Mapy specifické zranitelnosti podzemních vod
k průniku radioaktivních látek při radiační
události v okolí JE Dukovany a JE Temelín

V rámci projektu IMDUKR vznikly dva soubory map specifické zranitelnosti podzemních vod k průniku radioaktivních látek při radiační události v okolí českých jaderných elektráren – Jaderné elektrárny Dukovany a Jaderné elektrárny Temelín. Každý soubor map zobrazuje okolí jedné z českých jaderných elektráren a obsahuje kromě přehledové mapy celého okolí jaderné elektrárny i další listy, které jej zobrazují ve větší podrobnosti.

Mapy zobrazují zranitelnost první zvodně pod terénem v území do 30 km od jaderné elektrárny Dukovany a jaderné elektrárny Temelín z potenciální kontaminace původem z atmosférického spadu, případně sekundárně z kontaminované povrchové vody. Mapy zobrazují území ve čtyřech třídách relativní zranitelnosti:

Mapy jsou zkonstruovány na základě informací o vlastnostech horninového prostředí a hydrologických vlastností půd. Mapy obsahují pro lepší orientaci i další doplňující informace, tj. místa odběrů podzemních vod, hydrografickou síť a hranice povodí 4. řádu.

Ke stažení

Mapa specifické zranitelnosti podzemních vod k průniku radioaktivních látek při radiační události v okolí JE Dukovany

Dokument Soubor Velikost
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Dukovany - listoklad 5,3 MB
Mapa specifické z ranitelnosti podz emní vody k průniku radioaktivních látek 1 : 50 000 v okolí 30 km od JE Dukovany - legenda 0,2 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Dukovany - celek 28,2 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní v ody k průniku radioaktiv ních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Dukovany - list 34-12 Pohořelice list 34-12 Pohořelice 2,4 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Dukovany - list 34-11 Znojmo 2,5 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Dukovany - list 33-22 Vranov 2,3 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Dukovany - list 24-34 Ivančice 3,2 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Dukovany - list 24-33 Moravský Krumlov 2,8 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Dukovany - list 24-32 Brno 3,4 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Dukovany - list 24-31 Velké Meziříčí 2,9 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Dukovany - list 23-44 Moravské Budějovice 2,7 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Dukovany - list 23-42 Třebíč 2,9 MB

Mapa specifické zranitelnosti podzemních vod k průniku radioaktivních látek při radiační události v okolí JE Temelín

Dokument Soubor Velikost
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Temelín - listoklad 5,1 MB
Mapa specifické z ranitelnosti podz emní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Temelín - legenda 0,2 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Temelín - celek 31,6 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Temelín - list 32-22 České Budějovice 3,1 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Temelín - list 32-21 Prachatice 2,6 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Temelín - list 23-33 Veselí nad Lužnicí 2,9 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Temelín - list 23-31 Soběslav 2,8 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Temelín - list 22-44 Hluboká nad Vltavou 2,7 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Temelín - list 22-43 Vodňany 2,8 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Temelín - list 22-42 Bechyně 2,7 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Temelín - list 22-41 Písek 2,9 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Temelín - list 22-24 Milevsko 2,9 MB
Mapa specifické zranitelnosti podzemní vody k průniku radioaktivních látek 1:50 000 v okolí 30 km od JE Temelín - list 22-23 Mirovice 2,7 MB

Datová sada ke stažení

Dokument Soubor Velikost
Tritium v podzemních vodách a ve srážkách - objemové aktivity naměřené v rámci projektu IMDUKR 0,4 MB

O projektu

Základní údaje o projektu

Název projektu: Inovativní metody detekce ultranízkých koncentrací radionuklidů k hodnocení zranitelnosti zdrojů pitné vody při jaderné havárii
Číslo projektu: VI20192022142
Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra
Název programu: Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022
Doba řešení: VII/2019 – XII/2022
Odkaz na projekt v databázi STARFOS: https://starfos.tacr.cz/cs/project/VI20192022142
Řešitel projektu: Státní ústav radiační ochrany, veřejná výzkumná instituce
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce

Anotace projektu

Jaderná havárie, ať už na našem území nebo mimo něj, je událost značně nepravděpodobná. Následky takové události však mohou být velmi závažné, proto je třeba se připravit i na takové scénáře. Cílem projektu je zlepšení znalostí o zajištění zdrojů pitné vody před radioaktivní kontaminací v případě havárie jaderného zařízení stanovením hodnoty indexu specifické zranitelnosti útvarů podzemních vod (pravděpodobnost rizika kontaminace podzemních vod radionuklidy ze spadu po jaderné havárii).

Datum poslední aktualizace stránky: 7.9.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. EVA JURANOVÁ, Ph.D.
eva.juranova@vuv.cz
+420 220 197 335

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2023. Fotografie řešitelé projektu. Statistika přístupů