CZ DE

Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)

Ke stažení

Výstupy

Společné strategie

 Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti HřenskoKřinice/Kirnitzsch (3.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Společná strategie ochrany zdrojů podzemních vod v oblasti Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin (2.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

Workshop k projednání Strategií na české straně 18-5-2015

 Nejdůležitější výsledky modelů proudění podzemních vod (3.9 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Charakteristiky oblastí z pohledu ochrany vodních zdrojů (6.5 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Informace o projektu a Strategiích pro workshop 18.5.2015 (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

Geologické podklady

 Grundlagen für ein geologisch-tektonisches Modell der Kreideablagerungen im Sächsisch-Böhmischen Grenzbereich im Rahmen des Ziel 3 - Projektes GRACE (9.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Entwicklung zweier 3D-Modelle hydrogeologischer Körper im sächsisch-böhmischen Grenzgebiet im Rahmen des Ziel 3-Projektes GRACE (36.7 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Bericht - Zu den geophysikalischen Untersuchungen in den Grundwassermessstellen Hy Sca 21/82/1 - 4 (6023 - 26) Im Rahmen des Forschungsprojektes „GRACE“ (18.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

Modely proudění podzemních vod

 Matematický model proudění podzemní vody v oblasti Petrovice-Lückendorf-Jonsdorf-Oybin (15.7 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Matematický model proudění podzemní vody v oblasti Hřensko-Křinice/Kirnitzsch (20.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

Studie

 Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí v oblasti Petrovice-LückendorfJonsdorf-Oybin (5.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí v oblasti Hřensko-Křinice/Kirnitzsch (10.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Vliv klimatické změny na celkovou vodnost obou oblastí (3.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Beurteilung der Heliumisotopenanalyse von Grundwasserproben aus dem Zittauer Gebirge und der Sächsischen Schweiz 2014 (316.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Grenzüberschreitende Ökologische Bewertung des Grundwassers durch die Erfassung der Grundwasserfauna Sowie die Bestimmung Stabiler Isotopen im Rahmen des Ziel-3-Projektes Grace (3.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Stáří a míšení podzemních vod - Oblast 1: Hřensko - Křinice/Kirnitzsch (8.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Stáří a míšení podzemních vod - Oblast 1: Hřensko - Křinice/Kirnitzsch
Dodatek č.1 k závěrečné zprávě
 (3.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Stáří a míšení podzemních vod - Oblast 2: Petrovice - Lückendorf -Jonsdorf - Oybin (7.9 MB, Adobe Acrobat dokument)

Souhrny

 Stanovení stáří vzorků podzemní vody na základě analýz izotopů tritia, tritia-hélia a 14C v rámci projektu GRACE Cíle 3 Shrnutí výsledků pro oblast: Hřensko – Křinice/ Kirnitzsch  (287.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 „Bohrlochgeophysik an Grundwassermessstellen des Freistaates Sachsen in den Untersuchungsgebieten des Ziel 3 – Projektes GRACE“ Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse (223 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Matematický model proudění podzemní vody v oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch (Informační souhrn, červen 2014) (603.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Koncepce realizace Rámcové směrnice EU u společných přeshraničních útvarů podzemních vod (2.5 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Souhrn studie: Stáří a míšení podzemních vod, Oblast 2: Petrovice-Lückendorf-Jonsdorf-Oybin (236.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Souhrn studie: Stáří a míšení podzemních vod, Oblast 1: Hřensko–Křinice/Kirnitzsch  (238.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Souhrn nejdůležitějších výstupů Studie vlivu klimatu projektu GRACE (485.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Matematický model proudění podzemní vody v oblasti Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin Informační souhrn, červen 2014 (732.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Shrnutí zpráv: „Základy pro geologicko-tektonický model křídových sedimentů na česko-saském pomezí v rámci projektu GRACE Cíle 3“ a „Tvorba dvou 3D-modelů hydrogeologických útvarů na česko-saském pomezí v rámci projektu GRACE Cíle 3“ (783.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Přeshraniční ekologické hodnocení podzemní vody pomocí zjištění fauny podzemních vod a stanovení stabilních izotopů v rámci projektu GRACE Cíle 3 (824.2 kB, Adobe Acrobat dokument) - Shrnutí nejdůležitějších výsledků

 Souhrn vybraných výsledků studie Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí v oblasti Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin  (878.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Souhrn vybraných výsledků studie Vývoj vydatnosti pramenů a pramenných oblastí v oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch (552.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Přednášky z Zittau (2.10.2014)

 Informace o projektu GRACE na setkání 2. 10. 2014 V Zittau (Marie Kalinová) (688 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Geologie und Hydrologie - Erkenntnisse aus dem Untergrund (R. Kahnt, A. D. Gabriel, R. Löser) (2.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Grundwasserfauna mit Grundwasserzoo – die Lebewelt unter unseren Füßen (338.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Gemeinsam genutzte Grundwasserressourcen im tschechisch – sächsischen Grenzgebiet (1.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Vliv klimatické změny na celkovou vodnost zájmových oblastí projektu GRACE (Marta Martínková) (1.2 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Analyse von Stabilisotopen-Verhältnissen zur Herkunftsbestimmung von Wässern (Diana Burghardt, Thomas Krause, Ronald Oese, Doreen Degenhardt, Patricia Baumann, Johannes Stock, Linda Miche) (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Transientní matematický model v oblasti Petrovice - Lückendorf (Jiří Vaněk, Ondřej Nol) (1.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Umweltspurenstoffe - Tracer zur Untersuchung der Grundwasser Dynamik (Jürgen Sültenfuß) (5 MB, Adobe Acrobat dokument)

Přednášky z Krásné lípy (4.6.2014)

 Teilprojekt: Alter & Mischung des Wassers (Anna Katharina Böhm)  (1.8 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Společně využívané podzemní vody na česko- saském pomezí (Michal Bílý) (4.3 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Transientní matematický model v oblasti Hřensko – Kirnitzsch/Křinice (Ondřej Nol, Jiří Vaněk) (7.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Prameny v oblasti Hřensko-Křinice/Kirnitzsch, vývoj jejich vydatnosti (Pavel Eckhardt) (8 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Stáří a mísení podzemních vod (Pavel Šimek) (5.6 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Vliv klimatické změny na celkovou vodnost oblastí vodních zdrojů na česko-saském pomezí (Roman Kožín) (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

Publikace

 ZDROJE PODZEMNÍCH VOD NA ČESKO-SASKÉM POMEZÍ - 1.díl (5.7 MB, Adobe Acrobat dokument)

 ZDROJE PODZEMNÍCH VOD NA ČESKO-SASKÉM POMEZÍ - 2.díl (5 MB, Adobe Acrobat dokument)

Ostatní

 Pozvánka na setkání s veřejností, na kterém budou prezentovány výsledky projektu pro zájmovou oblast Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin (1.1 MB, Adobe Acrobat dokument)

 Pozvánka na setkání s veřejností, na kterém budou prezentovány výsledky projektu pro zájmovou oblast Hřensko–Křinice/Kirnitzsch (186.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Informační list, vydatnost pramenů, oblast Hřensko–Křinice/Kirnitzsch (684.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Informační list, vydatnost pramenů, oblast Petrovice–Lückendorf–Johnsdorf–Oybin (593.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Oblast Petrovice–Lückendorf–Johnsdorf–Oybin (571.5 kB, JPG)

 Oblast Hřensko–Křinice/Kirnitzsch (1.1 MB, JPG)

 Informační list č. 1 (789.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Marie Kalinová
marie_kalinova@vuv.cz
+420 220 197 213

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. 2011-2016. Statistika přístupů