Zpět na informační portál

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění
dopadů změny klimatu a urbanizace na
vodní režim v oblasti vnější Prahy

VÚV TGM

1/3: Chemicky čistá voda

Domů Zpět na Přehled lekcí
Molekula
Molekula vody skládající se ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku

Chemicky čistá voda je chemická sloučenina skládající se ze dvou atomů vodíku a jednoho atomu kyslíku. Chemicky čistá voda má vzorec H2O a neobsahuje žádné jiné látky. Voda v přírodě (voda v řekách, potocích, rybnících, podzemní voda, dešťová voda, voda ve formě sněhu a ledu) však není chemicky čistá, obsahuje množství rozpuštěných i nerozpuštěných látek, je oživena různými organismy apod. Chemicky čisté vodě se blíží voda destilovaná vyráběná pro různé technické účely, a obsahující jen minimální množství rozpuštěných látek (méně než 10 mg/l).