Raci v ČR - aplikace pro podporu rozhodování při ochraně našich původních raků a ryb

Logo

Aplikace je podpůrným nástrojem zaměřeným na eradikaci a regulaci invazních druhů raků a ryb a současně s tím spojenou ochranu našich původních druhů raků a je určena jak odborné tak také laické veřejnosti.

Aplikace umožňuje:

  • zadání a odeslání hlášení o pozorování výskytu raků v přírodě,
  • vyhodnocení, posouzení a doporučení dalšího postupu pro každého nálezce raků nebo ryb v přírodě,
  • vyhodnocení situace a doporučení dalšího postupu při ochraně raků pro odborníky z oblasti ochrany přírody (tzv. autority).

Pro práci s aplikací použijte tlačítka v pravé části okna. Při práci postupujte shora dolů, zadejte postupně vstupní údaje, spusťte jejich zpracování a následně zobrazte výsledky. O postupu zadávání vstupních údajů a zpracování Vás budou informovat stavové ikony.

Rak

Aplikaci zpracoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, a Hydrosoft Veleslavín s.r.o. v rámci řešení projektu TH02030687 "Predikce nebezpečnosti nepůvodních ryb a raků a optimalizace eradikačních metod invazních druhů" řešeného s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Epsilon. Další informace viz „Informace o projektu“.

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.

Podbabská 2582/30

160 00 Praha 6

Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Jitka Svobodová

jitka.svobodova@vuv.cz

+420 220 197 466

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační systém VÚV TGM (HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz

© Copyright: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. a Hydrosoft Veleslavín, s. r. o. Design: Jiří Picek. 2017-2022.