Postupy sestavení a ověření vodní stopy
v souladu s mezinárodními standardy

ÚvodProjektPilotní studieVýsledkyVýstupyWorkshopyKontaktyPro řešitele

Výsledky

Součástí řešení projektu jsou tři aplikační výstupy a několik pilotních studií:

1. Metodika pro stanovení vodní stopy

Metodika specifikuje principy a požadavky na sestavení vodní stopy. Metodika je určena zpracovatelům studií vodní stopy, ale nenahrazuje normu ČSn ISO 14046 a související normaticní dokumenty, ani není učebnicí vodní stopy či LCA. Metodika předpokládá, že zpracovatel zná a má k dispozici normativní dokumenty (ČSN ISO 14046, 14040 a 14044), zná principy LCA a metodiku užívá jako podklad pro nalezení řešení jednotlivých fází sestavení studie vodní stopy, pro které nedávají směrné dokumenty vodítko. Metodika je v elektronické podobě volně ke stažení (viz záložku "Výstupy") nebo v tištěné podobě v knihovně Výzkumného ústavu vodohospodářského, v.v.i. a vybraných knihovnách ČR.

2. Metodika ověření vodní stopy

Metodika popisuje postup pro ověření vodní stopy sestavené podle normy ČSN ISO 14046. Ověření studie vodní stopy se v normě ČSN ISO 14046 označuje jako kritické přezkoumání. Účelem kritického přezkoumání je ověřit, zda bylo posuzování vodní stopy provedeno v souladu s požadavky této mezinárodní normy. Metodika je určena pro nezávislé posuzovatele provádějící kritické přezkoumání vodní stopy dle ČSN ISO 14046. Komercionalizaci metodiky zajišťuje spollečnost TÜV SÜD Czech s. r. o.

3. Webová aplikace

Webová aplikace umožňuje zjištění regionalizovaných hodnot charakterizačních faktorů vybraných metod vodní stopy a po zadání údajů o užívání vodyprovedené na základě inventarizační analýzy, též vypočítá vodní stopu posuzovaného systému. Aplikace je dostupná na adrese: https://heis.vuv.cz/projekty/vodnistopa/model

4. Pilotní studie

V rámci projektu byly zpracovány pilotní studie jejichž podrobnější popis je uveden na záložce "Pilotní studie".

Datum poslední aktualizace stránky: 11.1.2018

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Libor Ansorge, Ph.D.
libor.ansorge@vuv.cz
+420 220 197 385

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2014-2017. Statistika přístupů