Aplikace pro sestavení a ověření vodní stopy
v souladu s mezinárodními standardy

Úvodní informaceNastavení výpočtuZahájení výpočtuZobrazení výsledků

Krok 1: Úvodní informace

Aplikace je určena pro výpočet (modelování) vodní stopy.

Vlastní výpočet probíhá v několika krocích, v nichž je nejprve třeba provést nastavení parametrů výpočtu a dále provést zadání vstupních dat nezbytných pro provedení výpočtu podle zadaných parametrů. Následuje vlastní provedení výpočtu, po jehož dokončení si uživatel může zvolit formu a rozsah uložení výsledků. Pro práci s aplikací je k dispozici nápověda dostupná prostřednictvím tlačítka umístěného v pravé části okna.

Před zahájením práce s aplikací musí uživatel potvrdit, že souhlasí s licenčním ujednáním platným pro použití aplikace.

Souhlasím s dále uvedeným licenčním ujednáním

Pokračovat

Aplikace byla vytvořena v rámci projektu QJ1520322 „Postupy sestavení a ověření vodní stopy v souladu s mezinárodními standardy“ řešeného s finanční podporou Ministerstva zemědělství v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018.

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu a výpočetní postupy

Ing. Libor Ansorge, Ph.D.
libor.ansorge@vuv.cz

Návrh a zpracování aplikace

Ing. Jiří Picek
jiri.picek@vuv.cz

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017-2019. Statistika přístupů