Zpět na informační portál

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění
dopadů změny klimatu a urbanizace na
vodní režim v oblasti vnější Prahy

VÚV TGM

1/3: Studny

Domů Zpět na Přehled lekcí
Zdroje podzemních vod jsou přednostně vyhrazeny pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

(zákon o vodách č. 254/2001 Sb., § 29, odstavec 1)

Podzemní vody tvoří velmi vhodné zdroje pitné vody pro obyvatele. Jsou to většinou zdroje kvalitní a zdravotně nezávadné vody, dobře chráněné před znečištěním z povrchu vrstvou půdy a horniny. Člověk zjistil už v dávné historii, že nejkvalitnější voda v krajině je podzemní voda vytékající z pramenů, nebo zachycená mělkými jímkami (kopanými studnami).

Studna je svislé zařízení sloužící pro odběr podzemní vody. Kopané studny bývají hluboké většinou kolem 10 – 20 m. Dnes - kvůli znečištění a suchu - spíše převažují vrtané studny, které mají průměrné hloubky 30-50 m, někdy i více. Studny mohou sloužit pro individuální potřebu, nebo pro vodárenské zásobování. Vodárenské studny mají mnohem vyšší vydatnost. Aby studna dobře a dlouho poskytovala kvalitní vodu, musí být správně umístěna, mít správnou konstrukci a kvalitní provedení, a být dobře udržována a pravidelně čištěna. Pro odběr vody slouží obvykle čerpadlo, někdy i ruční pumpa. Studny jsou stavbami (ve smyslu stavebního a vodního zákona).

Studna
Typická konstrukce skružené studny s ruční pumpou

V některých případech může být podzemní voda odebírána jinými zařízeními, např. mělkými jímacími zářezy, štolami, nebo se může podchytit vhodný vývěr pramenní jímkou.