CZ DE

Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)

Úvod

Jak česká, tak německá strana využívají k zásobování obyvatelstva vodní zdroje podzemních vod v oblasti Hřensko–Křinice/Kirnitzsch a v oblasti Petrovice–Lückendorf–Johnsdorf–Oybin.

Projekt je zaměřen na ochranu vodních zdrojů a objasnění příčin klesání hladiny podzemních vod ve výše uvedených oblastech. Cílem je používání společných postupů hodnocení a poskytnutí nových informací veřejnosti. Výsledky projektu přispějí k udržitelnému využívání podzemních vodních zdrojů a zlepšení jejich ochrany, dále zlepší ekologické povědomí veřejnosti, doplní odborné znalosti a pomohou vytvořit společné strategie ochrany podzemních vod těchto oblastí.

Název projektu: Společně využívané podzemní vody na Česko-saském pomezí (GRACE)
Datum zahájení projektu: 1.11.2011
Datum ukončení projektu: 31.3.2015

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Marie Kalinová
marie_kalinova@vuv.cz
+420 220 197 213

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. 2011-2016. Statistika přístupů