Uživatelské prostředí

Data a informace HEIS VÚV jsou uživatelům zprostředkována pomocí internetových stránek nebo (tématicky zaměřených) prezentačních a datových CD/DVD (data na CD jsou kopií internetových stránek v rozsahu, který umožňuje kapacita nosiče).

Typ a formát prezentovaných informací

Internetové stránky/CD/DVD poskytují informace prostřednictvím textů, tabulek, grafů, obrázků, map atp. Jejich součástí jsou rovněž odkazy na internetové stránky a možnost stažení dokumentů a dat v obecně užívaných formátech (xls/xlsx, doc/docx, ppt/pptx, pdf, shp, dbf, txt apod.). Jednotlivé tématicky související prvky jsou propojeny vzájemnými odkazy (linky).

Podstatnou součástí prezentace je rovněž zpřístupnění dat formou interaktivních map (geografická a připojená atributní data). Funkčnost interaktivních map je zališťována prostřednictvím mapového serveru WebMap. Interaktivní mapy poskytují uživatelům (v závislosti na nastaveném režimu prohlížení, viz nápověda dále) tyto základní funkce:

V případě prezentace dat na CD/DVD mohou být zdrojová data (shp, dbf, txt) zakódována do vlastního (interního) formátu. Tím je bráněno jejich případné další nežádoucí distribuci. Vybraná data publikovaná na stránkách formou interaktivních map jsou rovněž sdílena prostřednictvím služeb WMS.

Podrobnosti o funkcích a možnostech prohlžení dat naleznete v dalších kapitolách nápovědy.

Požadavky na počítačové vybavení uživatele

Odkazy na výše uvedené programy a další související informace naleznete v části nápovědy Technické informace.
Datum poslední aktualizace nebo revize stránky: 12.6.2017