Postupy sestavení a ověření vodní stopy
v souladu s mezinárodními standardy

ÚvodProjektPilotní studieVýsledkyVýstupyWorkshopyKontaktyPro řešitele

Úvod

Vítáme Vás na stránkách věnovaných problematice stanovení vodní stopy v souladu s mezinárodní normou ISO 14046 Water Footprint.

Naleznete zde informace o řešení projektu vědy a výzkumu zaměřeného na vytvoření nástrojů pro sestavení vodní stopy výrobků/služeb, organizací či společnosti s využitím principů Life Cycle Assessmentu (LCA). Norma ISO 14046 vytváří rámec pro sestavení vodní stopy, ale neurčuje (obdobně jako normy ISO 14040 a 14044 popisující LCA) přesný a jednoznačný postup sestavení vodní stopy a nezávislé ověření tohoto stanovení. Stejně tak norma neřeší otázku komunikace (environmentální značení či prohlášení) stanovené vodní stopy. Proto výsledky projektu mají doplnit ISO 14046 o metodiky pro aplikaci této normy. Cílem procesu stanovení vodní stopy a jejího nezávislého posouzení je snížení náročnosti produktů a služeb na přírodní zdroj - vodu a omezení dopadů posuzovaných produktů na tento přírodní zdroj. Výstupem z procesu stanovení vodní stopy je pak získání environmentálního značení a prohlášení III. typu pro určitý produkt či službu (tzv. ecolabeling). Ecolabeling v souladu s ISO řady 14000 vytváří motivační nástroj k preferenci výrobků a služeb s nižším dopadem na životní prostředí. Norma ISO 14046 Water Footprint vychází z principů Life Cycle Assessmentu (LCA). Zavádění systému ekoznaček vyjadřujících míru dopadů výrobků/služeb na přírodní zdroj vodu přispěje ke snížení znečištění vod a udržitelné užívání vodních zdrojů. Současně také přispěje ke zlepšení životního prostředí a zdraví. Zařazení ověření výpočtu vodní stopy vychází z požadavku na aktivní začlenění kritického přezkoumání provedené studie LCA a snahy po maximální transparentnosti.

Tento projekt je realizován s finanční podporou Ministerstva zemědělství v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018.
Datum poslední aktualizace stránky: 3.11.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Libor Ansorge, Ph.D.
libor.ansorge@vuv.cz
+420 220 197 385

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2014-2017. Statistika přístupů