Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků
a optimalizace eradikačních metod
invazních druhů

ÚvodO projektuPartneřiPodrobnostiAktualityVýstupyDataMobilní aplikace

Výstupy

Na této stránce budou postupně, v návaznosti na průběh řešení projektu, doplňovány informace o realizovaných výstupech a výsledcích projektu.

Data a další informace získané v rámci řešení předchozího souvisejícícho projektu „Monitoring lokalit soustavy Natura 2000 jako nástroj pro efektivní management a ochranu autochtonních populací raků“ zatím naleznete na stránkách tohoto projektu na adrese crayfish2015.vuv.cz.

Datum poslední aktualizace stránky: 10.4.2017

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Jitka Svobodová
jitka.svobodova@vuv.cz
+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Statistika přístupů