Bečva

Sledování jakosti vody v Bečvě

ÚvodAktuální stavDaphToxNAVAROSO

Sledování jakosti vody v Bečvě

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, po dohodě s Ministerstvem životního prostředí koncem ledna 2021 zahájil pilotní kontrolní monitoring vybraných chemických a biologických parametrů jakosti vody na vytipovaném úseku řeky Bečvy. Cílem je zachytit možný negativní vliv zdrojů znečištění, situovaných v daném úseku toku. V případě zaznamenání významného snížení jakosti povrchových vod pak bude využit expertní systém NAVAROSO k detekci jeho možných příčin. Výsledky sledování jsou uváděny v samostatných složkách.

Datum poslední aktualizace stránky: 1.2.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.
premysl.soldan@vuv.cz
+420 595 134 830

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2021-2024. Statistika přístupů