Náš tým

VÚV TGM, v.v.i., Brno

Masarykova Univerzita

BIOTES, Brno

Moravský zemský archív, Brno

Povodí Moravy, s.p.

Ústav geoniky AV ČR

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.

externí spolupracovníci

Počítadlo návštěv:
TOPlist
© Marek Polášek 2013-2016
Provoz stránek zajišťuje Hydroekologický informační systém VÚV TGM, http://heis.vuv.cz

Tento projekt vznikl za podpory
Ministerstva kultury ČR