Zpět na informační portál

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění
dopadů změny klimatu a urbanizace na
vodní režim v oblasti vnější Prahy

VÚV TGM

1/3: Co je to znečištění vod?

Domů Zpět na Přehled lekcí

Povrchová a podzemní voda mají zásadní místo v ochraně celého životního prostředí. Čistá voda je ukazatelem dobré kvality celého životního prostředí. Podzemní voda je mnohem lépe chráněná před znečištěním než povrchová voda, protože mezi povrchem a hladinou podzemní vody je vrstva horniny, která podzemní vodu chrání, zvlášť když jde o horninu málo propustnou.

Co je to znečištění vod? Na první pohled jednoduchá otázka může mít ne úplně jednoduchou odpověď.

Znečištění (kontaminace) vody je každá změna původního přírodního složení nebo vlastností vody způsobená člověkem.

Někdy se ale jako znečištění označuje jen takový stav vody, kdy změna složení nebo vlastností způsobí překročení limitů platných právních předpisů. Podzemní voda se často posuzuje podle požadavků na pitnou vodu (Vyhláška 252/2004 Sb.).

A navíc ne každé nadlimitní hodnoty jsou znečištěním. Zvýšené hodnoty některých látek mohou být způsobeny přírodními vlivy. Např. zvýšený obsah železa v podzemní vodě nebývá způsobený člověkem, ale souvisí s přirozenou přítomností minerálů železa v některých horninách, např. pyritu FeS2.

Příklad: Přírodní koncentrace dusičnanů v podzemní vodě je kolem 4-5 miligramů na litr. Podzemní voda, která má dusičnanů např. 15-20 mg/l, je znečištěna člověkem, ale je to stále pitná voda, protože limit pro pitnou vodu je 50 mg/l. Vodárna proto může někdy považovat za znečištěnou až vodu, která má dusičnanů např. 60 nebo 70 mg/l, protože by už neměla být používána k pití.