Zpět na informační portál

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění
dopadů změny klimatu a urbanizace na
vodní režim v oblasti vnější Prahy

VÚV TGM

1/3: Přírodní voda jako směs

Domů Zpět na Přehled lekcí

Voda v přírodě není chemicky čistá (tedy pouze H2O), je to komplikovaná fyzikálně-chemická směs mnoha látek, jejichž výskyt, forma a poměr se mění v místě i čase. Znalost složení vody je důležitá jak pro člověka (použití vody jako pitné nebo užitkové), tak pro různé organismy, které na vodě závisí. V člověkem ovlivněném městském prostředí je přírodní voda většinou negativně ovlivněna člověkem (znečištění vody různými látkami), což může omezovat její využití.

V přírodních vodách můžeme najít 3 skupiny různých látek:

  • Rozpuštěné látky tvořící s vodou homogenní směs (roztok), kterou lze vizuálně rozlišit až na molekulární úrovni. Podzemní vody mívají obvykle více rozpuštěných látek než vody povrchové.
  • Nerozpuštěné látky tvoří s vodou nehomogenní směs a způsobují zákal vody. Jsou složeny z jílových částic, prachu, písku, organické hmoty. Vyskytují se především v povrchových vodách (prach a nečistoty spláchnuté deštěm z povrchu, eroze půdy při deštích). Kvalitní podzemní voda má velmi málo nerozpuštěných látek.
  • Živé organismy (sinice, řasy, baktérie, viry, vyšší organismy aj.) jsou typické pro povrchové vody. V kvalitní podzemní vodě, která není znečištěna z povrchu, se cizorodé živé organismy nevyskytují. Jsou viditelné pod mikroskopem.

Kontrolní otázky

Otázka 1: Jaké druhy přírodních vod mohou splnit požadavky na pitnou vodu z hlediska celkové mineralizace?