Bečva

Sledování jakosti vody v Bečvě

ÚvodAktuální stavDaphToxNAVAROSO

Aktuální stav na základě výsledku kontinuálního měření ve zkušebním provozu

Červená:možná havarijní situace (podléhá ověření provozovatele monitoringu)
Žlutá:zhoršení biologické jakosti vody nedosahující havarijního stavu
Zelená:nebyla detekována havarijní situace
Aktualizace hodnot probíhá v intervalu 5 minut, zobrazení aktualizováno: 21.07.2024 9:18:52
V případě dotazů se obracejte na řešitele projektu.

Datum poslední aktualizace stránky: 23.1.2024 (statický obsah, stav kontinuálního měření je aktulizován průběžně)

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

RNDr. Přemysl Soldán, Ph.D.
premysl.soldan@vuv.cz
+420 595 134 830

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2021-2024. Statistika přístupů