CZ DE

Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)

STUDIE „FAUNA PODZEMNÍCH VOD“

V obou oblastech byla odborníky Institutu pro ekologii podzemních vod (Institut für Grundwasserökologie IGÖ GmbH) při univerzitě v Koblenzi (PD Dr. Hans Jürgen Hahn, Dr. Dirk Matzke a Dr. Andreas Fuchs) za spolupráce VÚV TGM, v.v.i. (Mgr. Michal Bílý, Ph.D.) prozkoumána fauna podzemních vod při odběrech vzorků na českém území a při interpretaci výsledků.

Proběhla výměna informací českých a saských odborníků, vytipování vhodných lokalit, výběr konkrétních monitorovacích bodů (vrty, prameny), terénní odběry vzorků a jejich laboratorní analýzy. Studie, kterou zpracovali odborníci Institutu pro ekologii podzemních vod, GmbH, společně se studií stabilních izotopů kyslíku a vodíku (TU Dresden) byla dokončena v listopadu 2013. Bližší informace obsahuje souhrn ke stažení.

STUDIE „FAUNA PODZEMNÍCH VOD“ - Fotogalerie

ZÁŘÍ 2012, SPOLEČNÉ ODBĚRY VZORKŮ FAUNY


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Marie Kalinová
marie_kalinova@vuv.cz
+420 220 197 213

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. 2011-2016. Statistika přístupů