Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků
a optimalizace eradikačních metod
invazních druhů

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataNálezyMobilní aplikace

Aktuality

Internetové stránky

24.2.2023, Praha

V rámci prací na volně navazujícícm projektu „Aplikace inovativních postupů při eradikaci invazních raků v ČR“ řešeném od 1.3.2022 byly zpřístupněny nové stránky věnované problematice raků.

Nové stránky naleznete na adrese: crayfish2022.vuv.cz

Mapa „Raci - mapa nálezů račího moru v letech 2017 až 2020“

26.8.2022, Praha

Dokončili jsme realizaci mapového výstupu „Raci - mapa nálezů račího moru“.

Mapa: viz záložka výstupy

Článek „Long-term changes in the prevalence of the crayfish plague pathogen and its genotyping in invasive crayfish species in Czechia“

25.7.2022, Praha

V časopisu NeoBiota (74, July 2022) byl publikován článek „Long-term changes in the prevalence of the crayfish plague pathogen and its genotyping in invasive crayfish species in Czechia“.

Článek: dokument pdf (681 kB)
Článek na stránkách časopisu NeoBiota: externí odkaz

Update nálezové databáze

13.7.2022, Praha

Provedli jsme technický update nálezové databáze. Mapovou část databáze jsme přenesli ze serverů spoluřešitele projektu na servery VÚV TGM, v. v. i., mapový prohlížeč jsme aktualizovali a zobrazení mapy nálezů jsme integrovali přímo do obsahu záložky „Nálezy“. Uvedené inovace mj. zabezpečují okamžité zobrazení nových nálezů na stránkách po jejich verifikaci. Provedené úpravy se automaticky týkají také zobrazení mapy nálezů v naší mobilní aplikaci (bez nutnosti její aktualizace).

Zároveň v mapě nálezů proběhla publikace posleních záznamů pozorování výskytů raků nahlášených uživateli naší mobilní aplikace. Za zaslaná pozorování moc děkujeme!

Přednáška na semináři

25.11.2021 - 26.11.2021, Vysočina

V rámci „Semináře k sledování stavu biotopů a druhů 2021“, pořádaného AOPK ČR ve dnech 25. až 26.11.2021 na Vysočině, byly prezentovány formou přednášky metodiky „Metodika regulace a eradikace invazních druhů raků: výběr vhodných metod v závislosti na charakteru vodního útvaru“ a „Metodika regulačních a eradikačních postupů invazních druhů ryb“ a rovněž byla prezentována webová aplikace „Raci v ČR“ a mobilní aplikace „Raci v ČR“.

Prezentace: dokument pdf (6,4 MB)

Publikována aktualizace mobilní aplikace „Raci v ČR“

23.8.2021, Praha

Na Google Play jsme zveřejnili aktualizaci mobilní aplikace „Raci v ČR“. Vzhled a uspořádání aplikace jsme zachovali, ale upravili a rozšířili jsme obsah aplikace. Aplikace je také nově dvojjazyčná - kromě češtiny je nyní celá také v angličtině (jazyk si můžete přepnout ikonkami přímo na hlavní obrazovce aplikace). Rozšířeny byly informace o racích (úpravy a doplnění textů, doplnění mapek výskytu), přepracováno bylo ukládání odesílaných záznamů, aplikace nově obsahuje také aktuální online mapu račího moru a provedeny byly též některé funkční úpravy (např. možnost zoomování obrázků v záznamech pozorování nebo možnost nastavení způsobu ukončení aplikace v nastaveních). Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace a nemáte zapnuté automatické aktualizace, prosíme, aktualizujte si aplikaci na svém telefonu ručně prostřednictvím obchodu Google Play.

Mobilní aplikace v obchodě Google Play: „Raci v ČR“

Rozhovor o racích v Českém rozhlasu

19.7.2021, Praha

V rámci vysílání Dopoledního Regionu Českého rozhlasu v pondělí 19.7.2021 hovořila Jitka Svobodová o racích a račím moru v souvislosti s přípravou možného převodu vody z Berounky do vodní nádrže Klíčava.

Stránky Českého rozhlasu: rozhovor na stránkách Českého rozhlasu, stanice Region, čas cca 10:30 až 10:33
Rozhovor: záznam mp4 (4,4 MB)

Osmá koordinační schůzka projektu

15.12.2020, Praha

Ve úterý 15.12.2020 se za účasti zástupců hlavního řešitele (VÚV TGM, v.v.i.) a spoluřešitele (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.) uskutečnila osmá koordinační schůzka projektu. Schůzka proběhla formou online konference. Předmětem schůzky bylo zejména projednání průběhu realizace vybraných činností řešených v roce 2020 a projednání postupu prací na dokončení výstupů, především webové aplikace.

Zápis: dokument pdf (553 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Článek „Podkladová data pro monitoring invazních druhů“

27.11.2020, Praha

Vyšlo číslo 04/2020 časopisu Fórum ochrany přírody, které stranách 24 až 26 článek obsahuje „Podkladová data pro monitoring invazních druhů“. Článek obsahuje mj. také odkaz na mobilní aplikaci „Raci v ČR“.

Fórum ochrany přírody 04/2020 (str. 24-26): dokument pdf (8,0 MB)
Časopis Fórum ochrany přírody: externí odkaz

Odchyt raka mramorovaného v Prostředním rybníku v Dolních Chabrech

24.11.2020, Praha

Správce Prostředního rybníka v Dolních Chabrech v Praze (Magistrát hl. města Prahy) ve spolupráci s experty z AOPK ČR a VÚV TGM, v. v. i., zahájil odchyt (eradikaci) invazního raka mramorovaného, který se zde začal šířit. Více informací viz následující odkazy.

Informace na stránkách AOPK: externí odkaz
Informace na portálu Naše voda: externí odkaz
Informace na stránkách MRK.cz: externí odkaz
Informace na idnes.cz (v placené části, článek není volně přístupný): externí odkaz

Internetové stránky

19.8.2020, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili nové údaje o potvrzeném výskytu račího moru na třech lokalitách s výskytem raka pruhovaného (Prudník, Malše, Brněnská přehrada) a jedné lokalitě s rakem říčním (Vizovice).

Vychází článek „Lze zastavit invazi nepůvodních raků?“

3.8.2020, Praha

V čísle 8/2020 časopisu Rybářství, které právě vychází, najdete článek „Lze zastavit invazi nepůvodních raků?“. Článek se zabývá otázkou, nakolik a jakými způsoby je možné invazi nepůvodních druhů raků v naší přírodě zastavit, nebo alespoň výrazněji omezit.

Článek: dokument pdf (3,1 MB)
Časopis Rybářství: externí odkaz

Vypuštění raků do Tyterského potoka

2.7.2020, Praha

Do Tyterského potoka byli vypuštěni raci kamenáči zachránění z EVL Stroupínský potok. V EVL Stroupínský potok došlo k rozšíření račího moru v důsledku nezodpovědného vypuštění nakaženého akvarijního raka do potoka. Vzhledem k tomu, že podle testů eDNA invazní rak na lokalitě stále přežívá, nemohli být zachránění raci navráceni na původní lokalitu a muselo pro ně tedy být nalezeno nové stanoviště, kde by mohli přežít. Foto: Twitter (viz odkaz níže).

Twitter.com: zpráva a foto na twitterovém profilu ministra životního prostředí

Vyšel článek o račím moru „Crayfish plague in Czechia: Outbreaks...“

30.6.2020, Praha

Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou byl v Journal of Invertebrate Pathology (Volume 173, June 2020) publikován článek „Crayfish plague in Czechia: Outbreaks from novel sources and testing for chronic infections“ o račím moru.

Journal of Invertebrate Pathology: externí odkaz

Vyšel článek o environmentální DNA „Simultaneous detection of native...“

19.6.2020, Praha

Ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou a norskými kolegy byl v časopisu NeoBiota (58, June 2020) publikován článek „Simultaneous detection of native and invasive crayfish and Aphanomyces astaci from environmental DNA samples in a wide range of habitats in Central Europe“ o environmetální DNA.

Článek: dokument pdf (3,8 MB)
Článek na stránkách časopisu NeoBiota: externí odkaz

Rozhovor o racích na Radiožurnálu

26.5.2020, Praha

V rámci vysílání Dopoledního Radiožurnálu Českého rozhlasu v úterý 26.5.2020 hovořila o našich racích Jitka Svobodová.

Stránky Radiožurnálu: rozhovor na stránkách Radiožurnálu, čas cca 13:41 až 13:46
Rozhovor: záznam mp4 (3,6 MB)

Informace o mobilní aplikaci na webu MŽP, na zpravodajských serverech a v tisku

7.5.2020, Praha (aktualozováno 29.5.2020)

Na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí, na stránkách zpravodajských serverů a dalších internetových stránkách byly publikovány informace o naší mobilní aplikaci „Raci v ČR“ (podrobnosti o aplikaci viz záložka „Mobilní aplikace“).

dobryzpravy.cz, 28.5.2020: Nová mobilní aplikace pomáhá chránit české raky
MF Dnes - příloha, 19.5.2020: Jak „udat“ cizího raka s mobilem biologům (dokument pdf, 386 kB)
Lidovky.cz, 6.5.2020: Nová mobilní aplikace pomáhá chránit ohrožené raky. Nabízí také klíč k určování druhů
Ekolist.cz, 6.5.2020: Nová aplikace pomáhá chránit ohrožené raky
Enviweb, 6.5.2020: Díky mobilní aplikaci můžeme pomoci v ochraně raků
MRK.cz, 6.5.2020: Chcete se podílet na ochraně našich raků? Stáhněte si mobilní aplikaci
Svět myslivosti, 5.5.2020: Nová aplikace pomáhá chránit ohrožené raky
MŽP, 4.5.2020: Chcete se podílet na ochraně našich raků? Stáhněte si mobilní aplikaci
ČRS - SÚS, 7.4.2020: Nová mobilní aplikace Raci v ČR
XM.cz, 5.4.2020: Tipy na nové aplikace: Raci v ČR

Mobilní aplikace ke stažení v obchodě Google Play: „Raci v ČR“

Vyšel článek „Mobilní aplikace RACI V ČR pomůže chránit naše raky“

15.4.2020, Praha

V čísle 4/2020 časopisu Rybářství vyšel článek „Mobilní aplikace RACI V ČR pomůže chránit naše raky“. Článek je věnován mobilní aplikaci „Raci v ČR“ a obsahuje informace o jejím účelu, funkcích a obsahu a zejména o tom, jak uživatelé mohou pomocí hlášení nálezů přispět k ochraně našich původních raků.

Článek: dokument pdf (2,9 MB)
Časopis Rybářství: externí odkaz

Publikována aktualizace mobilní aplikace „Raci v ČR“

26.3.2020, Praha

Na Google Play byla publikována aktualizace mobilní aplikace „Raci v ČR“. Aktualizace doplňuje do aplikace raka červeného a přináší také některé nové funkce, jako například možnost zobrazení nebo zadání polohy lokality výběrem místa v mapě. Podrobnosti viz záložka „Mobilní aplikace“.

Mobilní aplikace v obchodě Google Play: „Raci v ČR“

Sedmá koordinační schůzka projektu

12.3.2020, Praha

Ve čtvrtek 12.3.2020 se za účasti zástupců hlavního řešitele (VÚV TGM, v.v.i.) a spoluřešitele (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.) uskutečnila sedmá koordinační schůzka projektu. Předmětem schůzky bylo zejména projednání postupu prací a způsobu řešení konkrétních problémů souvisejících s realizací vyvíjené webové aplikace.

Zápis: dokument pdf (417 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Přepracovaná verze mobilní aplikace dostupná na Google Play

11.3.2020, Praha

Mobilní aplikace „Raci v ČR“ byla nově přepracována a je nyní dostupná prostřednictvím obchodu s aplikacemi Google Play. Více viz záložka „Mobilní aplikace“.

Mobilní aplikace v obchodě Google Play: „Raci v ČR“

Doplnění a aktualizace obsahu internetových stránek

10.3.2020, Praha

Na záložce „Podrobnosti“ jsme do předledu a fotogalerií raků doplnili raka červeného (za poskytnutí fotografií moc děkujeme Miloslavovi Petrtýlovi z ČZU v Praze), dále jsme doplnili nové fotografie do fotogalerií ostatních raků (raka říčního, signálního, pruhovaného a mramorovaného) a také jsme informace doplnili o přehledný tabulkový klíč rozlišovacích znaků jednotlivých druhů raků (soubor pdf ke stažení).

Klíč pro rozlišování raků: dokument pdf (533 kB) (viz také záložka „Podrobnosti“)

Vyšel článek „Původní raci versus vetřelci z račí říše“

7.2.2020, Praha

V čísle 2/2020 časopisu Rybářství vyšel článek „Původní raci versus vetřelci z račí říše“. Článek se zabývá historií invazních raků v České republice a v Evropě, jejich příchodem a šířením a dopadem jejich přítomnoti na populace původních druhů.

Článek: dokument pdf (2,4 MB)
Časopis Rybářství: externí odkaz

Odeslána průběžná zpráva o řešení projektu za rok 2019

30.1.2020, Praha

Ve čtvrtek 30.1.2020 byla poskytovateli dotace odeslána průběžná zpráva o řešení projektu za rok 2019.

Zpráva: dokument pdf (12,2 MB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Šestá koordinační schůzka projektu

10.12.2019, Praha

V úterý 10.12.2019 se za účasti zástupců hlavního řešitele (VÚV TGM, v.v.i.) a spoluřešitele (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.) uskutečnila šestá koordinační schůzka projektu. Předmětem schůzky bylo projednání prací a výstupů realizovaných v průběhu roku 2019, projednání organizačních záležitostí projektu spojených s přípravou průběžné zprávy, a zejména projednání plánu prací na rok 2020.

Zápis: dokument pdf (492 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Vyšel článek „Jak bránit šíření račího moru“

9.12.2019, Praha

V čísle 12/2019 časopisu Rybářství vyšel článek „Jak bránit šíření račího moru“. Článek volně navazuje na článek „Dokážete rozlišit raky v přírodě?“ z říjnového čísla časopisu a je zaměřen na problematiku račího moru, jeho nebezpečnosti a zejména možností omezení jeho šíření.

Článek: dokument pdf (2,9 MB)
Časopis Rybářství: externí odkaz

Internetové stránky

19.11.2019, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili nové údaje o výskytu raka pruhovaného v Brněnské přehradě.

Internetové stránky

14.10.2019, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili nové údaje o výskytu raka pruhovaného.

Vyšel článek „Dokážete rozlišit raky v přírodě?“

3.10.2019, Praha

V rámci šíření osvěty zaměřené na (zejména) rybářskou veřejnost vyšel v čísle 10/2019 časopisu Rybářství článek „Dokážete rozlišit raky v přírodě?“. Článek je zaměřen na problematiku rozlišování našich původních a invazních raků (a jejich jednotlivých druhů), podstatnou částí článku jsou však také informace o základních principech ochrany našich původních raků a to zejména s ohledem na zamezení šíření račího moru.

Článek: dokument pdf (3,5 MB)
Časopis Rybářství: externí odkaz

Vyšel článek „Co se stane, když vyschne potok“

3.10.2019, Praha

V čísle 10/2019 časopisu Rybářství dále vyšel v rámci rubirky „Napsali jste nám“ článek „Co se stane, když vyschne potok“.

Článek: dokument pdf (780 kB)
Časopis Rybářství: externí odkaz

První data od uživatelů mobilní aplikace

27.8.2019, Praha

Prostřednictvím naší mobilní aplikace jsme obdrželi první data o výskytu raků od uživatelů naší mobilní aplikace. Za zaslaná hlášení moc děkujeme!

U některých zaslaných hlášení bychom byli zároveň rádi za případné dodatečné upřesnění nálezu (tuto informaci spolu s e-mailovým kontaktem naleznete v popisu nálezu v zobrazení dat zaslaného záznamu v mapovém prohlížeči, viz tlačítko „Zobrazit pozorování“ v mobilní aplikaci nebo odkaz „zobrazit data hlášená uživateli“ na záložce „Data“ na těchto stránkách).

Zároveň upozorňujeme, že zaslaná data se v našem mapovém prohlížeči zobrazují postupně (zpravidla s odstupem několika dnů od jejich odeslání) až po jejich základní verifikaci naším pracovníkem.

Data nahlášená uživateli: viz odkaz „zobrazit data hlášená uživateli“ na záložce Data
Mobilní aplikace: viz záložka Mobilní aplikace

Raci ve Zpravodaji MŽP

27.8.2019, Praha

Vyšlo číslo 3/2019 Zpravodaje Ministerstva životního prostředí, které na stránkách 37 a 38 obsahuje článek „Raci v ČR potřebují naši pomoc“. Článek upozorňuje na problematiku ochrany našich původních raků a to zejména v souvislosti s šířením račího moru. Článek zároveň také obsahuje odkaz na naši mobilní „račí“ aplikaci.

Zpravodaj MŽP 3/2019 (str. 37/38): dokument pdf (8,3 MB)
Aplikace: viz záložka Mobilní aplikace

Přednáška na semináři

24.6.2019, Praha

V pondělí 24.6.2019 proběhla v rámci semináře „Nové nástroje a technologie v HEIS VÚV“ konaného ve VÚV TGM, v.v.i., přednáška na téma ochrany raků s prezentací funkcí mobilní aplikace. Přednášeli Jitka Svobodová a Jiří Picek.

Prezentace: dokument pdf (4,7 MB)

Internetové stránky

31.5.2019, Praha

V sekci "podrobnosti" jsme zveřejnili leták upozorňující na rizika račího moru a možnosti ochrany před ním. Leták připravila Agentura ochrany přírody a krajiny s využitím dat VÚV TGM a jedná se o stučnou verzi obsáhlejšího letáku "Morová rána v našich vodách - Nerozšiřujte račí mor".

Leták (viz také záložka „Podrobnosti“): dokument pdf (0,7 MB)
Leták je k dispozici také na stránkách AOPK: externí odkaz

Internetové stránky

27.5.2019, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme upravili zobrazení. Nově je jako výchozí nastaven režim prohlížení „HVMAP“, který je proti režimu „AJAX“ (po prvním načtení mapy) rychlejší a který mj. také poskytuje pokročilejší nástroje pro dotazování. Zároveň jsme v mapových pohledech mírně upravili konfiguraci zobrazení map a nastavení legendy.

Viz záložka Data

Mobilní aplikace

29.4.2019, Praha

Zveřejnili jsme první verzi mobilní aplikace „Raci v ČR“. Aplikace je určena všem uživatelům se zájmem o (zejména naše původní) raky a jejich ochranu a kromě obecných informací obsahuje také pomocné nástroje pro identifikaci jednotlivých druhů raků a pro odesílání hlášení o nálezech raků v přírodě do naší databáze. Aplikace je zatím ve zkušebním režimu a lze ji na mobilní telefon se systémem Android nainstalovat ze těchto stránek.

Viz záložka Mobilní aplikace

Pátá koordinační schůzka projektu

12.4.2019, Praha

Ve pátek 12.4.2019 se za účasti zástupců hlavního řešitele (VÚV TGM, v.v.i.) a spoluřešitele (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.) uskutečnila pátá koordinační schůzka projektu. Předmětem schůzky bylo zejména podání informace o předání zprávy o řešení projektu spoluřešitelům projektu a projednání postupu dokončení realizace mobilní aplikace a jejího zpřístupnění veřejnosti.

Zápis: dokument pdf (426 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Internetové stránky

22.1.2019, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznamy o výskytu raka signálního a pruhovaného a o potvrzených výskytech račího moru.

Odeslána průběžná zpráva o řešení projektu za rok 2018

29.1.2019, Praha

V úterý 29.1.2019 byla poskytovateli dotace odeslána průběžná zpráva o řešení projektu za rok 2018.

Zpráva: dokument pdf (6,0 MB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Čtvrtá koordinační schůzka projektu

12.12.2018, Praha

Ve středu 12.12.2018 se za účasti zástupců hlavního řešitele (VÚV TGM, v.v.i.) a spoluřešitele (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.) uskutečnila čtvrtá koordinační schůzka projektu. Předmětem schůzky bylo zejména shrnutí dosavadního průběhu řešení projektu, projednání organizačních záležitostí projektu spojených s přípravou průběžné zprávy, a projednání plánu prací na rok 2019.

Zápis: dokument pdf (353 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Internetové stránky

14.12.2018, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznamy o výskytu raka signálního a pruhovaného v oblasti České Kanady.

Internetové stránky

11.12.2018, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznamy o výskytu raka signálního v oblasti Žďárských vrchů.

Račí mor

13.9.2018, Praha

Račí mor byl dosud potvrzen na několika lokalitách s výskytem našich původních druhů raků:
Rak říční: Bečva, Blanice (pod Husineckou přehradou), Klenský potok (přítok Svinenského potoka, kde začal račí mor v roce 2015 a 2016 byl na Keblanském potoce), Stroupínský potok. Velmi pravděpodobný je také výskyt račího moru na Javornickém potoce na Rychnovsku.
Rak kamenáč: Stroupínský potok, Kublovský/Pařezový, Bzovský potok
U invazních raků jsou zatím nakažené všechny lokality, které byly testovány, nenakažené jsou pouze populace raka signálního na Vysočině.

Co dělat, aby se račí mor nešířil dál?

Pokud se pohybujete v oblasti, kde se račí mor vyskytuje, tak prosím dodržujte následující pokyny:
- Nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa, naopak se tím přispívá k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků.
- Předměty, které se dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holinky či rybářská výstroj, důkladně dezinfikujte horkou vodou, Savem nebo řádným vysušením na slunci.
- Nepřevážejte vodu z toku na jiná místa (třeba kvůli zalévání zeleně, z vodohospodářských nebo rybářských potřeb). Voda je kontaminovaná sporami této plísně a můžete ohrozit zdravé raky.
- Nevypouštějte nepůvodní raky z chovů do vodních toků.

Leták (viz také záložka „Podrobnosti“): dokument pdf (3,2 MB)

Internetové stránky

13.9.2018, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznamy o výskytu račího moru. Račí mor byl potvrzen u populací invazních raků na Berounce pod ústím Radotínského potoka (30 % jedinců nakažených), na Dračici (100%), v Pěnenském rybníce (25%), na Ohři v Doksanech (30%), na Lipně, v Černé v Pošumaví (60%). Račí mor se velmi pravděpodobně vyskytuje i v lokalitě Javornický potok (Rychnov nad Kněžnou).

Internetové stránky

20.8.2018, Praha

Do fotogalerií raků na záložce „Podrobnosti“ jsme doplnili další fotografie raka mramorovaného.

Internetové stránky

14.8.2018, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznam o výskytu račího moru. V roce 2015 a 2016 byl potvrzen úhyn raků na račí mor na Svinenském a Keblanském potoce. V letošním roce se račí mor rozšířil na další přítok a to na Klenský potok.

Internetové stránky

7.8.2018, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznam o výskytu račího moru. Výskyt račího moru byl potvrzen na Blanici v lokalitě pod nádrží Husinec (rak říční). Další podezření na výskyt račího moru na řece Moravici (také rak říční) se naštěstí nepotvrdilo.

Internetové stránky

23.7.2018, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznam o výskytu račího moru. Výskyt račího moru byl potvrzen v lokalitě Stroupínský potok a Pařezový/Kublovský potok nedaleko Točníku, kde se souběžně vyskytují dva původní druhy raků - rak kamenáč i rak říční. Nakažení račím morem bylo potvrzeno u obou druhů.
Další informace je možno nalézt na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny:

http://invaznidruhy.nature.cz/aktuality/raci-mor-v-evl-stroupinsky-potok/

Internetové stránky

20.6.2018, Praha

O výskytu račího moru informovalo také Ministerstvo životního prostředí zde a Česká televize zde, která se problematice věnovala i v pořadu ČT24 18.6.2018 - odkaz zde (vyprávění o racích začíná v 16.minutě).

Internetové stránky

4.6.2018, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznam o výskytu račího moru. Výskyt račího moru byl potvrzen v lokalitě Rožnov pod Radhoštěm na Rožnovské Bečvě (rak říční).
Další informace je možno nalézt na stránkách Agentury ochrany přírody a krajiny:

http://invaznidruhy.nature.cz/aktuality/raky-v-roznovske-becve-zabil-raci-mor/

Třetí koordinační schůzka projektu

19.4.2018, Praha

Ve čtvrtek 19.4.2018 se za účasti zástupců hlavního řešitele (VÚV TGM, v.v.i.) a spoluřešitele (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.) uskutečnila třetí koordinační schůzka projektu. Předmětem schůzky bylo zejména projednání organizačních záležitostí projektu, projednání harmonogramu činností a podrobného plánu prací na rok 2018.

Zápis: dokument pdf (353 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)
Prezenční listina: dokument pdf (132 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Odeslána průběžná zpráva o řešení projektu za rok 2017

29.1.2018, Praha

V pondělí 29.1.2018 byla poskytovateli dotace odeslána průběžná zpráva o řešení projektu za rok 2017.

Zpráva: dokument pdf (12,2 MB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Regulace invazních druhů raků

19.1.2018, Praha

Byla vybrána lokalita vhodná k ověření postupů mechanické regulace invazních raků. Z mnoha vytipovaných lokalit byla nejvyšší priorita přiřazena lokalitě s výskytem perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) na řece Malši. Při posuzování, která lokalita má nejvyšší prioritu pro regulaci invazních raků, jsme vycházeli z výskytu ohrožených vodních organismů, nebo živočichů, kteří v určitých stádiích využívají vodní prostředí a kteří jsou bezprostředně invazními raky ohroženi. Na Malši se nachází perlorodka říční (Margaritifera margaritifera), klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia) a v povodí doposud i rak říční (Astacus astacus).

Návrh managementových opatření a poznatky o výskytu invazních raků byly prezentovány na schůzce Projektu INTERREG Malsemuschel, která se konala na MŽP dne 16.12.2017.

Prezentace: dokument pdf (3,8 MB)

Internetové stránky

3.1.2018, Praha

V mapovém prohlížeči (viz záložka „Data“) jsme doplnili další aktuální záznam o výskytu račího moru. Výskyt račího moru byl potvrzen v lokalitě Kly na Labi (rak pruhovaný).

Promořenost invazních raků plísní Aphanomyces astaci na Labi byla cca 60%. Je reálný předpoklad, že přibližně stejné procento nakažených raků se nachází v Labi na všech lokalitách, kde byl invazní rak pruhovaný nalezen, tedy od Hřenska až po Úpici.

Druhá koordinační schůzka projektu

7.12.2017, Praha

Ve čtvrtek 7.12.2017 se za účasti zástupců hlavního řešitele (VÚV TGM, v.v.i.) a spoluřešitele (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.) uskutečnila druhá koordinační schůzka projektu. Proběhla prezentace dosavadního průběhu prací a byl upřesněn plán činností na rok 2018.

Prezentace: dokument pdf (4,5 MB)

Zápis: dokument pdf (476 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)
Prezenční listina: dokument pdf (63 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Internetové stránky

4.12.2017, Praha

Na záložce „Podrobnosti“ jsme k ostatním textům ke stažení doplnili leták „Morová rána v našich vodách - Nerozšiřujte račí mor!“ a dále jsme do mapového prohlížeče (záložka „Data“) začali doplňovat informace o zjištěných a potvrzených výskytech račího moru. Opět upozorňujeme, že všechna zobrazovaná data jsou v této fázi řešení projektu pouze pracovního charakteru.

Leták (viz také záložka „Podrobnosti“): dokument pdf (3,2 MB)

Internetové stránky

11.8.2017, Praha

Postupně jsme do mapového prohlížeče (viz záložka „Data“) začali doplňovat informace o výskytu invazních druhů raků. Pro řešitele podílející se na řešení projektu je nyní k dispozici také editační režim mapové aplikace, který lze aktivovat tlačítkem v pravém horním rohu mapového okna a prostřednictvím nějž lze zadávat vybraná data přímo do naší databáze. Upozorňujeme, že všechna zobrazovaná data jsou v této fázi řešení projektu pouze pracovního charakteru.

Internetové stránky

23.5.2017, Praha

Do fotogalerií raků jsme doplnili (zatím jednu) fotografii raka mramorovaného. Jde o šestý druh raka vyskytujícího se u nás volně v přírodě, výskyt byl zaznamenán v Praze a v okolí Bíliny. Rak mramorovaný patří mezi nepůvodní (invazní) druhy a je, stejně jako ostatní severoamerické druby raků žijící v naší přírodě, přenašečem račího moru, plísňového onemocnění extrémně nebezpečného pro naše původní raky. Viz záložka „Podrobnosti“.

První koordinační schůzka projektu

17.5.2017, Praha

Ve středu 17.5.2017 se za účasti zástupců hlavního řešitele (VÚV TGM, v.v.i.) a spoluřešitele (Hydrosoft Veleslavín s.r.o.) uskutečnila první koordinační schůzka projektu. Proběhla prezentace projektu a harmonogramu prací a dále byly projednány a podrobně diskutovány přípravy prací zejména s ohledem na spolupráci hlavního řešitele a spoluřešitele projektu.

Zápis: dokument pdf (382 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Zpřístupnění internetových stránek projektu

11.4.2017, Praha

Byly připraveny a zpřístupněny internetové stráneky projektu. Stránky budou v průběhu řešení postupně aktualizovány a doplňovány o aktuální informace o postupu řešení, další doplňující informace o řešené problematice a dále také o realizované výsledky a výstupy.

Úvodní schůzka k projektu

31.3.2017, Praha

V pátek 31.3.2017 se za účasti řešitelů z VÚV TGM, v.v.i., uskutečnila úvodní schůzka k projektu. Proběhlo formální představení projektu, byl prezentován a projednán harmonogram a věcný obsah řešení projektu a dále detailně diskutovány vybrané dílčí části řešené problematiky.

Zahájení projektu

1.1.2017, Praha

Projekt byl zahájen. Práce byly zahájeny nezbytnými přípravnými a administrativními činnostmi.

Přihláška: dokument pdf (273 kB, pouze pro řešitele projektu - je vyžadováno heslo)

Datum poslední aktualizace stránky: 26.8.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017-2020. Statistika přístupů