CZ DE

Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)

SPOLEČNÁ STRATEGIE OCHRANY VODNÍCH ZDROJŮ PODZEMNÍCH VOD

Jedním ze závěrečných výsledků projektu je zpracování společné strategie ochrany zdrojů podzemních vod v každé z uvedených oblastí s uplatněním nových poznatků z modelů a studií. Zpracování strategií řídil vedoucí partner, ale součinnost saského projektového partnera byla stěžejní. Při tvorbě strategií proběhly rovněž konzultace s širší skupinou odborníků, státní a veřejnou správou.

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Marie Kalinová
marie_kalinova@vuv.cz
+420 220 197 213

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. 2011-2016. Statistika přístupů