Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků
a optimalizace eradikačních metod
invazních druhů

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataNálezyMobilní aplikace

Výstupy

Na této stránce jsou postupně, v návaznosti na průběh řešení projektu, doplňovány informace o realizovaných výstupech a výsledcích projektu.

Poznámka: Data a další informace získané v rámci řešení předchozího souvisejícícho projektu „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“ naleznete na stránkách tohoto projektu na adrese crayfish2015.vuv.cz.

Software

V průběhu řešení projektu byly realizovány následující výstupy typu software:

Webová aplikace „Raci v ČR - aplikace pro podporu rozhodování při ochraně našich původních raků a ryb“

Publikováno: zde na stránkách projektu
Autoři aplikace: Jitka Svobodová, Jiří Picek, Silvie Semerádová, Josef Beneš, Michal Schneider, Jan Pazderník

Webová adresa aplikace: https://heis.vuv.cz/projekty/raci2017/webovaaplikace

Aplikace: otevřít aplikaci

Mobilní aplikace pro telefony s operačním systémem Android „Raci v ČR“

Publikováno: obchod s aplikacemi Google Play
Autoři aplikace: Jiří Picek, Jitka Svobodová, Silvie Semerádová, Josef Beneš

Aplikace na Google Play: externí odkaz
Další informace: záložka „Mobilní aplikace“

Mapy a databáze

Na základě řešení projektu byly realizovány následující výstupy typu mapa a databáze:

Mapa „Raci - mapa nálezů račího moru Aphanomyces astaci v letech 2017 až 2020“

Publikováno: zde na stránkách projektu
Autoři mapy: Jitka Svobodová, Silvie Semerádová, Michaela Mojžíšová, Eva Kozubíková-Balcarová, Adam Petrusek

Webová adresa mapy (tato stránka): https://heis.vuv.cz/projekty/raci2017?t=vystupy#mapamor

Mapa: zobrazit mapu

Databáze „Raci - databáze nálezů račího moru Aphanomyces astaci v letech 2017 až 2020“

Publikováno: zde na stránkách projektu
Autoři databáze: Jitka Svobodová, Michaela Mojžíšová, Eva Kozubíková-Balcarová, Adam Petrusek, Jiří Picek, Silvie Semerádová

Webová adresa databáze (tato stránka): https://heis.vuv.cz/projekty/raci2017?t=vystupy#databaze

Databáze: soubor xlsx MS Excel (23 kB)

Metodiky

V průběhu řešení projektu byly realizovány následující výstupy typu certifikovaná metodika:

Metodika: „Metodika regulace a eradikace invazních druhů raků: výběr vhodných metod v závislosti na charakteru vodního útvaru“

Autoři: Jitka Svobodová, Eva Kozubíková - Balcarová, David Fischer, Pavel Vlach, Monika Štambergová, Jiří Picek, Silvie Semerádová, Eva Štruncová, Tereza Beránková

Text metodiky: dokument pdf (6,3 MB)

Metodika: „Metodika regulace a eradikace invazních druhů ryb: výběr vhodných metod v závislosti na charakteru vodního útvaru“

Autoři: Miroslav Barankiewicz, Jitka Svobodová, Jiří Picek, Silvie Semerádová, Tereza Beránková, Jiří Musil

Text metodiky: dokument pdf (3,5 MB)

Články

V průběhu řešení projektu byly zpracovány a v odborných časopisech publikovány následující články zaměřené na problematiku raků v České republice:

Článek „Podkladová data pro monitoring invazních druhů“

Publikováno: Fórum ochrany přírody (4/2020)
Autoři článku: Jan Pergl, Tomáš Görner, Pavel Jurajda, Robert Stejskal, Jitka Svobodová

Text článku: dokument pdf (8,0 MB, str. 24-26)
Časopis Fórum ochrany přírody: externí odkaz

Článek „Crayfish plague in Czechia: Outbreaks from novel sources and testing for chronic infections“

Publikováno: Journal of Invertebrate Pathology (Volume 173, June 2020)
Autoři článku: Michaela Mojžišová, Agata Mrugała, Eva Kozubíková-Balcarová, Pavel Vlach, Jitka Svobodová, Antonín Kouba, Adam Petrusek

Journal of Invertebrate Pathology: externí odkaz

Článek „Long-term changes in the prevalence of the crayfish plague pathogen and its genotyping in invasive crayfish species in Czechia“

Publikováno: NeoBiota (74, July 2022)
Autoři článku: Michaela Mojžišová, Jitka Svobodová, Eva Kozubíková-Balcarová, Eva Štruncová, Robin Stift, Michal Bílý, Antonín Kouba, Adam Petrusek

Text článku: dokument pdf (681 kB)
Článek na stránkách časopisu NeoBiota: externí odkaz

Článek „Simultaneous detection of native and invasive crayfish and Aphanomyces astaci from environmental DNA samples in a wide range of habitats in Central Europe“

Publikováno: NeoBiota (58, June 2020)
Autoři článku: Johannes C. Rusch, Michaela Mojžišová, David A. Strand, Jitka Svobodová, Trude Vralstad, Adam Petrusek

Text článku: dokument pdf (3,8 MB)
Článek na stránkách časopisu NeoBiota: externí odkaz

Článek „Lze zastavit invazi nepůvodních raků?“

Publikováno: Rybářství (8/2020)
Autoři článku: Jitka Svobodová, Jiří Picek, Eva Svobodová

Text článku: dokument pdf (3,1 MB)
Časopis Rybářství: externí odkaz

Článek „Mobilní aplikace RACI V ČR pomůže chránit naše raky“

Publikováno: Rybářství (4/2020)
Autoři článku: Jitka Svobodová, Jiří Picek

Text článku: dokument pdf (2,9 MB)
Časopis Rybářství: externí odkaz

Článek „Původní raci versus vetřelci z račí říše“

Publikováno: Rybářství (2/2020)
Autoři článku: Jitka Svobodová, Pavel Vlach (foto: Eva Svobodová, mapy: Silvie Semerádová)

Text článku: dokument pdf (2,4 MB)
Časopis Rybářství: externí odkaz

Článek „Jak bránit šíření račího moru“

Publikováno: Rybářství (12/2019)
Autoři článku: Eva Kozubíková-Balcarová (foto Adam Petrusek, Eva Svobodová, mapy: Silvie Semerádová)

Text článku: dokument pdf (2,9 MB)
Časopis Rybářství: externí odkaz

Článek „Dokážete rozlišit raky v přírodě?“

Publikováno: Rybářství (10/2019)
Autoři článku: Jitka Svobodová, Jiří Picek (foto: autoři, Eva Svobodová)

Text článku: dokument pdf (3,5 MB)
Časopis Rybářství: externí odkaz

Další publikace

Další příspěvky v publikacích zaměřené na problematiku raků v České republice realizovaníé v rámci řešení projektu:

Příspěvek „Raci v ČR potřebují naši pomoc“

Publikováno: Zpravodaj MŽP (3/2019)
Podklady pro příspěvek: Jitka Svobodová, Jiří Picek

Text příspěvku: dokument pdf, str. 37-38 (8,3 MB)
Zpravodaj MŽP: externí odkaz

Datum poslední aktualizace stránky: 20.12.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017-2020. Statistika přístupů