Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody
pro území České republiky

Plán pořizuje podle vodního zákona Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.

PlánOnline Data a MapyOdkazyAktuality
Dokument Aktualizace Soubor Velikost
Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody pro území České republiky leden 2024 13,6 MB

Datum poslední aktualizace stránky: 29.2.2024

Realizace a provoz stránek

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6
Česká republika

http://www.vuv.cz
helpdesk: plansuchocr@vuv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Martina Peláková (VÚV TGM, v. v. i.)
martina.pelakova@vuv.cz
+420 220 197 253
Ing. Josef Reidinger (MŽP)
josef.reidinger@mzp.cz
+420 267 122 998
Ing. Elen Šimáčková (MZe)
Elen.Simackova@mze.gov.cz

Technicky zajišťuje

Hydroekologický informační
systém VÚV TGM
(HEIS VÚV)

http://heis.vuv.cz
© Copyright: Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G. Masaryka, veřejná výzkumná instituce. Design: Jiří Picek. 2024. Statistika přístupů