Zpět na informační portál

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění
dopadů změny klimatu a urbanizace na
vodní režim v oblasti vnější Prahy

VÚV TGM

1/1: Kvíz

Domů Zpět na Přehled lekcí

Kvíz vám na 15 náhodně vybraných otázkách pomůže ověřit, jak dobře jste načerpali nové informace. Kvíz můžete vyplňovat i opakovaně, generovat se budou různé otázky. Kvíz nabídne ke každé otázce 4 možné odpovědi, z nichž vždy je jedna správná (za 2 body), jedna částečně správná (za 1 bod) a dvě nesprávné (0 bodů). Po skončení kvízu vám modul ukáže vyhodnocení vašich znalostí.