Závlahy - znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace

ÚvodO projektuVýstupy

Výstupy

Závlahy – znovuobjevované dědictví, jejich dokumentace a popularizace
(výstava a katalog k výstavě)

Realizace výstupu: 1. 3. 2020 – 31. 12. 2022

Autorský kolektiv

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, pobočka Brno:

Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D., Mgr. David Honek, Ph.D., Ing. Miriam Dzuráková, Mgr. Martin Caletka, Ph.D., Ing. Hana Hudcová, Ph.D.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně:

doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc., Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D., Mgr. Jaromír Florian

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, veřejná výzkumná instituce:

doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Mgr. Igor Pelíšek, Ph.D., Mgr. Petr Karásek, Ph.D.

Anotace výstavy

Jako reakce na odvodňování krajiny v moderní éře, způsobené intenzifikací zemědělství či vysoušením rybníků, se znovu objevil zájem o opačný proces, o zavlažování. V minulosti vybudované zavlažovací systémy, dnes často nefunkční a torzovitě dochované, se staly předmětem zájmu projektu, který se snažil zachytit historický vývoj tohoto specifického vodohospodářského oboru i části průmyslu spojeného s realizací závlah a výrobou zařízení k zavlažování půdy. Součástí výzkumu bylo také definování vhodných postupů pro identifikaci závlahových objektů a soustav v krajině pomocí moderních metod a technických nástrojů. V širším kontextu aktuálního boje s dopady sucha by měl projekt a jeho výstupy, včetně výstavy samotné, přispět ke zvýšení povědomí o historii plánování, budování a údržby závlah v českých zemích a přenosu tohoto dědictví do současnosti. Záměrem autorů je zachytit jednotlivá témata vizuálně atraktivní formou upřednostňující použití map, rekonstrukcí a obrazového materiálu. Výstava je koncipována jako putovní a je určena široké veřejnosti. Doprovodnou součástí výstavy je recenzovaný katalog, který rozvíjí jednotlivá témata a představené lokality historických závlah na výstavních panelech a sumarizuje výsledky grantového projektu NAKI.

Harmonogram putovní výstavy

Datum Místo
1. 10. - 30. 10. 2022 Hostětín - Komunitní centrum & Ekocentrum Veronica
31. 10. - 11. 11. 2022 Květná zahrada v Kroměříži
14. – 21. 11. 2022 Olomouc – Pevnost poznání (Interaktivní muzeum vědy UPOL)
22. 11. – 30. 11. 2022 Brno - VÚV TGM, v. v. i.
1. 12. – 31. 12. 2022 Brno - Technické muzeum v Brně

Katalog ke stažení

Dokument Soubor Velikost QR kód
Katalog: Závlahy - znovuobjevované dědictví (Kritický katalog výstavy) 42,8 MB
Jednotlivé kapitoly katalogu
Kapitola 1: Představení projektu 281 kB
Kapitola 2: Industriální dědictví a vodní hospodářství 330 kB
Kapitola 3: Stručná typologie a technický vývoj závlah 2,1 MB
Kapitola 4: Novodobá historie závlah a hybné síly jejich rozvoje 995 kB
Kapitola 5: Průmysl, mechanizace a zařízení pro závlahy 8,0 MB
Kapitola 6: Současnost závlah 37 kB
Kapitola 7: Budoucnost závlah 926 kB
Kapitola 8: Postupy dokumentace a vizualizace historických závlahových staveb a objektů 1,3 MB
Kapitola 9: Závlahy jako součást kulturního a industriálního dědictví 1,6 MB
Kapitola 10: Příklady historických lokalit 26,6 MB
Závěrečné části katalogu: Přehled pramenů a literatury 77 kB
Resumé: Summary 32 kB
Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 11.1.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D.
milos.rozkosny@vuv.cz
+420 541 126 318

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů