Zpět na informační portál

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění
dopadů změny klimatu a urbanizace na
vodní režim v oblasti vnější Prahy

VÚV TGM

1/4: Hladina podzemní vody a proudění podzemní vody

Domů Zpět na Přehled lekcí

Hladina podzemní vody tvoří rozhraní mezi provzdušněnou a nasycenou zónou v horninovém prostředí. Nad hladinou jsou jen některé póry vyplněné vodou. Pod hladinou podzemní vody jsou veškeré póry vyplněné vodou.

Podobně jako hladinu v řece si můžeme i hladinu podzemní vody schématicky představit jako rovinu – rovnou plochu (dvourozměrný geometrický útvar), která má spád (sklon) ve směru proudění vody. Když budeme znát sklon hladiny, budeme vědět, kterým směrem podzemní voda teče. Hladina podzemní vody má obvykle malý sklon (např. 1°), už to ale stačí k jejímu pohybu. Směr sklonu hladiny obvykle odpovídá směru sklonu povrchu území, podzemní voda tedy teče (proudí) ve směru svahu dolů do údolí.

Čím je hornina propustnější a čím má hladina větší sklon (spád), tím je větší rychlost proudění podzemní vody. Průměrné rychlosti proudění jsou kolem jednoho metru za den.

Maximální rychlosti proudění dosahují i přes 10 metrů za den (např. v hrubých štěrcích), v jílovitých horninách se podzemní voda pohybuje rychlostí jen několik milimetrů za den.

Kontrolní otázky