Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů
na rozvoj společnosti v územích chráněných
pro akumulaci povrchových vod

ÚvodO projektuSeminářVýstupyKe stažení

Úvod

Vítáme Vás na stránkách projektu „Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod“.

Projekt hodnotí sociálně ekonomické a společenské dopady a dopady na životní prostředí spojené s využitím a ochranou území určených pro budoucí akumulaci povrchových vod (LAPV). Jeho cílem je vytvoření vhodných nástrojů, které poskytnou odborné a objektivní podklady pro územní rozhodování. Upozorňuje na různé aspekty, kladné i negativní dopady další ochrany území či přímo výstavby plánovaných objektů.

Práce na projektu probíhaly v období od ledna 2014 do prosince 2015.

Stránky obsahují základní informace o řešeném projektu a zároveň obsahují a zpřístupňují realizované výstupy řešení.

Tyto stránky byly vytvořeny v rámci projektu TD020084 „Analýzy a hodnocení sociálně ekonomických dopadů na rozvoj společnosti v územích chráněných pro akumulaci povrchových vod“ řešeného s finanční podporou Technologické agentury České republiky v rámci Programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje Omega.

Datum poslední aktualizace stránky: 23.6.2016

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí projektu

Ing. Milena Forejtníková
milena_forejtnikova@vuv.cz
+420 541 126 324

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2015-2016. Statistika přístupů