Dopady socio-ekonomických změn
ve společnosti na spotřebu vody

ÚvodProjektVýsledkyVýstupyKontakty

Výsledky

Součástí řešení projektu jsou tři aplikační výstupy:

1. Metodika pro stanovení potřeb vody na základě indikátorů hnacích sil potřeby vody

Metodika byla certifikována Ministerstvem zemědělství dne 29.2.2015 pod č.j. 4778/2015-MZE-15100. Pro nekomerční využití je v elektronické podobě volně ke stažení (viz záložka „Výstupy“) nebo v tištěné podobě v knihovně Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i. Pro komerční účely je metodiku možno využít pouze na základě individuální licenční smlouvy.

2. Model pro stanovení potřeb vody pomocí parametrizace indikátorů hnacích sil

Model určený pro výpočet (modelování) dopadů socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody v České republice realizovaný v rámci řešení projektu je dostupný na adrese „heis.vuv.cz/projekty/td020113/model“.

3. Případová studie

Případová studie se zabývá potřebou vody pro sektor energetiky a sektor veřejných vodovodů v časovém horizontu 2030 - 2050. K dispozici je v elektronické podobě volně ke stažení (viz záložka „Výstupy“)  nebo v tištěné podobě v knihovně Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka, v.v.i.

Jako podklad pro řešení případové studie vznikla formou subdodávky „Prognóza vývoje počtu obyvatel v krajích České republiky do roku 2065“, v elektronické podobě ji naleznete, obdobně jako předchozí dokumenty, na záložce (viz záložka „Výstupy“).

Datum poslední aktualizace stránky: 24.5.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Libor Ansorge
libor.ansorge@vuv.cz
+420 220 197 385

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2014-2017. Statistika přístupů