Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu

ÚvodO projektuVýstupy

Výstupy

Metodika klasifikace a hodnocení průmyslového dědictví z pohledu památkové péče – vodní hospodářství

Číslo osvědčení schvalovacího orgánu (Ministerstvo kultury ČR): č. 236

Dokument osvědčení: (dokument pdf, 621 kB)

Realizace výstupu: 1. 3. 2018 – 15. 10. 2021

Autorský kolektiv

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, pobočka Brno:

Ing. Miriam Dzuráková, Mgr. Martin Caletka, Ph.D., doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D., Ing. Milena Forejtníková, Mgr. David Honek, Ph.D., Ing. Hana Hudcová, Ph.D., Ing. Tomáš Julínek, Ph.D., Ing. Radka Račoch, Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D., Ing. arch. Karel Kuča, Ph.D. (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.)

Národní památkový ústav

Ing. Alena Borovcová, Ph.D., PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D., Mgr. Miroslav Kolka, prof. PhDr. Ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D., Mgr. Michaela Ryšková, PhDr. Radim Urbánek

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci:

RNDr. Renata Pavelková, Ph.D., Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Historický ústav Akademie věd ČR:

PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D., Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D., doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Metodika

Metodika ke stažení: dokument pdf (60 MB)
Available also in English: Methodology for Classification and Evaluation of the Industrial Heritage from the Perspective of Heritage Management – Water Management, pdf document (19 MB)

Stručný popis výstupu

Metodika se zabývá objekty vodního hospodářství (přehrady, malé vodní nádrže, vodní cesty, objekty pro využití vodní energie, objekty vodárenství, stokování a čistírenství), jež posuzuje z pohledu památkové péče. Poskytuje základní orientaci v tématu, přehled typologie a nástroje k hodnocení objektů vodního hospodářství.

Tomu je přizpůsobena struktura metodiky a soustředění na hodnoticí kritéria, jež nejsou dosud v památkové péči dostatečně známé a přijaté: hodnotu typologickou, hodnotu technologického toku a zapojení v širších systémech. V památkové praxi by tak měla přispět ke zlepšení v dokumentaci, hodnocení a objektivním výběru nejvýznamnějších příkladů, navržených k památkové ochraně, čímž by mohla napomoci v odstranění (nebo alespoň zmírnění) nevyváženosti ochrany jednotlivých typů vodohospodářských objektů.

Metodika je určena především pro pracovníky památkové péče a státní správu. Je nástrojem pro orientaci v tématu vodního hospodářství a pro jejich hodnocení z pohledu památkové péče. Rovněž je doporučena jako výuková pomůcka pro SŠ a VŠ technického zaměření v oblasti vodních staveb a vodního hospodářství.

Datum poslední aktualizace stránky: 23.10.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Miriam Dzuráková
miriam.dzurakova@vuv.cz
+420 541 126 313

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2020-2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů