Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků
a optimalizace eradikačních metod
invazních druhů

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataNálezyMobilní aplikace

Data - výskyt račího moru a invazních druhů raků

Data jsou pracovního charakteru a jsou průběžně aktualizována a doplňována. Informace o přidání a zpřístupnění nových dat naleznete na záložce „Aktuálně“. Data o nálezech raků zaslaná uživateli mobilní nebo webové aplikace naleznete na záložce „Nálezy“.

Mapový prohlížeč      HVMAP    AJAX   NápovědaZvětšit prohlížeč

Tip pro práci s mapou: Způsob výběru objektů myší v mapě zvolíte použitím tlačítek v horní části mapového okna.
Použitá data: Profily sledování a výskyt raků: AOPK ČR, VÚV TGM, v.v.i. a data poskytnutá studenty vysokých škol. Podkladové mapy: ČÚZK a CEDA.

Datum poslední aktualizace stránky: data jsou aktualizována průběžně

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017-2020. Statistika přístupů