CZ DE

Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)

SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ

Informování veřejnosti o nových poznatcích je významnou součástí projektu. V červnu 2014 se uskutečnilo první setkání s veřejností pro oblast Hřensko–Křinice/Kirnitzsch, které zorganizoval VÚV TGM, v.v.i., v Krásné Lípě, a druhé pro oblast Petrovice–Lückendorf–Jonsdorf–Oybin, které organizoval saský projektový partner, se uskutečnilo v říjnu 2014 v Zittau. Pokaždé se zúčastnilo několik desítek osob, setkání charakterizoval živý zájem o prezentovanou problematiku.

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Marie Kalinová
marie_kalinova@vuv.cz
+420 220 197 213

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. 2011-2016. Statistika přístupů