Postupy sestavení a ověření vodní stopy
v souladu s mezinárodními standardy

ÚvodProjektPilotní studieVýsledkyVýstupyWorkshopyKontaktyPro řešitele

Projekt

Základní údaje o projektu

Označení projektu: QJ1520322
Název projektu: Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy
Období řešení projektu: 1.4.2014 - 30.12.2017
Řešitel: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce
TÜV-SÜD Czech s.r.o.
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství

Řešitelské organizace

VÚV TGM, v.v.i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce je přední výzkumná instituce v oblasti aplikovaného výzkumu ve vodním hospodářství. Hlavní – výzkumná činnost zahrnuje především problematiku týkající se výzkumu a ochrany hydrosféry s důrazem na hodnocení vybraných jevů a procesů v životním prostředí, jednotlivých antropogenních tlaků a priorit jejich závažnosti a nebezpečnosti a také na přípravu systémů nápravných a ochranných opatření, včetně návrhů mechanismů pro cílení legislativních nástrojů. Další obsáhlou činností je výzkum pro hospodaření s odpady, který se zaměřuje především na mezinárodní spolupráci a implementaci legislativy EU, rozvoj integrovaných systémů nakládání s odpady v ČR, spolupráci na vývoji metod pro zjišťování vlastností a hodnocení kvality odpadů a hodnocení skládek a starých zátěží.

TÜV SÜD  Czech s.r.o.

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Společnost TÜV SÜD Czech s.r.o. poskytuje služby v oblastech inspekce, certifikace a testování systémů, procesů, výrobků a služeb. Jako inspekční a certifikační orgán provádí celý komplex technických, inženýrských, zkušebních a certifikačních činností, směřujících k zajištění bezpečnosti výrobků, technických zařízení, služeb apod. Rozsah aktivit zahrnuje také konzultační, schvalovací a expertní činnosti a školení ve všech odvětvích průmyslu a služeb. TÜV SÜD Czech si drží vedoucí postavení v oboru testování a homologace vozidel a jejich součástí.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření dvou metodik 1. metodiky pro stanovení vodní stopy a 2. metodiky pro ověření správnosti sestavené vodní stopy nezávislým subjektem, sloužící k udělení environmentálního značení tzv. III typu vyjadřující dopady výrobků a služeb na vodu a vycházejícího z principů nově připravované ISO 14046 Water Footprint. Dílčím cílem projektu je tvorba báze dat, která bude využívána při sestavování vodní stopy výrobků a služeb v České republice a posouzení aplikovatelnosti existujících zdrojů dat v ČR i v zahraničí pro stanovení vodní stopy. Navržený systém hodnocení bude otestován v několika pilotních studiích z různých oborů výrobků a služeb. Možnost provedení pilotních studií byla již předem předjednána s několika společnostmi.

Datum poslední aktualizace stránky: 6.6.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Libor Ansorge, Ph.D.
libor.ansorge@vuv.cz
+420 220 197 385

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2014-2017. Statistika přístupů