Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní
opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou

ÚvodO projektuVýstupyPro řešitele

Výstupy

Upozornění: Dále uvedené informace a údaje popisující dílčí výstupy projektu mají pracovní charakter. Uváděné údaje se mohou v průběhu řešení dále měnit. Slouží především řešitelům projektu, a to mj. i ke komunikaci postupu řešení předpokládaným uživatelům výsledků projektu. Pro širší odbornou i laickou veřejnost budou zpřístupněny formou veřejné specializované databáze v poslední etapš řešení v průběhu roku 2022.

Mapy a data

Rizikové zdroje

Aktualizováno 18.1.2021

Pracovní mapa obsahuje údaje týkající se identifikace oblastí, které jsou nebo mohou být z hlediska scénářů dalšího vývoje - zejména možných dopadů klimatické změny - riziková pro dostatečné zajištění zásobování pitnou vodou.

články

Zabezpečenost odběrů vody z vodárenských nádrží ...

Vyšlo v červnu 2021

Článek „Zabezpečenost odběrů vody z vodárenských nádrží v podmínkách klimatické změny“

Publikováno: VTEI 2021/3
Autoři článku: Adam Vizina, Petr Vyskoč, Martina Peláková, Jiří Picek, Adam Beran, Roman Kožín

Text článku: dokument pdf (1,4 MB)
Článek na stránkách časopisu VTEI: externí odkaz (str. 4-18)

semináře a workshopy

Seminář k řešení projektu

Proběhlo 7.12.2021

Seminář „Vodohospodářské a vodárenské soustavy a preventivní opatření ke snížení rizik při zásobování pitnou vodou“

Datum a místo konání: 7.12.2021, Praha, online

Prezentace ze semináře: dokument pdf (8,2 MB)

software

Optimalizační model

Pracovní verze

Aplikace „Optimalizační (síťový) model vodohospodářských soustav a vodárenských systémů“ (VSTOOLS.OPTIM)

Základní postup pro instalaci, spuštění a použití aplikace: připravuje se***
Licenční podmínky: dokument pdf (100 kB)
Aplikace VSTOOLS.OPTIM, verze 20211119, pracovní verze: archiv zip (21,7 MB)***
Ukázková datová sada*: připravuje se***
Dokumentace a uživatelská příručka**, pracovní verze: dokument pdf (8,2 MB)***

* Datová sada je pouze ukázková a slouží výhradně pro demonstraci funkcí aplikace. Data v datové sadě nemusí odpovídat skutečnosti a nelze je použít pro hodnocení skutečného stavu ani pro další zpracování nebo pro formulaci jakýchkoli závěrů. Data nelze dále šířit.

** Dokumentace je také součástí instalace aplikace a je dostupná z hlavního okna aplikace prostřednictvím nabídky „Nápověda > Uživatelská příručka“.

*** Aplikace a její dokumentace jsou aktuálně dostupné pouze v pracovní verzi. Nadále probíhá testování aplikace a její finální úpravy a také doplňování dokumentace. Finální verze aplikace včetně dokumentace, jakož i ukázková datová sada a stručný návod k instalaci, budou zveřejněny v průběhu roku 2022.


Datum poslední aktualizace stránky: 18.1.2022

Kontakt

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz

Vedoucí řešitel projektu

Ing. Petr Vyskoč
petr.vyskoc@vuv.cz
+420 220 197 425

Manažer projektu

Ing. Michaela Synková
michaela.synkova@vuv.cz
+420 220 197 219

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2019-2021. Fotografie: řešitelé projektu, není-li uvedeno jinak. Statistika přístupů