Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu

ÚvodO projektuVýstupy

Výstupy

Historické vodohospodářské objekty v povodí Ploučnice – soubor specializovaných map s odborným obsahem

Číslo osvědčení schvalovacího orgánu (Ministerstvo kultury ČR): MK 49281/2022 OVV

Dokument osvědčení: (dokument pdf, 322 kB)

Realizace výstupu: 1. 1. 2019 – 10. 6. 2022

Autorský kolektiv

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, pobočka Brno:

Ing. Miriam Dzuráková, Mgr. Martin Caletka, Ph.D., Ing. Milena Forejtníková, Mgr. David Honek, Ph.D., Ing. Radka Račoch, Ing. Miloš Rozkošný

Národní památkový ústav:

Mgr. Miroslav Kolka

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.:

Mgr. Marek Havlíček, Ph.D., Mgr. Roman Borovec, Mgr. Hana Skokanová, Ph.D., Ing. Josef Svoboda

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci:

RNDr. Renata Pavelková, Ph.D., Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Historický ústav Akademie věd ČR:

Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D., doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Obsah souboru specializovaných map

Mapa syntetická

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY V POVODÍ PLOUČNICE OD 2. POLOVINY 18. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

Dokument Soubor Velikost
Mapa 1a: syntetická mapa současného stavu 14,8 MB
Mapa 1b: VH-objekty na mapách 1. vojenského mapování (1763-1768) 14,8 MB
Mapa 1c: VH-objekty na mapách 2. vojenského mapování (1847-1851) 14,8 MB
Mapa 1d: VH-objekty na mapách 3. vojenského mapování (1876-1880) 14,8 MB
Mapa 1e: VH-objekty na topografických mapách ČSR (1954-1955) 14,8 MB
Mapa 1f: VH-objekty na současných mapách ČR (2021) 17,7 MB
Tabulka: Seznam identifikovaných VH-objektů v povodí Ploučnice – část A 486 kB
Tabulka: Seznam identifikovaných VH-objektů v povodí Ploučnice – část B 385 kB
Mapy tematické (tzv. mapy ohnisek zájmu)

Dokument Soubor Velikost
Mapa 2: Vodní díla technických zařízení v pískovcovém podloží v povodí Svitavky a Dobranovského potoka (Cvikovsko a Novoborsko) 269,5 MB
Mapa 3: Vodovody s čerpacím zařízením poháněným vodou na Dubsku a Českolipsku 235,4 MB
Mapa 4: Vodní díla textilních továren a elektráren na dolním toku Ploučnice 833,1 MB

Tabulky a texty

Dokument Soubor Velikost
Text: Popis souboru map 9,5 MB

Stručný popis výstupu

Soubor specializovaných map s odborným obsahem pod názvem „Historické vodohospodářské objekty v povodí Ploučnice“ představuje výsledky výzkumu VH-objektů v pilotním povodí Ploučnice z hlediska fyzicko-geografických podmínek a historicko-společenského vývoje v období od 2. poloviny 18. století po současnost v celém zájmovém území, tak i optikou detailnějšího průzkumu, dokumentace VH-objektů a funkčních celků ve vybraných oblastech, tzv. ohniscích zájmu. Přínosem zpracování tohoto území je rozšíření databáze o VH objekty vzniklé ve zcela specifických přírodních podmínkách.

Datum poslední aktualizace stránky: 23.10.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Miriam Dzuráková
miriam.dzurakova@vuv.cz
+420 541 126 313

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2020-2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů