Dopady socio-ekonomických změn
ve společnosti na spotřebu vody

ÚvodProjektVýsledkyVýstupyKontakty

Úvod

Vítáme vás na stránkách věnovaných problematice stanovení budoucích potřeb vody.

Naleznete zde informace o řešení projektu vědy a výzkumu zaměřeného na dopady změny demografických, sociálních, ekonomických a technologických indikátorů vývoje společnosti, tj. hnacích sil (driving forces) spotřeby vody, na potřeby vody.

Tyto stránky zpracoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, v rámci projektu TD020113 „Dopady socio-ekonomických změn ve společnosti na spotřebu vody“ řešeného s finanční podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje Omega.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu  a experimentálního vývoje Omega.
Datum poslední aktualizace stránky: 24.5.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Libor Ansorge
libor.ansorge@vuv.cz
+420 220 197 385

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2014-2017. Statistika přístupů