CZ DE

Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)

Fotogalerie

ČERVENEC 2013, GEOLOGICKÁ EXKURZE DO SASKÉ ČÁSTI OBLASTI PETROVICE-LÜCKENDORF-JONSDORF-OYBIN


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

ÚNOR 2013, OBLAST PETROVICE-LÜCKENDORF-JONSDORF-OYBIN


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

LEDEN 2013, WORKSHOP


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

PODZIM 2012, OBLAST PETROVICE-LÜCKENDORF-JONSDORF-OYBIN


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

PODZIM 2012, OBLAST HŘENSKO-KŘINICE


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

LISTOPAD 2012, GEOLOGICKÁ EXKURZE DO SASKÉ ČÁSTI OBLASTI HŘENSKO-KŘINICE (KAISERKRONE U SCHÖNY)


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

ZÁŘÍ 2012, SPOLEČNÉ ODBĚRY VZORKŮ FAUNY


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

ČERVEN 2012, MĚŘENÍ PRAMENŮ A HLEDÁNÍ OBJEKTŮ PRO ODBĚRY VZORKŮ FAUNY


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

DUBEN 2012, OBĚ ZÁJMOVÉ OBLASTI


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

DUBEN 2012, HŘENSKO-LUŽICKÉ HORY


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

BŘEZEN 2012, OBLAST HŘENSKO-KŘINICE


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

ÚNOR 2012, LUŽICKÉ HORY


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

LISTOPAD 2011, OBLAST HŘENSKO-KŘINICE


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

LISTOPAD 2011, LUŽICKÉ HORY


Fotogalerie: zobrazit fotogalerii

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Marie Kalinová
marie_kalinova@vuv.cz
+420 220 197 213

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. 2011-2016. Statistika přístupů