Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu

ÚvodO projektuVýstupy

Výstupy

Historické vodohospodářské objekty v povodí Svitavy – soubor specializovaných map s odborným obsahem

Číslo osvědčení schvalovacího orgánu (Ministerstvo kultury ČR): MK 78664/2020 OVV

Dokument osvědčení: (dokument pdf, 651 kB)

Realizace výstupu: 1. 3. 2018 – 15. 9. 2020

Autorský kolektiv

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, pobočka Brno:

Ing. Miriam Dzuráková, Mgr. Martin Caletka, Ing. Milena Forejtníková, Mgr. David Honek, Ing. Hana Hudcová, Ph.D., Ing. Radka Klepárníková, Ing. Kamila Osičková, Ing. Miloš Rozkošný, Ph.D., doc. Ing. Aleš Dráb, Ph.D.

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.:

Mgr. Marek Havlíček, Ph.D., Mgr. Roman Borovec, Ing. Josef Svoboda, Mgr. Hana Skokanová, Ph.D.

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci:

RNDr. Renata Pavelková, Ph.D., Mgr. Jindřich Frajer, Ph.D., RNDr. Aleš Létal, Ph.D.

Historický ústav Akademie věd ČR:

Mgr. Aleš Vyskočil, Ph.D., Mgr. Alžbeta Zavřelová, doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc.

Obsah souboru specializovaných map

Mapa syntetická

VODOHOSPODÁŘSKÉ OBJEKTY V POVODÍ SVITAVY OD 2. POLOVINY 18. STOLETÍ DO SOUČASNOSTI

Dokument Soubor Velikost
Mapa 1a: syntetická mapa současného stavu 9,7 MB
Mapa 1b: VH-objekty na mapách 1. vojenského mapování (1763-1768) 9,6 MB
Mapa 1c: VH-objekty na mapách 2. vojenského mapování (1836-1852) 9,6 MB
Mapa 1d: VH-objekty na mapách 3. vojenského mapování (1876-1880) 9,6 MB
Mapa 1e: VH-objekty na topografických mapách ČSR (1953-1957) 9,7 MB
Mapa 1f: VH-objekty na současných mapách ČR (2019) 9,1 MB
Mapy tematické (tzv. mapy ohnisek zájmu)

Dokument Soubor Velikost
Mapa 2: Hodnocení funkčního celku I. březovského vodovodu z hlediska památkové péče (stav k roku 2020) 4,1 MB
Mapa 3: Hodnocení funkčního celku mlýnského náhonu v Radiměři z hlediska památkové péče (stav k roku 2020) 2,4 kB
Mapa 4: Hodnocení funkčního celku dřevoplavebního kanálu Suchý-Šmelcovna z hlediska památkové péče (stav k roku 2020) 2,5 MB
Mapa 5: Vývoj změny toků v aglomeraci města Brna od 30. let 19. století po současnost 7,7 MB
Mapa 6: Hodnocení vybraného souboru MVE na řece Svitavě z hlediska památkové péče (stav k roku 2020) 75,3 MB
Tabulky a texty

Dokument Soubor Velikost
Tabulka: Seznam identifikovaných VH-objektů v povodí Svitavy 92 kB
Text: Popis souboru map 33,0 MB

Stručný popis výstupu

Soubor specializovaných map s odborným obsahem pod názvem „Historické vodohospodářské objekty v povodí Svitavy“ představuje příspěvek k popisu možností v rámci procesu identifikace, evidence, dokumentace, třídění a hodnocení historických průmyslových objektů z pohledu památkové péče, se zaměřením na vodohospodářské typy staveb.

Až donedávna se k objektům industriálního dědictví při jejich hodnocení přistupovalo převážně dle tradičně pojatých architektonických, urbanistických nebo uměleckohistorických kritérií. Hodnota a význam průmyslových, včetně vodohospodářských (VH), objektů se však skrývá zejména v jejich technickém a technologickém řešení, míře autenticity či funkční kontinuity, provázanosti s významnými dějinnými mezníky, ale i ve spoluutváření přírodně-krajinářských hodnot. Typy VH-objektů jsou rovněž specifické tím, že fungují a nabývají význam častokrát jako součást většího nebo menšího funkčního celku. Hodnocení jejich významu by proto mělo být pojato komplexně.

Cílem a smyslem předkládaného souboru map je tak představit možnosti a způsoby mapování, identifikace a interpretace vývoje VH-objektů na hydrologickém celku pilotního povodí Svitavy a zároveň otestovat vhodnost, komplexnost, správné nastavení a srozumitelnost navrženého souboru hodnoticích kritérií, které jsou součástí zpracovávané metodiky hodnocení VH-objektů a jejich funkčních celků.

Prvních šest map s průvodním textem prezentuje prostorovou identifikaci, fyzicko-geografické a historicko-společenské souvislosti vývoje VH-objektů v období od 2. poloviny 18. století po současnost. Dalších pět map tzv. ohnisek zájmu představuje možný přístup k hodnocení historických VH-objektů a funkčních celků s výsledky ověřování navrhovaného souboru kritérií hodnocení.

Ohniska zájmu byla vybrána jednak s ohledem na specifika povodí Svitavy, rovněž tak s ohledem na zastoupení různých typů VH-objektů (malé vodní elektrárny, regulace toků) nebo funkčních celků (Březovský vodovod, mlýnský náhon s vodními mlýny, dřevoplavební kanál) a časové období existence daného VH-objektu nebo celku.

Datum poslední aktualizace stránky: 23.10.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Miriam Dzuráková
miriam.dzurakova@vuv.cz
+420 541 126 313

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2020-2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů