Analýza adaptačních opatření ke zmírnění
dopadů změny klimatu a urbanizace na
vodní režim v oblasti vnější Prahy

ÚvodZákladní
údaje
Náplň a cíle
projektu
VýsledkyPublicita

Výsledky

Na této stránce naleznete informace o realizovaných výsledcích a výstupech projektu.


Aplikace

Výukový portál

Interaktivní lekce, výukové texty, kontrolní otázky. Možnost ověření znalostí v rámci interaktivního testu.
Výukový portál: https://heis.vuv.cz/projekty/praha-adaptacniopatreni/vypo

Mapová aplikace

V aplikaci naleznete data, která jsou výsledkem modelů a analýz realizovaných v průběhu řešení projektu.
Mapová aplikace: https://heis.vuv.cz/projekty/praha-adaptacniopatreni/mapy


Publikace

Město a voda
City and Water

Publikace ke stažení: dokument pdf - česky (9,4 MB)
Publikace ke stažení: dokument pdf - anglicky (9,4 MB)

Adaptace města na povodně a sucho
Adaptation of the City to Floods and Droughts

Publikace ke stažení: dokument pdf - česky (4,0 MB)
Publikace ke stažení: dokument pdf - anglicky (4,0 MB)

Podzemní voda ve městě
Groundwater in the City

Publikace ke stažení: dokument pdf - česky (3,3 MB)
Publikace ke stažení: dokument pdf - anglicky (1,7 MB)


Další výsledky a výstupy

Závěrečný seminář k projektu

24.11.2020, Praha

V úterý 24.11.2020 se uskutečnil závěrečný on-line seminář k projektu. V úvodu semináře byly účastníkům představeny cíle a hlavní aktivity projektu. V průběhu semináře proběhly prezentace jednotlivých realizovaných aktivit se zaměřením na seznámení účastníků s použitými metodami a postupy řešení a zejména s dosaženými výsledky projektu.

Prezentace - Adaptační opatření závěrečný seminář úvod (A. Hrabánková): dokument pdf (1,1 MB)
Prezentace - Adaptační opatření (P. Balvín): dokument pdf (19,8 MB)
Prezentace - Interaktivní mapový portál (L. Strouhal): dokument pdf (2,6 MB)
Prezentace - Mapový portál (J.V. Datel): dokument pdf (0,7 MB)
Prezentace - Publikační výstupy: dokument pdf (1,4 MB)
Prezentace - Simulační model (A. Vizina): dokument pdf (2,4 MB)
Prezentace - Výukový modul (J.V. Datel): dokument pdf (1,1 MB)


Datum poslední aktualizace stránky: 14.6.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Anna Hrabánková
anna.hrabankova@vuv.cz
+420 220 197 437

Technicky zajišťuje

Webové stránky technicky zajišťuje
Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2017. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů