Semináře
Prezentace činností VÚV TGM, v.v.i.

Uživatel: PUBLIC Odhlásit uživatele PUBLIC
  Prezentace činností
18.5.2017
  P.Richter, S.Semerádová, J.Picek, P.Vyskoč: HEIS VÚV
Seminář konaný 18.5.2017, ČVUT Praha
21.02.2013
  J.K.Fuksa, P.Eckhardt, L.Matoušová, E.Mlejnská, A.Petránová: Prameny v intravilánech měst jako možný rezervní zdroj vody
Seminář konaný 21.2.2013, VÚV TGM, v.v.i., Praha
22.11.2012
  M.Kalinová: Informace o managementu projektu "Společně využívané podzemní vody na česko-saském pomezí (GRACE) 2007–2013"
Seminář konaný 22.11.2012, VÚV TGM, v.v.i., Praha
20.9.2012
  P. Bouška, P. Gabriel, V. Matoušek, O. Motl, J. Šepeľák: Výsledky výzkumu plavebního stupně Děčín na fyzikálních modelech - účinný transport ledů a optimalizace vývaru jezu
Seminář konaný 20.9.2012, VÚV TGM, v.v.i., Praha
22.3.2012
  H.Mlejnková: Řeky bez hranic – dlouhodobý nepříznivý vliv rakouské Pulkavy na jakost vody v Dyji
Seminář konaný 22.3.2012, VÚV TGM, v.v.i., Praha
23.2.2012
  V.Šťastný, V.Jelínková, F. Wanner: Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění-možnosti reakce na klimatické a legislativní změny
Seminář konaný 23.2.2012, VÚV TGM, v.v.i., Praha
19.1.2012
  P. Vyskoč, J. Picek, J. Dlabal, P. Richter: HEIS VÚV v roce 2012 - novinky, změny, nové datové prezentace
Hydroekologický informační systém VÚV TGM, v.v.i.
Seminář konaný 19.1.2012, VÚV TGM, v.v.i., Praha
24.5.2011
  E. P. Querner: Modeling human interventions in the Rhine basin using the hydrological model SIMGRO
(Možnosti hydrologického modelování s využitím distribuovaného modelu SIMGRO)
Seminář konaný 24.05.2011, VÚV TGM, v.v.i., Praha. Přednášející: Dr. Ing. Erik P. Querner (Alterra, Wageningen University, Nizozemsko).
24.2.2011
  K. Uhlířová: Využití dat leteckého laserového skenování ve vodním hospodářství II.
Seminář konaný 24.02.2011, VÚV TGM, v.v.i., Praha
17.2.2011
  Z. Šunka: Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje
Seminář konaný 17.02.2011, VÚV TGM, v.v.i., Praha
18.11.2010
  J. Picek, P. Richter: Vývoj nástrojů pro hodnocení množství a jakosti vod
Seminář konaný 18.11.2010, VÚV TGM, v.v.i., Praha
  K. Uhlířová: Letecké laserové skenování ve vodním hospodářství
Seminář konaný 18.11.2010, VÚV TGM, v.v.i., Praha
15.9.2010
  A. Kult: Etické principy výzkumu
Seminář konaný 15.09.2010, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
17.6.2010
  K. Uhlířová: Možnosti využití leteckého laserového skenování pro vodohospodářské účely
Seminář konaný 17.06.2010, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
   J. Picek, P. Vyskoč, J. Brabec: Vývoj a aplikace nástrojů pro hodnocení množství a jakosti vod
Seminář konaný 17.06.2010, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
15.4.2010
Výzkumný záměr MŽP0002071102 - Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)
   V. Hudáková: Informace o problematikách řešených v rámci výzkumného záměru
Seminář konaný 15.04.2010, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
  J. Seyfriedová: Technologie zpracování odpadů a nejlepší dostupné techniky (BAT)
Seminář konaný 15.04.2010, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
18.3.2010
  D. Chrastina: Nové analytické metody v laboratorní praxi
Seminář konaný 18.03.2010, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
21.1.2010
  E. Mlejnská: Extenzivní způsoby čištění odpadních vod
Seminář konaný 21.01.2010, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
19.11.2009
  V. Levitus, H. Nováková: GIS a kartografie ve VÚV T.G.M, v.v.i.
Seminář konaný 19.11.2009, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
15.10.2009
  D. Baudišová: Patogenní mikroorganismy ve vodách
Seminář konaný 15.10.2009, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
  A.Svobodová, H.Donátová: Stanovení glysofátu a AMPA ve vodách metodou HPLC s fluorescenční detekcí
Seminář konaný 15.10.2009, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
11.6.2009
  M. Martínková, P. Eckhardt: Evidence kontaminovaných míst
Seminář konaný 11.6.2009, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
19.3.2009
  D. Sirotková, E. Pospíšilová: Vlastnosti a hodnocení odpadů a výrobků z odpadů
Seminář konaný 19.3.2009, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
15.1.2009
  H.Mlejnková, K. Horáková, D. Baudišová: Mikrobiologie vody
Seminář konaný 15.1.2009, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
6.11.2008
  A. Kult: Římské vodní právo
Seminář konaný 6.11.2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
16.10.2008
  P. Bouška, P. Gabriel, P. Balvín: Hydrotechnický výzkum v oblasti dopravního stavitelství
Seminář konaný 16.10.2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
24.4.2008
  I. Nesměrák: Metodika stanovování emisních limitů kombinovaným způsobem
Seminář konaný 24.4.2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
17.4.2008
Výzkumný záměr MŽP0002071101 - Výzkum a ochrana hydrosféry
  D. Baudišová: Oddíl B - Společenstva a organismy
Seminář konaný 17.4.2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
  P. Rosendorf, D. Fiala: Oddíl E - Plošné a difúzní zdroje znečištění
Seminář konaný 17.4.2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha
20.3.2008
  L. Trdlica, P. Tušil, T. Mičaník: Účast VÚV T.G.M. v činnosti MKOOpZ a ve skupině WFD vládních zmocněnců Polské a České republiky v souvislosti s vymezováním přeshraničních vodních útvarů
Seminář konaný 20.3.2008, VÚV T.G.M., v.v.i., Praha

Legenda:

.... ikona opticky odděluje jednotlivé skupiny dat
.... kliknutím na název zobrazíte všechny dostupné informace a odkazy
.... mapy a k nim připojená data
.... tabulková data
.... informace o datech
.... data ke stažení
.... statistika
.... interní odkaz v rámci stránek
.... odkaz na externí zdroj dat nebo informací
.... stránky projektu
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo - pro přihlášení klikněte na ikonu klíče
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo zpřístupněná pro uživatele po přihlášení
.... data jsou krátkodobě nepřístupná z důvodu aktualizace nebo údržby
.... neaktivní (šedé) ikony - ikona není relevantní pro dané téma

Poznámka: Na stránkách mohou být i další, zde neuvedené ikony.
Detaily o návštěvnosti stránky