Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím
pozemkových spolků, aktivita Hydrogeologická studie poměrů vybraných
lučních rašelinišť na Jihlavsku

ÚvodO projektuPodrobnostiEtapy řešeníKe stažení

Ke stažení

Poznatky k jednotlivým lokalitám byly shrnuty a zpracovány v dílčích zprávách. V závěru realizace projektu došlo ke shrnutí a vyhodnocení získaných dat v závěrečné souhrnné zprávě.

Zpráva za lokalitu Bažantka dokument pdf (9,7 MB)
Zpráva za lokalitu Chvojnov dokument pdf (8,9 MB)
Zpráva za lokalitu Jankovský – U Hovorků dokument pdf (10,4 MB)
Zpráva za lokalitu Na Oklice dokument pdf (5 MB)
Zpráva za lokalitu Šimanovské rašeliniště dokument pdf (9,7 MB)
Zpráva za lokalitu Zhejral dokument pdf (9,2 MB)
Souhrnná zpráva dokument pdf (42,1 MB)

Datum poslední aktualizace stránky: 21.6.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Koordinátor odborných prací v rámci aktivity

Mgr. Pavel Eckhardt
pavel_eckhardt@vuv.cz
+420 220 197 439

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2016. Statistika přístupů