Výsledky


Prezentace na akci Porada a školení ORP - státní správa na úseku vodního hospodářství (18.-19.5.2017, Mikulov)

Závěrečná zpráva

Periodická průběžná zpráva za rok 2016

Edukační program

Kniha Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy

Výstava Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy (2.5. až 30.6.2016, Moravský zemský archiv)

Periodická průběžná zpráva za rok 2015

Článek ve sborníku abstraktů:

Článek v recenzovaném časopise:

Periodická průběžná zpráva za rok 2014

Příspěvky na XXXII. Mikulovském sympoziu, 22. - 23.10.2014, Mikulov

Příspěvky na konferenci Říční krajina, 15. - 17.10.2014, Brno

Publikace v odborných časopisech

Periodická průběžná zpráva za rok 2013

Počítadlo návštěv:
TOPlist
© Marek Polášek 2013-2016
Provoz stránek zajišťuje Hydroekologický informační systém VÚV TGM, http://heis.vuv.cz

Tento projekt vznikl za podpory
Ministerstva kultury ČR