Zpět na informační portál

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění
dopadů změny klimatu a urbanizace na
vodní režim v oblasti vnější Prahy

VÚV TGM

1/3: Podpovrchová voda

Domů Zpět na Přehled lekcí

V přírodě najdeme vodu nejen na povrchu území (ve formě potoků, řek, jezer a rybníků) a v atmosféře (dešťové a sněhové srážky a méně časté formy jako kroupy, mlha, rosa nebo jinovatka), ale nachází se i pod povrchem. Voda pod zemským povrchem se nazývá voda podpovrchová, a je to voda velmi důležitá. Tvoří ji půdní voda a podzemní voda.

Půdní voda se nachází těsně pod povrchem v půdě do hloubky asi 1-2 m, a je důležitá hlavně pro rostliny, které ji odebírají pomocí kořenů. Půdní vodou se zabývá vědní obor hydropedologie.

Podzemní voda se vyskytuje ve větších hloubkách, kde vyplňuje různé pukliny, dutiny a póry v horninách. Zabývá se jí vědní obor hydrogeologie. Podzemní voda tvoří asi 30 % veškeré sladké vody na Zemi), je proto hlavním zdrojem kvalitní pitné vody pro člověka (podzemní voda ve studnách).

Rozdělení sladké vody na Zemi
Rozdělení sladké vody na Zemi

Sladká voda tvoří jen asi 2,5 % veškeré vody, zbytek je voda slaná. Většina sladké vody je vázána v ledovcích (asi 68 %) a tedy většinou nedostupná. Voda na povrchu (v řekách a jezerech), v půdě a atmosféře tvoří jen asi 2 %. Neobyčejně důležitá je proto podzemní voda tvořící asi 30 % zásob sladké vody na Zemi.

Někdy se můžeme setkat místo správného termínu podzemní voda s označením spodní voda. Je to ale označení neodborné a nesprávné, a neměli bychom ho používat.

Kontrolní otázky

Otázka 1: Jak se nazývá voda pod povrchem území?