Mapy limitů vsakování
odpadních vod

ÚvodO projektuO stránkáchOnline mapyPřehledové mapy

Úvod

Vítáme vás na stránkách určených pro publikaci map limitů vsakování odpadních vod, resp. vypouštění odpadních vod do vod podzemních podle § 15a odst. 2 písm. g) a § 38 odst. 7 vodního zákona.

Mapy s odborným obsahem, přístupné na těchto stránkách, zpracoval Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce, s podporou výzkumného záměru MŽP0002071101 - Výzkum a ochrana hydrosféry - výzkum vztahů a procesů ve vodní složce životního prostředí, orientovaný na vliv antropogenních tlaků, její trvalé užívání a ochranu, včetně legislativních nástrojů.

Datum poslední aktualizace stránky: 8.11.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Hlavní řešitel

Ing. Kateřina Poláková
katerina_polakova@vuv.cz
+420 220 197 381

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2011-2016. Statistika přístupů