Implementace Rámcové směrnice o vodách

Aktivity VÚV TGM, v.v.i., pro podporu výkonu státní správy

Rámcová
směrnice
Souhrnné
údaje
Prohlížení
dat (mapa)
Metodické
dokumenty
AktuálněPro
řešitele

Metodické dokumenty

Metodické dokumenty platné pro 3. plánovací cyklus jsou součástí reportingu 3. plánů povodí v roce 2022.

Dokument Soubor Velikost
Metodika určení významnosti vlivů 1,66 MB
Metodika hodnocení chemického a ekologického stavu útvarů povrchových vod pro 3. cyklus plánů 1,26 MB
Metodika hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod 2,0 MB
Metodika pro výběr a hodnocení reprezentativnosti monitorovacích míst pro zjišťování a hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) a chemických ukazatelů pro hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích 0,8 MB
Metodika odvození biologicky dostupných koncentrací vybraných kovů pro potřeby hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod 1,04 MB
Vymezení typů útvarů povrchových vod 7,9 MB
Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích pomocí biologické složky makrofyta 1,37 MB
Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí biologické složky fytobentos 1,46 MB
Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích pomocí biologické složky fytoplankton 1,26 MB
Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích pomocí biologické složky makrozoobentos 1,43 MB
Metodika hodnocení biologické složky bentičtí bezobratlí pro velké nebroditelné řeky 2,95 MB
Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí biologické složky ryby 2,01 MB
Metoda pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie řeka 1,6 MB
Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero 0,7 MB
Pracovní postup hodnocení významnosti hyfromorfologických vlivů 4,69 MB
Pracovní postup určení významných vlivů na morfologii a hydrologický režim 4,69 MB
Metodika hodnocení chemického a ekologického stavu útvarů povrchových vod kategorie řeka pro druhý cyklus plánů povodí v ČR 2,0 MB
Metodika pro hodnocení stavu chráněných území podzemní a povrchové vody vymezených podle čl. 7 Rámcové směrnice o vodě č. 2000/60/ES 1,3 MB
Metodika monitoringu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vody 1,66 MB
Metodika hodnocení stavu chráněných území vymezených pro ochranu stanovišť a druhů s vazbou na vody 2,67 MB
Aktualizace metodiky určení silně ovlivněných vodních útvarů 1,02 MB
Metodika hodnocení všeobecných fyzikálně-chemických složek ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích 11,5 MB
Metodika hodnocení všeobecných fyzikálně-chemických složek ekologického potenciálu útvarů povrchových vod kategorie řeka 1,73 MB
Metodika hodnocení ekologického stavu/potenciálu útvarů povrchových vod – specifické znečišťující látky 1,2 MB
Začlenění hodnocení významnosti hydromorfologických vlivů do hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod 1,02 MB

Metodické dokumenty platné pro 2. plánovací cyklus byly v této podobě odeslány jako součást reportingu 2. plánů povodí v roce 2016

Dokument Soubor Velikost
Metodiky hodnocení chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod pro druhý cyklus plánů povodí v ČR* 3,6 MB
Hodnocení chemického a kvantitativního stavu podzemních vod pro druhý cyklus plánů – shrnutí a upravené postupy 0,4 MB
Metodika určení silně ovlivněných vodních útvarů 1,4 MB
Vymezení typů útvarů povrchových vod 7,9 MB
Metodika hodnocení dopadů emisí na vodní prostředí 5,5 MB
Metodika hodnocení chemického a ekologického stavu útvarů povrchových vod kategorie řeka pro druhý cyklus plánů povodí v ČR 2,0 MB
Metodika hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod 2,0 MB
Metoda pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie řeka 1,6 MB
Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů – kategorie jezero 0,7 MB
Metodika pro výběr a hodnocení reprezentativnosti monitorovacích míst pro zjišťování a hodnocení chemického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) a chemických ukazatelů pro hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích 0,8 MB
Metodika pro výběr a hodnocení reprezentativnosti monitorovacích míst pro zjišťování a hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí biologických složek 0,4 MB
Metodika pro stanovení referenčních podmínek pro jednotlivé složky biologické kvality 1,2 MB
Metodika pro vymezování mísících zón podle § 6 vyhlášky č. 98/2011 Sb. v útvarech povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) 2,7 MB
Metodika hodnocení všeobecných fyzikálně-chemických složek ekologického potenciálu útvarů povrchových vod tekoucích 4,5 MB
Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) – specifické znečišťující látky 1,2 MB
Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí biologické složky fytobentos 0,6 MB
METODIKA ODBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ FYTOBENTOSU STOJATÝCH VOD 0,2 MB
Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích pomocí biologické složky fytoplankton 0,6 MB
METODIKA ODBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ FYTOPLANKTONU STOJATÝCH VOD 0,5 MB
Metodika hodnocení biologické složky bentičtí bezobratlí pro velké nebroditelné řeky 2,9 MB
Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí biologické složky makrozoobentos 0,5 MB
METODIKA ODBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ MAKROZOOBENTOSU STOJATÝCH VOD 0,2 MB
Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích pomocí biologické složky makrofyta 0,8 MB
METODIKA ODBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ MAKROFYT STOJATÝCH VOD 0,2 MB
METODIKA ODBĚRU A ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ FYTOPLANKTONU STOJATÝCH VOD 0,5 MB
Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí biologické složky ryby 0,9 MB
METODIKA ODLOVU A ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ RYB STOJATÝCH VOD 0,3 MB

* Plná verze dokumentu.V roce 2016 byl tento dokument odreportován v kratší (nekorektní) verzi.

Datum poslední aktualizace stránky: 26.9.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Odpovědný řešitel

Ing. Petr Vyskoč
petr.vyskoc@vuv.cz
+420 220 197 425

Kontaktní osoba

Mgr. Silvie Semerádová
silvie.semeradova@vuv.cz
+420 220 197 346

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: Jiří Picek. Statistika přístupů