Stažení dat
Informace o datech a stažení dat: veřejně dostupná data ke stažení jsou k dispozici v sekci ISVS-VODA

Uživatel: PUBLIC Odhlásit uživatele PUBLIC
  Správa povodí a vodních toků a územní jednotky pro plánování v oblasti vod
Informační stránky  Dílčí povodí ČR
Informační stránky a data ke stažení  Území působnosti správců povodí
Informační stránky a data ke stažení  Sub-units
Informační stránky a data ke stažení  Koordinační oblasti
Informační stránky a data ke stažení  Základní statistické údaje povodí
  Povrchová voda: struktura a základní charakteristiky
Informační stránky  Hydrologická povodí
Informační stránky a data ke stažení  Vodní nádrže
Informační stránky a data ke stažení  Útvary povrchových vod
Informační stránky a data ke stažení  Stav útvarů povrchových vod včetně ekologického potenciálu
Data ke stažení  Záplavová území
  Podzemní voda: struktura a základní charakteristiky
Informační stránky a data ke stažení  Hydrogeologické rajony a jejich kolektory
Informační stránky a data ke stažení  Útvary podzemních vod
Informační stránky a data ke stažení  Stav útvarů podzemních vod
  Chráněná území s vazbou na vody
Informační stránky a data ke stažení  Lososové a kaprové vody
Informační stránky a data ke stažení  Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání
Informační stránky a data ke stažení  Zranitelné oblasti
Informační stránky  Citlivé oblasti
Informační stránky a data ke stažení  Chráněné oblasti přirozené akumulace vod
Informační stránky  Ptačí oblasti s vazbou na vodu
Informační stránky  Evropsky významné lokality s vazbou na vodu
Informační stránky  Maloplošná zvláště chráněná území s vazbou na vodu
Informační stránky a data ke stažení  Území chráněná pro akumulaci povrchových vod
  Užívání vod a vlivy na jejich stav
Informační stránky  Projekty ochrany vod: projektované ČOV a kanalizace
Informační stránky a data ke stažení  Průmyslové zdroje znečištění – nebezpečné látky
  Hodnocení stavu vod
Informační stránky a data ke stažení  Stav útvarů podzemních vod
Informační stránky a data ke stažení  Stav útvarů povrchových vod včetně ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů
Informační stránky a data ke stažení  Vyhodnocení jakosti vody v tocích podle ČSN 75 7221
  Archiv
Informační stránky a data ke stažení  Řád vodních toků podle Strahlera (archiv, 1:50000, 2005)
  Vodohospodářské mapy
Informační stránky a data ke stažení  Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000: mapové listy (archiv, 1986 - 1999)
Informační stránky a data ke stažení  Přehledná mapa vodárenských systémů, kanalizací a čistíren odpadních vod 1:200 000: mapové listy (archiv, 1994)

Legenda:

.... ikona opticky odděluje jednotlivé skupiny dat
.... kliknutím na název zobrazíte všechny dostupné informace a odkazy
.... mapy a k nim připojená data
.... tabulková data
.... informace o datech
.... data ke stažení
.... interní odkaz v rámci stránek
.... odkaz na externí zdroj dat nebo informací
.... stránky projektu
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo - pro přihlášení klikněte na ikonu klíče
.... přístup k datům - data s přístupem přes jméno/heslo zpřístupněná pro uživatele po přihlášení
.... data jsou krátkodobě nepřístupná z důvodu aktualizace nebo údržby
.... neaktivní (šedé) ikony - ikona není relevantní pro dané téma

Poznámka: Na stránkách mohou být i další, zde neuvedené ikony.
Detaily o návštěvnosti stránky