Z. Šunka: Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje
Seminář konaný 17.02.2011, VÚV TGM, v.v.i., Praha

Uživatel: PUBLIC Odhlásit uživatele PUBLIC

 Z. Šunka: Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje
 Seminář konaný 17.02.2011, VÚV TGM, v.v.i., Praha
 (aktualizováno 01.03.2011)

Přehled dílčích úkolů (DÚ) VaV SP/2e7/73/08: Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje. <BR><SMALL><SMALL>Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 103 KB</SMALL></SMALL><BR>Přehled dílčích úkolů (DÚ) VaV SP/2e7/73/08: Identifikace antropogenních tlaků na kvalitativní stav vod a vodních ekosystémů v oblastech povodí Moravy a Dyje.
Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 103 KB

DÚ 1
P. Štěpánková, M. Dumbrovský: Stanovení efektivity a účelnosti protipovodňových přírodě blízkých opatření. <BR><SMALL><SMALL>Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 212 KB</SMALL></SMALL><BR>P. Štěpánková, M. Dumbrovský: Stanovení efektivity a účelnosti protipovodňových přírodě blízkých opatření.
Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 212 KB

DÚ 2
M. Forejtníková: Podíl plošných a difúzních zdrojů na celkovém znečištění vod. <BR><SMALL><SMALL>Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 892 KB</SMALL></SMALL><BR>M. Forejtníková: Podíl plošných a difúzních zdrojů na celkovém znečištění vod.
Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 892 KB

DÚ 3
M. Rozkošný, Z. Adámek: Antropogenní tlaky na vodní ekosystémy, vliv intenzifikace chovu ryb na jakost vody, eutrofizace vody. <BR><SMALL><SMALL>Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 417 KB</SMALL></SMALL><BR>M. Rozkošný, Z. Adámek: Antropogenní tlaky na vodní ekosystémy, vliv intenzifikace chovu ryb na jakost vody, eutrofizace vody.
Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 417 KB

DÚ 4
D. Beránková: Identifikace antropogenních tlaků a zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke koupání podle směrnice 2006/7/ES v oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje. <BR><SMALL><SMALL>Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 347 KB</SMALL></SMALL><BR>D. Beránková: Identifikace antropogenních tlaků a zjištění parametrů ovlivňujících profily vod ke koupání podle směrnice 2006/7/ES v oblasti povodí Moravy a oblasti povodí Dyje.
Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 347 KB

DÚ 5
S. Juráň: Identifikace antropogenních tlaků ze sídelních útvarů. <BR><SMALL><SMALL>Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 227 KB</SMALL></SMALL><BR>S. Juráň: Identifikace antropogenních tlaků ze sídelních útvarů.
Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 227 KB

DÚ 6
M. Karberová, P. Soldán: Identifikace významných antropogenních vlivů z oblastí průmyslové činnosti. Ekotoxikologický monitoring. <BR><SMALL><SMALL>Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 351 KB</SMALL></SMALL><BR>M. Karberová, P. Soldán: Identifikace významných antropogenních vlivů z oblastí průmyslové činnosti. Ekotoxikologický monitoring.
Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 351 KB

DÚ 7
H. Hudcová, I. Bernardová: Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém. <BR><SMALL><SMALL>Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 532 KB</SMALL></SMALL><BR>H. Hudcová, I. Bernardová: Identifikace dopadů antropogenních tlaků na povrchové vody a vodní ekosystém.
Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 532 KB

DÚ 8
Z. Šunka: Identifikace dopadů antropogenních tlaků na kvalitu vodních zdrojů. <BR><SMALL><SMALL>Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 313 KB</SMALL></SMALL><BR>Z. Šunka: Identifikace dopadů antropogenních tlaků na kvalitu vodních zdrojů.
Prezentace ve formátu Adobe PDF, velikost souboru 313 KB

 

 

Legenda:

.... mapy a k nim připojená data
.... tabulková data
.... informace o datech
.... data ke stažení
.... statistika
.... interní odkaz v rámci stránek
.... odkaz na externí zdroj dat nebo informací
.... stránky projektu
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo - pro přihlášení klikněte na ikonu klíče
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo zpřístupněná pro uživatele po přihlášení
.... data jsou krátkodobě nepřístupná z důvodu aktualizace nebo údržby
.... neaktivní (šedé) ikony - ikona není relevantní pro dané téma

Poznámka: Na stránkách mohou být i další, zde neuvedené ikony.
Detaily o návštěvnosti stránky