Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní
opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou

ÚvodO projektuVýstupyPro řešitele

Výstupy

Databáze

Mapy a data

Prosinec 2022

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa a data týkající se vyhodnocení rizik při zásobování pitnou vodou z hlediska (ne)dostatečnosti vodních zdrojů.

Interaktivní mapa: zobrazit interaktivní mapu

Statistiky

Prosinec 2022

Souhrnné údaje

Souhrnné údaje týkající se zejména odběrů vody a akumulace vody ve vodárenských nádržích.


Odběry a vypouštění vod: otevřít databázi
Měsíční odběry a vypouštění vod: otevřít databázi
Akumulace ve vodních nádržích: otevřít databázi

Datové sady a dokumentace

Prosinec 2022

Datové sady a dokumentace

Technická a uživatelská dokumentace: dokument pdf (7,6 MB)

Datové sady týkající se vyhodnocení rizik při zásobování pitnou vodou z hlediska (ne)dostatečnosti vodních zdrojů. Dokumentace obsahuje informace o datových sadách (struktura, popis položek) a poskytovaných datových službách.

Druh souboru Název souboru Formát Datum Stažení souboru
Dokumentace Dokumentace pdf 26.04.2023 dokument pdf (6,5 MB)
Datová sada Riziko zajištění odběrů podzemní vody xls 21.12.2022 archiv zip (14 MB)
Datová sada Riziko zajištění odběrů povrchové vody z vodních nádrží xls 21.12.2022 archiv zip (49 kB)
Datová sada Kapacity LAPV xls 21.12.2022 archiv zip (2 kB)
Datová sada Charakteristiky přirozených (modelovaných) průtoků xls 21.12.2022 archiv zip (248 kB)

články

Optimalizační síťový model vodohospodářských ...

Vyšlo v červnu 2023

Článek „Optimalizační síťový model vodohospodářských soustav a vodárenských systémů“

Publikováno: VTEI 2023/3
Autoři článku: Petr Vyskoč, Jiří Picek

Text článku: dokument pdf (190 kB)
Článek na stránkách časopisu VTEI: externí odkaz (online)

Potenciál chráněných území pro akumulaci ...

Vyšlo v únoru 2023

Článek „Potenciál chráněných území pro akumulaci povrchových vod pro zmírnění dopadů klimatické změny na zásobování pitnou vodou“

Publikováno: VTEI 2023/1
Autoři článku: Adam Vizina, Petr Vyskoč, Roman Kožín, Hana Nováková

Text článku: dokument pdf (735 kB)
Článek na stránkách časopisu VTEI: externí odkaz (online)

Bilance zdrojů podzemní vody a potřeb pro pitné ...

Vyšlo v říjnu 2022

Článek „Bilance zdrojů podzemní vody a potřeb pro pitné účely v podmínkách klimatické změny“

Publikováno: VTEI 2022/5
Autoři článku: Hana Prchalová, Petr Vyskoč, Adam Vizina, Hana Nováková

Text článku: dokument pdf (788 kB)
Článek na stránkách časopisu VTEI: externí odkaz (online)

Zabezpečenost odběrů vody z vodárenských nádrží ...

Vyšlo v červnu 2021

Článek „Zabezpečenost odběrů vody z vodárenských nádrží v podmínkách klimatické změny“

Publikováno: VTEI 2021/3
Autoři článku: Adam Vizina, Petr Vyskoč, Martina Peláková, Jiří Picek, Adam Beran, Roman Kožín

Text článku: dokument pdf (1,4 MB)
Článek na stránkách časopisu VTEI: externí odkaz (str. 4-18)

semináře a workshopy

Seminář k řešení projektu

Proběhlo 7.12.2021

Seminář „Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou“

Datum a místo konání: 7.12.2021, Praha, online

Prezentace ze semináře: dokument pdf (8,2 MB)

software

Optimalizační model

Prosinec 2022

Aplikace „Optimalizační (síťový) model vodohospodářských soustav a vodárenských systémů - VSTOOLS.OPTIM“

Úplná dokumentace pro poskytovatele dotace*: dokument pdf (31 MB)

Základní postup pro instalaci, spuštění a použití aplikace: dokument pdf (1,5 MB)
Licenční podmínky: dokument pdf (100 kB)
Aplikace VSTOOLS.OPTIM, verze 20230328: archiv zip (21 MB)
Ukázková datová sada**: archiv zip (49 MB)
Uživatelská příručka***: dokument pdf (6,1 MB)

* Dokumentace pro poskytovatele dotace je určena pouze pro kontrolu poskytovatelem dotace (není určena pro běžného uživatele) a zahrnuje Instalační manuál, Uživatelský manuál, Technickou dokumentaci a Programátorský manuál.

** Datová sada je pouze ukázková a slouží výhradně pro demonstraci funkcí aplikace. Data v datové sadě nemusí odpovídat skutečnosti a nelze je použít pro hodnocení skutečného stavu ani pro další zpracování nebo pro formulaci jakýchkoli závěrů. Data nelze dále šířit.

*** Uživatelská příručka je také součástí instalace aplikace a je dostupná z hlavního okna aplikace prostřednictvím nabídky „Nápověda > Uživatelská příručka“.


Datum poslední aktualizace stránky: 15.6.2023

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Petr Vyskoč
petr.vyskoc@vuv.cz
+420 220 197 425

Manažer projektu

Pavla Homolová, BBus (Hons), DiS.
pavla.homolova@vuv.cz
+420 220 197 429

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2019-2022. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů