Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků
a optimalizace eradikačních metod
invazních druhů

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataNálezyMobilní aplikace

Mobilní aplikace

Komu je mobilní aplikace určena a k čemu slouží?

Aplikace je určena všem zájemcům o ochranu našich raků, používat ji může kdokoliv. Aplikace slouží především k zaznamenávání a hlášení výskytu raků v přírodě. Součástí aplikace jsou informace nezbytné k identifikaci raků a dále pak obecné informace, jako např. základní informace o ochraně raků, rozlišovacích znacích, základní terminologii atp.

Aplikace je určena pro chytré mobilní telefony s operačním systémem Android. Pro práci s aplikací doporučujeme použít zařízení s Androidem ve verzi 6 nebo novější. Na starších zařízeních bude aplikace pracovat pomaleji, případně může dojít k omezení některých funkcí. Aplikaci si můžete nainstalovat prostřednictvím obchodu Google Play.

Instalace aplikace

Aplikace je dostupná prostřednictvím obchodu Google Play. Otevřete na svém mobilním telefonu aplikaci Google Play a vyhledejte aplikaci „Raci v ČR“.

Pokud máte na svém telefonu naistalovanou předchzí verzi aplikace 1.0 (tj. verzi, která byla k instalaci dostupná pouze stažením z těchto stránek), doporučujeme tuto verzi odisntalovat. Informaci o verzi získáte po spuštění aplikace po klinutí na tlačítko „O aplikaci“ a poznáte ji mj. také podle ikony aplikace s bílým pozadím, aktuální verze aplikace má ikonu s pozadím zeleným.

Historie změn v aplikaci

v.2.8.20210823 (vydáno 23.8.2021)

 • vylepšení načítání souřadnic lokality z GPS
 • drobné úpravy uživatelského rozhraní

v.2.7.20210816 (vydáno 19.8.2021)

 • doplněna anglická jazyková verze (přepínat jazyky lze na úvodní obrazovce)
 • rozšířeny popisy jednotlivých druhů raků a doplněny mapky jejich výskytu v Evropě, úpravy některých fotografií
 • přepracovány online mapy, doplněna mapa výskytu račího moru
 • přepracováno ukládání odesílaných záznamů pozorování raků
 • obrázky v uložených záznamech raků lze v zobrazení detailu zoomovat
 • v nastaveních lze nyní zvolit způsob ukončení aplikace
 • minimální požadovaná verze Androidu je nyní 5.0 (doporučeno 6.0 nebo novější)

v.2.3.20200326 (vydáno 26.3.2020)

 • přidána možnost zobrazení nebo zadání polohy lokality v mapě
 • doplnění popisu rozlišovacích znaků a fotografií raků o raka červeného
 • doplnění raka červeného do formuláře pro zadávání nálezu
 • interaktivní klíč pro určování raků byl rozšířen o volbu vzdálenosti žábrosrdečních švů
 • do potvrzovacího dialogu při aktualizaci polohy lokality podle dat GPS byla doplněna informace o přibližné aktuální přesnosti určení polohy GPS
 • před odesláním záznamu do centrální databáze se nyní zobrazí potvrzovací dialog
 • snížení objemu odesílaných dat úpravou komprese odesílaných fotografií při odesílání záznamů
 • doplnění rozsahu údajů v informacích „O aplikaci“
 • automatické zapínání prvního velkého písmene při editaci názvu lokality a poznámky k nálezu
 • drobné úpravy uživatelského rozhraní a optimalizace některých funkcí aplikace

v.2.2.20200302 (vydáno 10.3.2020)

 • přepracování celé aplikace, aplikace je vnitřně přepracována a nově naprogramována
 • drobné úpravy uživatelského rozhraní
 • drobné úpravy a doplnění obsahu
 • ikona aplikace má nově zelené pozadí
 • aplikace je nyní dostupná prostřednictvím obchodu Google Play

v.1.0 (3.5.2019, Hydrosoft Veleslavín s.r.o.)

 • oprava na některých telefonech nefunkční možnosti editace (odstranění, výměny) fotografií v uložených (neodeslaných) záznamech

v.1.0 (2.5.2019, Hydrosoft Veleslavín s.r.o.)

 • úprava načítání fotografií při zobrazení uložených záznamů (odeslaných i neodeslaných)
 • kontrola úplnosti zadaného data/času pozorování při jeho ruční editaci (údaj musí obsahovat i informaci o čase)

v.1.0 (30.4.2019, Hydrosoft Veleslavín s.r.o.)

 • úprava odesílání zánamů (hlášení) na server, resp. kontroly uložení záznamu na serveru předtím, než je záznam v telefonu označen jako odeslaný

v.1.0 (29.4.2019, Hydrosoft Veleslavín s.r.o.)

 • první verze aplikace

Otázky a odpovědi

Komu je aplikace určena?

Aplikace je určena všem zájemcům o ochranu našich raků, používat ji může kdokoliv.

K čemu aplikace slouží?

Aplikace slouží k zaznamenávání a hlášení výskytu raků. Součástí aplikace jsou také údaje nezbytné k identifikaci raků a základní informace o jejich ochraně.

Na jaký telefon lze aplikaci nainstalovat?

Aplikaci lze naisnatlovat na mobilní telefon a operačním systémem Android, doporučená verze Androidu je 6 nebo novější. Na starších verzích Androidu může aplikace pracovat pomaleji nebo mohou být některé funkce omezené. Při odesílání záznamů (hlášení) pak musí být funkční datové přenosy (přes mobilní síť nebo wifi).

Jaká oprávnění aplikace při instalaci a v průběhu používání požaduje a proč?

Aplikace v průběhu instalace nebo při prvním spuštění jednotlivých funkcí vyžaduje oprávnění pro přístup k poloze zařízení - aplikace jej potřebuje pro určení polohy nálezu pomocí GPS.

Kdo je autorem aplikace?

Aplikace vznikla ve spolupráci spoluřešitelů projektu. VÚV TGM, v.v.i., aplikaci zpracoval odborný obsah aplikace včetně fotografií, obrázků a textů a navrhnul vzhled, členění a funkčnost uživatelského rozhraní aplikace a aplikaci naprogramoval. Hydrosoft Veleslavín s.r.o. zpracoval serverovou část aplikace, tedy ukládání odeslaných zánamů do centrální databáze.

V aplikaci vyplňuji alias uživatele. K čemu slouží?

Alias uživatele je pouze orientační označení autora nálezu. Z důvodu nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zejména s ním spojené administrativy nezaznamenáváme jména autorů nálezů, Alias tedy slouží výhradně k tomu, abyste své nálezy mohli po jejich publikaci na našich internetových stránkách lépe identifikovat. Upozorňujeme ale, že alias nemusí být unikátní (několik uživatelů může použít stejný alias). Z důvodu ochrany osobních údajů jako alias raději nevyplňujete své úplné jméno a příjmení.

Jak mám správně zaznamenat pozorování?

Při záznamu a hlášení pozorování vždy v aplikaci vyplňte co nejvíce položek. Důležité jsou zejména údaje o poloze a fotografie nalezeného raka. Fotografii přiložte i tehdy, pokud jste přesvědčeni, že se Vám podařilo druh raka určit. Věřte, správné určení druhu raka není vždy jednoduché a jednoznačné a i pro odborníky je to někdy pěkný oříšek.

Jak mohu zadat polohu nálezu?

Poloha nálezu (zeměpisná šířká a délka) je u nového záznamu při zapnuté GPS a určené poloze zařízení vyplněna automaticky nebo ji lze (u nového i uloženého záznamu) aktualizovat použitím tlačítka pro obnovení polohy. Dále je možné pomocí tlačítka pro zobrazení polohy zobrazit, ale i zadat polohu prostřednictvím mapy (pro zobrazení mapy je nutné připojení k internetu). Souřadnice můžete zadat také ručně zápisem ve tvaru desetinného čísla do příslušných polí.

Jak mám nejlépe raka vyfotit?

Aby bylo možné podle odeslaných fotografií co nejspolehlivěji určit, resp. potvrdit Vámi identifikovaný druh raka, je třeba pořídit celkem tři obrázky – pohled na celého raka shora, detail hlavy (zachycující postorbitální lišty) a detail spodní strany klepet. Pokud se Vám nepodaří pořídit všechny tři uvedené pohledy, můžete odeslat i záznam pozorování s menším počtem obrázků nebo zcela bez fotografií. Naopak, pokud chcete, můžete připojit i další obrázek podle svého uvážení, např. fotografii lokality nálezu.

Musím záznamy odesílat okamžitě?

Ne, nemusíte. Záznamy pozorování raků jsou primárně ukládány v paměti telefonu a až následně, použitím tlačítka pro odeslání v okně záznamu pozorování, odesílány do centrální databáze. Můžete tedy pořídit vlastní záznam pozorování (nejlépe s určením polohy a pořízením fotografií) v terénu, ale doplnění dalších údajů a odeslání záznamu provést až později, např. po návratu domů. K odesílání záznamů je potřeba, aby byl telefon připojen k internetu (pomocí datových přenosů mobilní sítě nebo WiFi).

Kam jsou nahlášená pozování odesílána?

Data jsou odesílána do databáze Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v. v. i. Tam jsou zpracována, verifikována a dále využívána.

K čemu nahlášená data slouží?

Odeslaná data jsou využita v rámci řešení projektů zabývajících se ochranou našich původních druhů, speciálně raků. Budou použita zejména při návrzích metodických postupů a zpracování nástrojů pro ochranu našich původních druhů raků. Hlášené výskyty raků také zveřejňujeme na internetových stránkách.

Co když aplikaci odinstaluji?

Pokud aplikaci odinstalujete, budou z telefonu odstraněny všechny uložené (odeslané i neodeslané) záznamy pozorování. Záznamy pozorování již odeslané do centrální databáze pak v této databázi zůstanou uloženy. Pokud aplikaci aktualizujete, o žádná data záznamů uložených v telefonu nepřijdete, při aktualizaci aplikace zůstaávají všechny uložené záznamy v telefonu zachovány.

Proč na internetu nevidím všechna svá hlášení?

Zpracování (verifikace) zaslaných pozorování nám chvíli trvá, odeslané záznamy se tedy na internetu zobrazí vždy až s určitým zpožděním, obvykle jde o několik dní. Některá hlášení na internetových stránkách také nezobrazujeme v detailní podobě. Typicky může jít o hlášení výskytu našich původních (ohrožených) druhů. Nechceme, aby v důsledku upozornění na danou lokalitu došlo k její nadměrné navštěvovanosti a tím např. k zavlečení račího moru, byť neúmyslnému. Všechna zaslaná hlášení jsou však zpracována a využita. Moc za ně děkujeme!

Kde najdu další informace?

Výše uvedené informace neleznete také přímo v aplikaci po stisknutí tlačítka „Nápověda“. Další informace o uživatelském rozhraní aplikace pak najdete dále na této stránce.

Nápověda

V následujícím přehledu jsou zobrazeny ukázky a stručný popis hlavních částí aplikace. Práce s aplikací je obdobná jako u ostatních aplikací pro mobilní telefony s Androidem. Z jakékoli části aplikace se vždy můžete vrátit zpět použitím příslušného tlačítka telefonu, resp. použitím křížku v pravém horním rohu okna aplikace. V některých částech aplikace můžete mezi jednotlivými částmi obsahu přecházet také tažením prstem vlevo nebo vpravo (tuto možnost indikuje zobrazení navigačního prvku v podobě vodorovné řady bodů v dolní části okna). V případech, kdy je obsah jednotlivých obrazovek delší než je výška displeje telefonu, přejdete na zbývající část obsahu tažením prstem nahoru nebo dolů.

Všechny funkce aplikace jsou dostupné z hlavní obrazovky. V dolní části hlavní obrazovky jsou dostupné odkazy na nápovědu aplikace, na informace o aplikaci a na nastavení aplikace. Kromě funkcí pro zaznamenávání nálezů raků a rozlišování jednotlivých druhů raků, podrobněji viz dále, najdete v aplikaci také například popis morfologie raka s uvedením používané terminologie nebo základní informace důležité pro ochranu našich původních raků.

Jednou z hlavních funkcí aplikace je možnost pořízení a odeslání záznamu pozorování raků. Záznam se provádí po kliknutí na tlačítko „Nové pozorování“. Aplikace sama doplní souřadnice aktuálního místa (z GPS mobilního telefonu, jsou-li dostupné) a aktuální datum a čas jako čas nálezu (pozorování). Obě informace můžete taktéž vyplnit nebo upravit ručně. Dále je třeba vyplnit název (popis) lokality nálezu (nejlépe např. v podobě názvu vodního toku, obce a doplňkové informace, jako např. „u soutoku s...“ nebo „pod rybníkem“ atp.), druh raka, počet pozorovaných raků, informaci jde-li o raky živé či nikoli a především připojte fotografie nalezených raků.

Pro určení druhu nalezeného raka můžete použít interaktivní klíč, který se zobrazí kliknutím na tlačítko „Určit“. Jednotlivé identifikační znaky můžete zadat přímo výběrem odpovídající možnosti nebo můžete využít možnosti výběru se zobrazením dodatečných informací (nrázků nebo schémat) pomocí tlačítek „Určit“. Po zadání identifikovaných rozlišovacích znaků potvrdíte určený druh raka příslušným tlačítkem v dolní části okna (aktivní jsou vždy pouze tlačítka pro druhy raků odpovídající zadaným rozlišovacím znakům; pokud si nejste rozlišovacími znaky, resp. druhem raka jisti, zvolte možnost „Neurčen“).

Polohu (zeměpisné souřadnice) místa nálezu si můžete můžete pomocí tlačítka pro zobrazení mapy (symbol špendlíku) zobrazit na mapě. V mapě můžete polohu lokality také zadat (upravit), a to tak, že přidržením prstu na značce polohy a následným tažením přetáhnete značku polohy na nové místo. Změnu polohy následně potvrdíte tlačítkem „Nastavit polohu“ umístěným pod mapou.

Záznam pozorování uložíte tlačitkem „Uložit“, tlačítkem „Odeslat“ záznam odešlete do centrální databáze (změny záznamu se zároveň uloží). Je-li odeslání úspěšné, záznam se označí jako odeslaný. K uloženým (neodeslaným) i odeslaným záznamům se můžete později kdykoli vrátit z hlavní obrazovky pomocí tlačítka „Seznam pozorování“. Seznam má dvě části - část uložených (zatím neodeslaných) záznamů a část již odeslaných záznamů. Uložené záznamy můžete libovolně upravovat, odeslané záznamy již dále upravovat nelze. Smazáním již odeslaného záznamu dojde k jeho odstranění z telefonu, v centrální databázi záznam zůstane zachován.

Kromě výše uvedeného průvodce usnadňujícího určení druhu raka při vyplňování záznamu o pozorování aplikace obsahuje též přehled rozlišovacích znaků jednotlivých druhů raků. Přehled rozlišovacích znaků zobrazíte klinutím na tlačítko „Rozlišovací znaky“. Mezi informacemi pro jednotlivé druhy raků můžete přecházet tažením prstem vlevo nebo vpravo. Svislým posunem obrazovky pak zobrazíte další doplňkové fotografie zobrazené v dolní části každého informačního okna.

Zásady ochrany soukromí

Služba Google Play vyžaduje abychom zveřejnili, že aplikace „Raci v ČR“ disponuje oprávněním pro přístup k zjištění zeměpisné polohy zařízení. Přístup k datům o poloze zařízení aplikace používá pro lokalizaci pořízených záznamů pozorování (určení polohy nálezu pomocí GPS).

Pořízená data (vyplněné údaje o pozorování raků, včetně polohy nálezu a pořízené fotodokumentace) jsou ukládána lokálně v paměti telefonu a odesílána jsou až na pokyn uživatele kliknutím na příslušné tlačítko. Odeslaná data jsou následně uložena v databázi a využita v rámci řešení projektů zabývajících se ochranou našich původních druhů, speciálně raků. Odesílaná data neobsahují žádné osobní údaje.

Další podrobnosti o požadovaných oprávněních aplikace a o odesílání a následném využití pořízených dat (hlášení nálezů) jsou uvedeny v textu výše.

Kontakty a technická podpora

Máte problémy s funkčností aplikace na vašem telefonu?

Pokud zjistíte problémy s funkčností aplikace, napište nám na e-mail heis@vuv.cz a do předmětu e-mailu uveďte "Raci - mobilní aplikace".

Máte dotaz nebo připomínku k odbornému obsahu?

Máte-li dotazy nebo připomínky k odbornému obsahu aplikace (např. popis rozlišovacích znaků, použitá terminologie, konzultace k nálezům raků atp.), můžete nám napsat na e-mail jitka.svobodova@vuv.cz.
Datum poslední aktualizace stránky: 24.8.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017-2020. Statistika přístupů