Uživatelské prostředí

Typ a formát prezentovaných informací

Internetové stránky poskytují informace prostřednictvím textů, tabulek, grafů, obrázků, map atp. Jejich součástí jsou rovněž odkazy s možností stažení dokumentů a dat v obecně užívaných formátech (xls/xlsx, doc/docx, ppt/pptx, pdf, shp, dbf, txt apod.). Jednotlivé tématicky související prvky jsou propojeny vzájemnými odkazy (linky).

Podstatnou součástí prezentace je rovněž zpřístupnění dat formou interaktivních map (geografická a připojená atributní data). Funkčnost interaktivních map je zališťována převážně prostřednictvím mapového serveru WebMap. Interaktivní mapy poskytují uživatelům (v závislosti na nastaveném režimu prohlížení, viz nápověda dále) tyto základní funkce:

Podrobnosti o funkcích a možnostech prohlžení dat naleznete v dalších kapitolách nápovědy.

Požadavky na počítačové vybavení uživatele

Odkazy na výše uvedené programy a další související informace naleznete v části nápovědy Technické informace.
Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 2.2.2023