Index:  mapa
Výsledky vyhledávání

Uživatel: PUBLIC Odhlásit uživatele PUBLIC
Prohlížení dat
Uživatelské pohledy na data
WebMap - mapy/dataInformační stránky  Mapa: Vodní hospodářství a ochrana vod
WebMap - mapy/dataInformační stránky  Archivní rastrové a vektorové vodohospodářské mapy (archiv, 1986 - 2001)
Stažení dat
Informace o datech a stažení dat: veřejně dostupná data ke stažení jsou k dispozici v sekci ISVS-VODA
  Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000: mapové listy (archiv, 1986 - 1999)
  Přehledná mapa vodárenských systémů, kanalizací a čistíren odpadních vod 1:200 000: mapové listy (archiv, 1994)
  Hydrogeologická rajonizace 1:200 000: mapové listy (archiv, 1987)
  Vodohospodářská mapa 1:500 000: mapové listy (archiv, nedatováno)
ISVS - VODA
Evidence ISVS-VODA v gesci MŽP spravované VÚV TGM, v.v.i.
Souhrnná mapa evidencí ISVS-VODA v gesci MŽP spravovaných VÚV TGM, v.v.i.  Souhrnná mapa evidencí ISVS-VODA v gesci MŽP spravovaných VÚV TGM, v.v.i.
WMS služby  WMS služby

Legenda:

.... ikona opticky odděluje jednotlivé skupiny dat
.... kliknutím na název zobrazíte všechny dostupné informace a odkazy
.... mapy a k nim připojená data
.... tabulková data
.... informace o datech
.... data ke stažení
.... statistika
.... interní odkaz v rámci stránek
.... odkaz na externí zdroj dat nebo informací
.... stránky projektu
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo - pro přihlášení klikněte na ikonu klíče
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo zpřístupněná pro uživatele po přihlášení
.... data jsou krátkodobě nepřístupná z důvodu aktualizace nebo údržby
.... neaktivní (šedé) ikony - ikona není relevantní pro dané téma

Poznámka: Na stránkách mohou být i další, zde neuvedené ikony.
Detaily o návštěvnosti stránky