Stažení dat > Koordinační oblasti

Databáze > Mapy a data > Stažení dat > Sub-units

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat - VODA > Vodní hospodářství a ochrana vod

25.03.2011

Aktualizace evidence Stav vodních útvarů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Stav vodních útvarů

01.03.2011

Aktualizace evidence Vodní útvary včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Vodní útvary včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů

06.01.2011

Aktualizace databáze Souhrnné informace - k dipozici je Vodohospodářský věstník 2009 (dokument ve formátu PDF).

Databáze > Mapy a data > Souhrnné informace > Vodohospodářský věstník 2009

06.01.2011

Aktualizace evidence Záplavová území.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Záplavová území

18.12.2010

Aktualizace evidence Hydrogeologické rajony.

Databáze > Mapy a data > ISVS - VODA > Hydrogeologické rajony

18.12.2010

Aktualizace datové sady ke stažení Hydrogeologické rajony a jejich kolektory.

Databáze > Mapy a data > stažení dat > Hydrogeologické rajony a jejich kolektory

18.12.2010

Aktualizace datové sady ke stažení Útvary podzemních vod.

Databáze > Mapy a data > stažení dat > Útvary podzemních vod

20.10.2010

Aktualizace uživatelského mapového pohledu Průmyslové zdroje znečištění - nebezpečné látky .

Databáze > Mapy a data > Prohlížení dat - VODA > Užívání vody a vlivy na stav vod >Průmyslové zdroje znečištění - nebezpečné látky

11.08.2010

Aktualizace na stránkách portálu informační podpory pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem.

Publikovány výsledky vyhodnocení pro aktualizovaná data (online prohlížení).

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

http://heis.vuv.cz/projekty/kombinovanyzpusob

03.08.2010

Aktualizace na stránkách portálu informační podpory pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem.

Publikována aktualizovaná datová sada a nová verze aplikace ke stažení.

Publikace výsledků vyhodnocení aktualizovaných dat (online prohlížení) se připravuje.

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

http://heis.vuv.cz/projekty/kombinovanyzpusob

04.06.2010

Aktualizace na stránkách portálu informační podpory pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem.

Publikován „Popis postupu práce s aplikací KOMJAK pro potřeby školení vodoprávních úřadů“.

Dále publikována aktualizovaná uživatelská příručka pro práci s aplikací.

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

http://heis.vuv.cz/projekty/kombinovanyzpusob

07.05.2010

Byly doplněny a atualizovány odkazy v sekci "Informační zdroje".

Databáze > Informační zdroje > Odkazy

28.04.2010

Byla aktualiována rubrika "Časté dotazy (FAQ)".

O systému > Časté dotazy (FAQ) > Časté dotazy

23.03.2010

Databáze "Evidence úkolů řešených VÚV T.G.M., v.v.i., a jejich výstupů" byla aktualizována daty za referenční rok 2009.

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Evidence úkolů řešených ve VÚV T.G.M., v.v.i., a jejich výstupů

04.01.2010

Do provozu byl uveden portál informační podpory pro stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem.

Portál je přístupný pod odkazem „Databáze“ prostřednictvím nabídky:

Databáze > Projekty VÚV > Projekty > Stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem

Přímý odkaz na stránky portálu:

http://heis.vuv.cz/projekty/kombinovanyzpusob

25.06.2009

Na stránky doplněna funkce/informace "Jste zde: ..." pro usnadnění orientace uživatelů.

Zároveň na jednotlivé stránky doplněna informace o datu poslední aktualizace konkrétní stránky.

05.05.2010

Přidána sekce stránek věnovaná publikaci vodohospodářských věstníků a sborníků.

Databáze > Mapy a data > Souhrnné informace

28.04.2008

Přidána sekce stránek věnovaná publikaci prezentací ze seminářů VÚV T.G.M., v.v.i.

Databáze > Projekty VÚV > Semináře VÚV T.G.M.

Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 16.7.2024