CZ DE

Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)

Kontakty

Jméno Telefonní číslo E-mail
Ing. Marie Kalinová +420 220 197 213 marie_kalinova@vuv.cz
Peter Börke +49 351 892 844 18 peter.boerke@smul.sachsen.de
Anna Katharina Böhm +49 351 892 844 06 anna-katharina.boehm@smul.sachsen.de

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Marie Kalinová
marie_kalinova@vuv.cz
+420 220 197 213

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. 2011-2016. Statistika přístupů