Aplikace pro modelování dopadů socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody

Úvodní informaceScénář vývoje společnostiSektorové prognózy a scénářeNastavení pro sektor veřejných vodovodůNastavení pro sektor energetikyNastavení pro sektor zemědělstvíZahájení simulačního výpočtuZobrazení výsledků simulace

Krok 1: Úvodní informace

Model dopadů socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody

Aplikace je určena pro výpočet (modelování) dopadů socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody v České republice.

Vlastní výpočet probíhá v několika krocích, v nichž je nejprve třeba zvolit požadovaný scénář vývoje společnosti, následně zadat parametry nastavení jednotlivých simulovaných sektorů národního hospodářství a nakonec provést vlastní simulační výpočet.

Před zahájením práce s aplikací musí uživatel potvrdit, že souhlasí s licenčním ujednáním platným pro použití aplikace.

Souhlasím s dále uvedeným licenčním ujednáním

Pokračovat

Aplikace byla vytvořena v rámci projektu TD020113 „Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody“ řešeného s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje Omega.

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu a výpočetní postupy

Ing. Libor Ansorge
libor_ansorge@vuv.cz

Návrh a zpracování aplikace

Ing. Jiří Picek
jiri_picek@vuv.cz

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2016. Statistika přístupů