Kritéria a požadavky na způsobilost
osob oprávněných ke vzorkování vod

ÚvodO projektuPartneřiMetodikaFotogalerieKe staženíNapište námSlovník

Ke stažení

Články

Níže uvedené soubory si můžete stáhnout buď jednotlivě (soubory pdf) nebo hromadně najednou (soubory pdf v archivu zip).

Dokument Soubor Velikost
Kritéria a požadavky na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod
Autoři: RNDr. Ing. Marcela Skřehotová, RNDr. Mgr. Petr A. Skřehot, Ph.D., Ing. Alžběta Petránová.
Publikováno: konference Vodní toky 2016
765 kB
Analýza právního rámce k zajištění BOZP při vzorkování vod v terénu
Autoři: Skřehotová, M., Skřehot, P.A., Marek, J.
516 kB
Vzorkování vod - běžná práce s řadou skrytých rizik
Autoři: Ing. Jakub Marek, RNDr. Ing. Marcela Skřehotová, RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D.
Publikováno: mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2016
256 kB
Karta BOZP pro profesi: Vzorkař vod a kalů
Autoři: RNDr. Ing. Marcela Skřehotová
Publikováno: Bezpečnost a hygiena práce č. 12/2016
374 kB
Odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku pracovního úrazu nebo provozní nehody při provádění odběrů vzorků vod
Autoři: JUDr. Petr Kožmín, Ing. Jakub Marek, RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D., RNDr. Ing. Marcela Skřehotová
Publikováno: mezinárodní konference Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2017
275 kB
Požadavky na kvalifikaci a vzdělávání vzorkaře
Autoři: Jiří Kučera, Jana Čapková, Alžběta Petránová
Publikováno: konference Hydroanalytika 2017
159 kB
Specialista vzorkování vod a požadavky na jeho odbornou způsobilost
Autoři: Jiří Kučera, Jana Čapková, Alžběta Ppetránová, Petr A. Skřehot, Marcela Skřehotová
Publikováno: časopis VTEI, číslo 2017/5
87 kB
Prevence rizik při práci v uzavřeném prostoru
Autoři: Hlavsa, P., Skřehot, P.A., Marek, J.
Publikováno: konference Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2017
185 kB
Rozhovor s ředitelem Znaleckého ústavu bezpečnosti a ochrany zdraví RNDr. Mgr. Petrem A. Skřehotem, Ph.D.
Publikováno: časopis VTEI, číslo 2018/2
131 kB
Komplet všech výše uvedených článků 2,5 MB

Metodika

Volně jsou k dispozici náhledy zobrazení metodiky a příloh. Úplný text metodiky včetně všech příloh si můžete stáhnout použitím posledního odkazu (po kliknutí na odkazy pro stažení úplného textu metodiky je třeba vyplnit identifikační formulář, tyto údaje nám slouží k prokazování využití výsledků projektu poskytovateli dotace a nebudou bez vašeho svolení využívány k jiným účelům).

Dokument Soubor Velikost
Metodika kritérií a požadavků na způsobilost osob oprávněných ke vzorkování vod (náhled, pouze prvních 10 stran) 636 kB
Příloha 1. Kvalifikační standardy pro profesní specializaci „Specialista vzorkování vod“ (náhled, pouze první strana) 452 kB
Příloha 2. Soubor metodických listů pro odběry různých typů vod a tekutých kalů (náhled, pouze první strana) 482 kB
Příloha 3. Soubor obrazových infomačních listů k jednotlivým variantám odběrů (náhled, pouze první strana) 480 kB
Příloha 4. Příkaz k provedení odběru vzorků - formulář (náhled, pouze první strana) 475 kB
Příloha 5. Karta BOZP pro pozici: „Specialista vzorkování vod“ (náhled, pouze první strana) 329 kB
Příloha 6. Seznam právních předpisů a technických norem (náhled, pouze první strana) 603 kB
Komplet úplného textu metodiky a všech příloh (při stažení je třeba vyplnit registrační formulář) 3,9 MB

Datum poslední aktualizace stránky: 22.7.2021

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Kučera
jiri.kucera@vuv.cz

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2018. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů